Aktivita AČR dne 25. 4. 2023 v prostoru Brezinky a dále pak v prostoru LKTRA34

Cvičení bude probíhat od 0745 do 1115 UTC v prostoru Brezinky (popis prostoru níže) a dále pak v prostorru LKTRA34 (vertikální hranice dle AIP ČR).

 

Prostor BREZINKY

Horizontální hranice: radius 8NM se středem PSN 493925,40N0164559,66E (0,9NM SW BREZINKY).
Vertikální hranice: GND – FL95.

Prostor BREZINKY bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS: T709 a P10