Akrobatické sestavy 2023

Sezóna 2023 je těsně před námi a díky větším servisním zásahům na letadlech (opět) dostal i tento rok kalendář skluz. Zatím nejistý osud je ASK-21 OK-2121, které si hoví v lázních u výrobce – ale těšíme se, že se do této sezóny zařadí. V generální opravě je i MDM-1 Fox, který je momentálně před lakem. Oprava motoru OK-FAI se ukázala komplikovanější a tak zatím odpočívá v servisu. Z tohoto důvodu má kalendář nějaká „volná“ místa, která však reflektují pouze situaci, že se místo tří letadel plánují dvě. Finální provedení je do poloviny května. Podle aktuálního stavu techniky se plán bude doplňovat na další část sezóny. 

Na rok 2023 je opět naplánováno 14 soutěží. Jako první dubnový závod sezónu zahájí Jarní pohár Bystřice na LKBE a spolu s ním ve stejném termínu Mostecký pohár, Radyňský looping sezonu ukončí. Publikované sestavy se létají na mnoha soutěžích, tak neváhejte a stahujte.   

 

Sestavy 2023

Od zodpovědných trenérů a z dalších zdrojů (CIVA) jsou připraveny níže uložené povinné sestavy a vybrané figury. 

Pozor! 27.4.2023 proběhla změna v sestavě Intermediate-kluzáky!

 

Změna národních pravidel kategorie Intermediate-kluzáky od roku 2021: Pro všechny sestavy lze vybírat pouze ty figury, které v katalogu „FAI Sporting Code Section 6, part 2, Glider Aircraft“ jsou schváleny pro kategorii Advanced. Pokud se soutěže účastní typ ASK-21, nelze používat jako schválené figury vývrtky, pády a výkruty na 8 dob. Intermediate GLD má pouze Known 1, místo dříve létané Known 2 si každý soutěžící připraví Free Known sestavu podle těchto pravidel: 

  1. Sestava musí mít celkem 8–10 figur.
  2. Maximální celkový koeficient (Total K) sestavy nesmí překročit 155 K.
  3. Maximální koeficient lze překročit o 3 body. V takovém případě se ze tří nejdražších figur postupně odečte po jednom bodu, tak aby se dosáhlo maximálního koeficientu 155 K. Body se neodečítají z povinných figur.
  4. Každé katalogové číslo (figura) smí být použito pouze jednou s výjimkou horizontální linky (Fam 1.1.1) a výkrutů (Fam 9.1).
  5. Sestava musí obsahovat nejméně jednu figuru z následujících rodin prvků: Fam 6 (souvraty), Fam 7 (přemety, 1/2přemety, Q-loop a další ) a Fam 8 (humpty-bump, P-loop, kubány, 1/2kubány a další) .
  6. Sestava musí obsahovat alespoň jeden výkrut na doby (Fam 9.2, 9.4 nebo 9.8).
  7. Začátek sestavy může být v poloze normální nebo na zádech.
  8. Sestava musí končit v normálním letu (ukončení na zádech není dovoleno).
  9. V sestavě Free Known musí být použito 5 povinných zveřejněných figur. Soutěžící zvolí další 3 až 5 figur dle výše uvedených pravidel.

 

Soutěžní řád pro akrobacii

Zásadní aktualizace historického materiálu probíhá. První draft Soutěžního řádu byl prezentován na školení v Mladé Boleslavi a práce na něm neustaly. Evidentní je, že publikování finální verze proběhne během sezóny 2023 a bude postupně nabíhat do provozu. Předpokládáme, že pak bude dlouhé roky sloužit a očekáváme v něm jen kosmetické úpravy. Aktuální vydání je ke stažení v Dokumentech

135 stažení 0.2 15.06.2023 18:00 146.9 KB

 

 

Rozdělení letadel a pověření instruktoři

Rozdělení letadel, pravidla pro využívání a individuální podmínky na akrobatických kempech jsou aktualizovány v dokumentech na tomto webu ve složce Dokumenty/Letecká technika. Další podstatnou změnou je rozdělení letadel do akrobatických center. 

https://www.aeroklub.cz/akrobaticka-centra-a-instruktori-pro-bezmotorovou-akrobacii/