PROPOZICE: JARNÍ POHÁR města Bystřice 2023

PROPOZICE

Soutěž v akrobacii na kluzácích JARNÍ POHÁR 2023, GAC, letiště Benešov

v kategoriích BASIC, SPORTSMAN, INTERMEDIATE, ADVANCED

Soutěž se koná pod záštitou města Bystřice

28.– 30.4.2023

 

 

1.Obecné

 • Organizátor
 • Organizátorem soutěže „Jarní pohár 2023“ (dále jen JP 2023) je Glider Aerobatic Club, z.s.
 • JP 2023  se  koná  pod  záštitou  Aeroklubu České republiky  a  Města Bystřice. Soutěž  je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2023.

 

 • Cíl soutěže
 • Uskutečnit soutěž  v  letecké  akrobacii  a určit vítěze poháru pro rok 2023 v uvedených kategoriích.
 • Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 • Prezentovat město  Bystřice ,  Středočeský kraj,   propagovat  Glider  Aerobatic   Club a Aeroklub ČR,  letecké  sporty a zejména leteckou akrobacii.  Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Benešov.

 

1.3. Termín a místo konání

1.3.1. Soutěž se uskuteční na letišti Benešov.

1.3.2. Termín  konání  JP 2023  je  28. 4. – 30. 4. 2023.

 

1.4. Tréninkové lety

1.4.1. Tréninkové  lety  budou  možné  28.4. 2022.  V  případě  zájmu  o  tréninkové lety  před 28. 4. 2022 kontaktujte organizátora.

 

1.5. Program soutěže

1.5.1. Změny  programu  jsou  vyhrazeny  z  organizačních  důvodů  nebo  z důvodu  nepříznivého počasí.   

1.5.2. Program pro účastníky:

28. 4. 2023 ( pátek )

Tréninkové lety

19:30 – SS        

29. 4. 2023 ( sobota )

09:00                Briefing

10:00 – 13:00    Soutěžní lety

13:00 – 14:00    Polední přestávka

14:00 – SS       Soutěžní lety

 

30. 4. 2023 ( neděle ) – náhradní termín

09:00                 Briefing

10:00 – 15:30     Soutěžní lety

16:30                 Vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

 

 

2.Podmínky soutěže

2.1. Pravidla

2.1.1. JP 2023 se uskuteční na základě následujících pravidel:

 • Soutěžní řád AeČR pro leteckou akrobaticii
 • Kategorie Basic, Sportsman a Intermediate se létají podle národních pravidel ČR
 • FAI Sporting Code – General Section
 • Kategorie Advanced se létá podle FAI Sporting Code – Section 6 Part 2
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU
 • Místní předpisy pro letecký provoz

 

2.1.2. JP 2023   se  bude  konat  v  kategoriích  BAG  ( Basic Glider ),  SPG ( Sportsman Glider ) a  ING ( Intermediate Glider ) a ADV (Advanced Glider).

2.1.3. Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR  a odpovídající letecké  předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.

2.1.4. Výsledky  JP 2023  budou  vyhlášeny  pod  podmínkou,  že  v dané kategorii bude odlétána minimálně jedna disciplína a při účasti nejméně tří závodníků v kategorii. 

2.1.5. Protest musí být podán písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.

2.1.6. V   kategoriích   BAG  a SPG  se budou  létat  programy:  povinná 1,  povinná  2 a tajné, v tomto pořadí. V kategorii Intermjediate a Advanced se první poletí povinná – volná a potom tajné sestavy.

2.1.7. Vítězem  JP 2023  se  stane  soutěžící  s nejvyšším  počtem celkově získaných bodů v dané  kategorii.

 

2.2. Podmínky soutěžních letů

2.2.1. Meteorologické podmínky

 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s

 

2.2.2. Výškové   hranice  jsou  stanoveny  pro   jednotlivé  soutěžní kategorie.  Jejich dodržování je posuzováno   rozhodčími   vizuálně .  Organizátor  soutěže   zajistí ,  aby   každý   den   před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže, po hranicích prostoru a nad hlavní osou  předvádění  v minimální výšce,  která  je  pro  soutěžní  lety stanovena. Pro  snadnější určení výškových hranic bude užit AHMD systém. Ten má však pouze informativní charakter, nikoliv rozhodující. 

2.2.3.  Pro kategorii  BAG ( Basic Glider ) je  stanoven  horní výškový  limit 1 200 m   AGL a spodní výškový limit 400 m AGL.

2.2.4. Pro  kategorii   SPG ( Sportsman Glider )  je  stanoven  horní  výškový   limit  1 350 m  AGL  a spodní výškový limit 300 m AGL.

2.2.5. Pro kategorii  ING (  Intermediate Glider ) a Advanced  je  stanoven  horní  výškový  limit  1 250m AGL a  spodní výškový limit 200 m AGL.

2.2.6. V případě  nepříznivého počasí,  kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve  stanovených  výškových  hranicích,  může  hlavní rozhodčí po dohodě s organizátorem a  Jury  rozhodnout  o  snížení  horního  výškového  limitu  s  tím,  že  soutěžní  sestavy  budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.

2.2.7. Využití  safety  instruktora.  Safety  instruktor,  nikoli  safety  pilot,  může  být  na  palubě  pro Kategorie  Basic  a  Sportsman. Vyjímka  ze  Sporting  Code:  soutěžící  z  vyšších kategoriímohou  pro  Basic  a  Sportsman létat  jako  safety  instruktoři a  nebude  to   považováno zanepovolený  trénink  během  soutěže. Safety  instruktor  nesmí zasahovat do řízení ani radit.

Do řízení  zasáhne při takové situaci, kdy  hrozí reálné nebezpečí překročení letových limitů, Spodního výškového omezení nebo další nebezpečí,  které není řídící pilot schopen odvrátit. 

Zásah hlásí hlavnímu rozhodčímu. Figura, ve které safety instruktor zasáhl je hodnocena HZa všechny následující figury v sestavě také HZ.

 

2.3. Box

2.3.1. Pro soutěžní lety bude  vyznačen akrobatický box  dle FAI  Sporting  Code,  Section 6 Part 2 pomocí středového kříže a značkami na ploše letiště.  Značky  na přilehlých polích dle jejích aktuálního stavu (oranice, bahno, probíhající zemědělské práce). Vytyčení boxu nemusí být vzhledem ke stavu okolních ploch kompletní.

 

 2.3.2. Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

 1. Účast, soutěžící a letadla

3.1. Soutěžící

3.1.1. JP 2023  se  může  zúčastnit  kdokoliv  splňující  stanovené  podmínky.  Soutěžící  nebudou sdružováni do (národních) týmů (tj. tým tvořený více posádkami).

3.1.2. Soutěžící musí být držitelem:

 • platného odpovídajícího pilotního oprávnění,
 • platné odpovídající lékařské prohlídky,
 • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
 • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota),
 • kvalifikace pro provádění   akro  letů  nebo  odlétané  potřebné  úlohy   během   ještě  neukončeného akro výcviku

 

3.1.3. Odpovídající dokumenty budou kontrolovány  během  registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.

3.1.4. Soutěžící  musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů. 

3.1.5. Soutěžící  musí  prokázat  způsobilost  pro  odpovídající  kategorii ,  do  které   je   přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra / instruktora stanoveného  OSK  pro  leteckou  akrobacii  AeČR,  předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.

3.1.6. V případě využívání letadel v majetku  AeČR  musí  být  soutěžící  členem  Aeroklubu České republiky a předložit pojištění spoluúčasti ve výši odpovídající spoluúčasti pojištění letadla.

3.1.7. Organizátor  neodpovídá  za  škody,  které  závodníci  a ostatní  účastníci způsobí v průběhu  konání  soutěže  sobě nebo  třetím osobám.  Závodníci  a  ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

3.1.8. V případě rozhodnutí odpovědného akro instruktora může být soutěžícím v kategoriích Basic a Sportsmen  poskytnut  „safety pilot“.  V kategoriích  Intermediate a Advanced musí být schopen soutěžící létat v sóle.

 

3.2. Letadla

3.2.1. Všechny letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být  plně  způsobilé pro provádění prvků  letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.

3.2.2. Každý  soutěžní  kluzák  musí  mít  platné   Osvědčení   letové  způsobilosti  (Certificate  of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).

3.2.3. Soutěžní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výšiodpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy: • MTOW do 500 kg  750.000 SDR (cca. 870.000 EUR) • MTOW above 500 kg to 1000 kg  1.500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)

3.2.4. Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.

3.2.5. Změna  letadla  je  povolena  v  průběhu  soutěže  kdykoliv ,  je – li  to  nutné  a doporučí-li to technická  komise . Současně  je  dovoleno ,  aby  létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.

3.2.6. Před   každým   letovým   dnem   potvrdí  pořadateli  provozovatel  kluzáku   používaného  k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.

3.2.7. Hangárování během soutěže je zahrnuté ve startovném.

3.2.8. V případě  nedostatečné  kapacity  pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k datu úhrady startovného. 

 

 

 1. Startovné a registrace

4.1. Startovné

4.1.1. Startovné   může   být   zaplaceno   v   hotovosti    při registraci   před  zahájením soutěže, lépe však předem na účet GACu  326266319/0800 ve výši   800 Kč. 

 

4.1.2. Startovné zahrnuje:

 • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál atd.).
 • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.

 

4.1.3. Startovné nezahrnuje aerovlaky, pronájem letadel, ubytování a stravu.

4.1.4. Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 500 Kč / 22 EUR.

 

4.2. Aerovleky

4.2.1. Organizátor zajistí dva vlečné letouny plus jeden jako zálohu.

 

4.2.2. Cena vleku je jednotná a určena následovně:

 • Aerovlek – vysoký vlek (1.200 m – 1.350m)   1350 Kč
 • Aerovlek – nižší vleky 105 Kč/100m
 • Ceny za aerovleky jsou stanoveny včetně přistávacích poplatků za vlečný letoun i kluzák

 

4.3. Registrace

4.3.1. Registraci na  JP 2023  proveďte  nejpozději do  23.4.2023.

 

4.3.2. Registraci do soutěže lze provést elektronickou poštou na adresu gac@centrum.cz

 

4.3.3. Formulář pro registraci je přílohou těchto propozic.

 

 1. Ubytování a strava

5.1.1. Ubytování  si  každý  účastník   zařizuje  samostatně.   Pro  pomoc  se   zajištěním ubytováníkontaktujte organizátora.

5.1.2. Stravování ve formě dvou jídel denně bude zajištěno organizátorem na letišti.

5.1.3. Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

 

 1. Rozhodčí, Jury a organizační výbor

6.1. Rozhodčí a Jury

Předseda Jury:           Bude oznámen nejpozději na úvodním briefingu

Hlavní rozhodčí:         Jan Rolinek

Rozhodčí:                   Budou oznámeni nejpozději na úvodním briefingu

 

6.2. Technický komisař

Bude oznámen nejpozději na úvodním briefingu

 

 

6.3. Organizační výbor

Ředitel soutěže:         Miloš Ramert 

Ekonom soutěže:       Šárka Starečková

 

 

 

 

 1. Kontakt

 

7.1. Adresa pro korespondenci

Glider Aerobatic Club, z.s., Jarní pohár

Nesvačily 145, letiště Benešov

257 51 Bystřice

 

7.2. Ostatní kontakty:

Miloš RAMERT                      +420 603 927 241

e-mail:                                    gac@centrum.cz

Šárka STAREČKOVÁ            + 420 724 244 142

e-mail:                                    s.padevetova@seznam.cz