ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FAI – GAC v Lausanne

Ve dnech 17. a 18. 2. 2023 proběhlo v Lausanne (Švýcarsko) jednání mezinárodní Komise všeobecného letectví (GAC) FAI. Za Českou republiku se jednání účastnil Miloš Fiala, Jiří Dodal a David Černý.

 

Dne 17. 2. 2023 dopoledne proběhla jednání jednotlivých subkomisí, kde se diskutovaly návrhy jednotlivých členů na změnu pravidel. V subkomisi pro přesné létání byl přítomen Jiří Dodal a David Černý, pro Rally pak Miloš Fiala a subkomise pro Air Navigation Race byla bez české přítomnosti.

Odpoledne došlo k setkání účastníku všech tří subkomisí a seznámení s výsledky z jednání jednotlivých subkomisí.

 

Dne 18.2.2023 proběhlo plenární zasedání komise. Body jednání:

 • Uctění památek zesnulých osobností v minulém roce.
 • Běžné formální úkony (kontrola přítomnosti, omluvy, proxy, deklarace konfliktů zájmů,…)
 • Schválení zápisu z jednání GAC FAI z roku 2021.
 • President GAC Hans Schwebel přednesl zprávu o činnosti GAC v roce 2022.
 • Generální tajemník FAI Markus Haggeney přednesl zprávu o činnosti FAI v roce 2022 a celkovém finančním stavu FAI.
 • Zprávy předsedy jury, hlavního rozhodčího a ředitelů soutěží konaných v roce 2022, tzn. MS v Přesném létaní, Albi (Francie) a MS v Letecké rally, Brits (Jihoafrická republika)

 

 • Hlasování o návrzích na změny pravidel. Shrnutí důležitých změn:
  • Přesné létání
   • Zrušení dvojnásobení trestných bodů v případě, že se odlétají pouze 2 ze 4 přistání
   • Šířka pásma definována jako „doporučeno 12m“
   • Počet povinných přistání během oficiálního tréninku změněn ze 2 na 1. Důvodem je umožnit konání oficiálního tréninku a soutěžního přistání v jeden den.
   • Bude zavedena tolerance na měření GPS výšky na hodnotu minimálně 100 ft.

 

  • Rally
   • Šířka pásma definována jako „doporučeno 12m“.
   • GPS track a GS dovolena, stejně jako u Přesného létání.
   • Bude zavedena tolerance na měření GPS výšky na hodnotu minimálně 100 ft.

 

  • Air Navigation Race – beze změny.

 

 • Prezentace Kurta Norevika o popularizaci navigačních soutěží v Norsku. Jedná se o hybrid mezi všemi třemi typy soutěží. Pomocí aplikace a kamer je záznam z paluby živě přenášen divákům. Jednotlivé lety jsou zkráceny a zatraktivněny. Výsledkem je poměrné velký ohlas i mezi laickou veřejností.
 • Zveřejnění nového webu GAC na adrese gac.fai.org. Administrátorem je Frank Eckard.
 • Představeny technické zprávy:
  • CASI (General Air Sport Commision)
  • Environmentální komise
  • GNSS (trackery)
 • Diskuze o dálkových navigačních soutěžích, kdy jejich hlavní a jediný organizátor Jean Birgen již kvůli zdravotnímu stavu nemůže pokračovat. Hledá se nástupce.
 • Finanční zpráva GAC za rok 2022 a rozpočet na rok 2023 od pokladníka GAC Ralfa Grunwalda.
 • Ján ŠABLA (Slovensko) obdržel diplom Charlese Lindbergha.
 • František Cihlář a Michaela Pešková (Česko) zvoleni mezinárodními rozhodčími.
 • Diskuze o soutěžích v Přesném létání (PF), Rally (RF) a Air Navigation Race (ANR) v dalších letech. Zda soutěže střídat po roce nebo pořádat více mezinárodních soutěží v jednom roce. Zatím bez závěru. Ideálně se snažit zkrátit délku soutěží.
 • Kalendář soutěží v příštích letech:
  • MS v letecké rally 2023, Macon, Francie. 29.7-5.8.2023.
  • MS v přesném létání, Chelm, Polsko, léto 2024.
  • MS v ANR 2024, Kamenica nad Cirohou, Slovensko, léto 2024.
   vzhledem k podobnému termínu a geografické blízkosti Chelmu a Kamenice nad Cirochou bylo navrženo, aby se obě soutěže pokusili pořadatelé maximálně zkrátit a časově navázat za sebe. Ulehčila by se tím logistika letadel a umožnilo by se závodníkům účastnit obou soutěží.
  • MS v letecké rally 2025, Ferrara, Itálie, 1-8.9.2025

 

Pan Jiří Dodal se po mnohaleté úspěšné činnosti v GAC jako člen subkomise pro Přesné létání a jako delegát ČR v komisi GAC rozhodl své působení ukončit. Na jeho činnost naváže David Černý.

Příští zasedání GAC FAI se bude konat 7.-10.3.2023 ve Funchalu, Portugalsko.

V Praze, 26.3.2023, David Černý