Ocenění osobností našeho letectví na půdě Poslanecké sněmovny ČR

Během slavnostního zasedání 6. schůze Podvýboru pro letectví a vesmírný program Hospodářského výboru PSP ČR, které se uskutečnilo dne 20. března 2023 v budově Poslanecké sněmovny PČR, bylo hlavním bodem programu Udělování ocenění osobnostem čs. letectví za jejich celoživotní přínos pro čs. letectví, vesmírný program a za propagaci za r. 2022. A mnohá jména jsou známá i ve sportovním letectví. Díky jejich práci stále létají oblíbené Trenéry nebo Blaníci, úředníci jsou vcelku snesitelní, nebo udržují historický odkaz a slávu našeho dopravního letectví. 

 

100. výročí založení ČSA

Dne 6. října 1923 byly československou vládou založeny Československé státní aerolinie, v čele s velitelem československého letectva majorem Karlem Huppnerem, který se stal prvním ředitelem ČSA. Domovským letištěm bylo Letiště Praha-Kbely. Po dlouhé historii, několika změnách názvů, obměnách flotily a probíhající reorganizaci zůstávají České aerolinie, a.s. důvěrně známé pod zkratkou ČSA jednou z pěti nejstarších dosud fungujících aerolinii na světě.  Ocenění převzal zástupce ČSA pana Martina ŠTOLBA, místopředseda představenstva ČSA. V ČSA pracovala dlouhá řada sportovních pilotů a společnost byla dříve i sponzorem našich reprezentantů, a tak jim budeme držet palce, ať se restrukturalizace podaří a společnost úspěšně přežije těžké chvíle.

 

 

Ing. Milan Jančář obdržel Čestné uznání za úspěšnou remotorizaci českých letounů ZLIN Z526 a Z226.

Čestné uznání – převzal Ing. Milan Jančář, který je jedním z hlavních iniciátorů a realizátor remotorizace letounů ZLIN Z526 a ZLIN Z226. Ty jsou součástí většiny letového parku našich aeroklubů a také oblíbeným letounem mezi milovníky létajících veteránů po celém světě. Hlavní myšlenkou zmiňované remotorizace bylo najít náhradu za motor Walter odpovídajících vlastností, tak aby se prodloužila životnost Trenerů Z526 a Z226. Motory Walter se již nevyrábějí a chybí náhradní díly. Volba nakonec padla na motor Lycoming, který létal a létá ve slavné „padesátce“ Zlin, která byla po celou jednu epochu světovou špičkou v letecké akrobacii. Náročnou výměnu invertního motoru Walter za plochý „boxer“ Lycoming, letecký konstruktér a tvořivý technik Ing. Jančář, se svým kolektivem zvládl v poměrněně krátkém čase. Výsledkem je elegantní sportovní letoun s výbornými letovými a výkonovými vlastnostmi, což potvrdily všestranné zkoušky vyrobeného prototypu. ZLIN-AVION SERVIS, s.r.o. je pod vedením Ing. Jančáře uznávanou a respektovanou firmou zabývající se renovací historických letadel nejen u nás, ale zejména v zahraničí. Velkou měrou tak přispívá k dobré pověsti českých leteckých výrobců a odborníků.

 

Ing. Václav Křížek byl oceňován jako Osobnost čs. letectví za r. 2022 za vybudování a řízení fy BLANIK Aircraft CZ

S leteckými aktivitami je Václav Křížek spjatý již od základní školy. Vystudoval Vojenskou střední odbornou školu leteckou v Prešově a Vojenskou akademii v Brně. Vojenskou službu absolvoval u vojenského letectva v Praze u dopravního pluku a především v Hradci Králové v různých funkcích u fotoletecké skupiny. Po reorganizacích v devadesátých letech ukončil vojenskou kariéru na pozici inspektora dopravního letectva sekce bojové přípravy generálního štábu. Od roku 2000 se podílel na různých projektech ve výrobních podnicích jako výroba křídel ve firmě AIDC na Taiwanu pro letoun Ae-270 v Aero Vodochody, dodávky dílů pro projekt Sikorsky S-76 z CHC Composites na New Foulandu pro Aero Vodochody a několik projektů na ultralighty. V roce 2012 byl vyzván k pomoci při předání projektu „Blaníků“ z firmy Aircraft Industries novému majiteli a obnovení jejich výroby po uzemnění rozhodnutím EASA po katastrofě v Rakousku a pak obnovení jejich provozuschopnosti. Velkým úsilím osobním i celého realizačního týmu se toto úspěšně podařilo. Byla vybudována společnost Blanik Aircraft CZ, která vlastní všechny potřebné certifikáty pro vývoj, výrobu a údržbu kluzáků L13 Blaník. Václav Křížek je jednatelem této společnosti.

 

Ing. David Jágr byl oceňován jako Osobnost čs. letectví za r. 2022 za pozitivní výsledky v řízení ÚCL ČR  s pracovním mottem „Jsme lidé a sloužíme lidem.“

Ing. David JÁGR je absolventem ČVUT Praha, Fakulty dopravy, obor provoz a ekonomika letecké dopravy. Po jednoroční vojenské službě na 24. základně vojenského dopravního letectva ve Kbelích v pozici staršího operátora velitelského stanoviště, v roce 2000 nastoupil na Úřad civilního letectví ČR. Původně se podílel na přípravě leteckých předpisů a působil v řadě manažerských funkcí a v roce 2018 byl jmenován ředitelem Úřadu. Zasadil se o jeho digitalizaci a v této oblasti se pod jeho vedením stal Úřad jedním z průkopníků moderního vedení napříč státní správou. Leteckými partnery je oceňován za realistický náhled a přístup k řešení problémů, za důslednost a ve výkonu povolání využívání vlastních leteckých zkušeností. Ve volném čase se věnuje výchově budoucích pilotů. Je aktivním instruktorem, pilotem (zejména historických kluzáků), pilotem letounů, mechanikem údržby a plachtařským rozhodčím.

 

 

Další oceněné osobnosti:

  • Richard Biras byl oceňován jako osobnost čs. letectví za r. 2022 za „Dlouhodobý přínos ve vývoji ČSA.“
  • Josef Kašpar byl oceňován jako osobnost českého letectví za r. 2022 za rozvoj aplikovaného výzkumu leteckých a kosmických technologií a mezinárodní spolupráce.“
  • Richard Klíma byl oceňován jako osobnost čs. letectví za r. 2022 za: „Za vynikající prezentaci podniku na odborné platformě ve veřejném mediálním prostoru a za odbornou pedagogickou a publicistickou činnost.“ 
  • Pavel Kohout je oceňován jako osobnost čs. letectví za r. 2022 za  instruktorskou a examinátorskou činnost a za tvorbu výcvikových programů a učebnicových materiálů.“
  • Martin Kučera  byl oceňován jako osobnost čs. letectví za r. 2022 za výsledky řízení letištního provozu a realizaci rozvojových projektů.“
  • Roman VIK je oceňován jako osobnost čs. letectví roku 2022 za zásluhy o obnovu a rozvoj civilní dopravy v ČR.