Chcete se podílet na práci parašutistické sekce Sportovní komise AeČR?

OSK PARA se obrací na členy AeČR, sportovní parašutisty, kteří mají chuť podílet se na práci parašutistické sekce Sportovní komise AeČR. Náplní je především udělování a udržování kvalifikace rozhodčích spolu se související agendou v jednotlivých parašutistických disciplínách, správa národních sportovních rekordů, spolupráce při národních mistrovstvích a dalších soutěžích, aj.
 
 
Zájemci o tuto činnost ve struktuře AeČR žádáme, aby se přihlásili v termínu do 30. 4. 2023 volnou formou na para@aecr.cz