PROPOZICE: XXII. ročník parašutistické soutěže KLATOVSKÝ KARAFIÁT 2023

Letecký Paraklub Klatovy, z.s. pořádá

XXII. ročník parašutistické soutěže KLATOVSKÝ KARAFIÁT

součást série ČESKÉHO POHÁRU V PARAŠUTISMU 2023

 

Všeobecné informace

 • Ubytování přímo na letišti Klatovy: možnost ubytování ve dvoulůžkových pokojích – cena 250 CZK/osoba/noc, mobilních buňkách nebo obytných kontejnerech – cena na vyžádání. Sociální zařízení, sprchy, wifi k dispozici. Ubytování ve vlastních stanech či v obytných vozech v kempu 100 CZK/osoba/noc. Kontakt: manifest@pink.at
 • Stravování:  k dispozici formou cateringu a občerstvení v těsné blízkosti závodiště, v sobotu 6.5.2023 večeře pro závodníky i rozhodčí zdarma.
 • Startovné: 600 CZK/závodník
 • Cena letenek: Cessna 182RG – 1000 m: Online ceník Cessna Klatovy
 • Náhradní letoun: AN-2 či jiný vyhovující letoun

 

 1. Místo a datum konání soutěže:
  • Letiště Klatovy (LKKT) – Skydive Pink Klatovy
  • 5.-7.5.2023
 2. Prezentace, přihlášky je možné zasílat na kontakty paraklubklatovy@gmail.com (+420 602 769 948), popř. osobně v rámci vlastní prezentace, termín ukončení podávání přihlášek, prezentace je 6.5.2023 v 8:30hod
 3. Předpokládaný časový průběh soutěže:

5.5.2023, 12:00-24:00 hod                tréninkové seskoky včetně nočních seskoků,  prezentace

6.5.2023, 7:30 – 8:30 hod                  prezentace

6.5.2023, 9:30 hod                            nástup soutěžících, zahájení soutěže, losování družstev

6.5.2023, 10:00 – 19:00 hod              soutěžní seskoky

                       13:30 – 14:30hod   oběd, polední pauza

                     19:00 – 20:30 hod  večeře, večerní pauza

                      20:30 – 23:00 hod  noční soutěžní seskoky

 7.5.2023    náhradní termín pro dokončení soutěže

Ukončení soutěže nejpozději v neděli 7.5.2023 ve 14:00 hod

 1. Technické podmínky:
  • soutěž bude probíhat dle Sportovního řádu FAI, Sportovního řádu PARA AeČR, směrnice V-PARA-1 a těchto propozic,
  • seskoky budou prováděny na molitanové doskočiště, měření přesnosti do 1 metru ručně, do 16 cm AMP (velikost středu 2 cm),
  • soutěžní seskoky budou prováděny do rychlosti větru 7 m/s, noční seskoky do rychlosti větru 5 m/s
  • seskoky budou prováděny z letounu Cessna 182RG, AN-2, popř. jiného vhodného typu,
  • za výskok z letadla ve stanovené výškové hladině je vždy odpovědný soutěžící a nedodržení výškové hladiny není důvodem k opakování seskoku,
  • všichni soutěžící musí mít výstroj odpovídající platným předpisům,
  • pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikace závodníka v případě nedodržení předpisů platných pro letecký a parašutistický provoz,
  • minimální kvalifikace „B“ (v souladu s podmínkami pro provádění nočních seskoků), v případě účasti parašutistů s kvalifikací „B“ je nutná přítomnost instruktora ve smyslu platných předpisů PARA (V-PARA-1,2)
 2. Pravidla soutěže:
  • soutěž sestává ze šesti kol denních a dvou kol nočních seskoků
  • pro uzavření soutěže jsou minimem tři ukončená kola (není rozhodující, zda denních nebo nočních seskoků)
  • seskoky budou prováděny z výšky 1000 m nad terénem
  • dosažené výsledky soutěžních kol se hodnotí v souladu se Sportovním řádem FAI a soutěžními pravidly pro přesnost přistání (KD)
 3. Stanovení vítěze:

Jednotlivci – vítězem se stane soutěžící s nejmenším součtem vzdáleností

 • při shodě součtu vzdáleností na prvních třech místech rozhoduje vyšší počet seskoků s výsledkem 0 cm, pokud nebyly dosaženy pak s výsledkem 1 cm, popř. 2 cm,
 • v případě, kdy ke stanovení pořadí nepostačují předchozí podmínky, bude proveden další soutěžní seskok parašutistů s totožným výsledkem

Družstva – pořadí bude stanoveno na základě nejmenšího součtu vzdáleností všech členů družstva, v případě shody se stanovení pořadí řídí pravidly totožnými se soutěží jednotlivců

 1. Funkcionáři, protesty:
  • hlavní rozhodčí: Irena Hartmannová, CZ-G-113
  • ředitel soutěže: Karel Srp
  • protest je možné podat písemně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli soutěže. Poplatek za podání protestu je stanoven na 1000 Kč, v případě neuznání protestu poplatek propadá pořadateli
  • podání protestu musí být uskutečněno do třiceti minut od vzniku skutkové podstaty k důvodu podání