Školení G1 – Odborná příprava bezpečnostních manažerů letišť

Bezpečnost malých letišť - foto: František Brablc
Někteří provozovatelé letišť dostali ze strany úřadu nepříjemné oznámení. Týká se nutnosti aktualizovat bezpečnostní program letiště, což je fakt, na který jsme tu několikrát upozorňovali. A při té příležitosti je potřeba napravit i chybějící školení bezpečnostního manažera.
G1 – Odborná příprava osoby odpovědné za bezpečnost na letišti, na kterém lze uplatnit ustanovení § 86e zákona o civilním letectví a spadají do kategorie dle nařízení Komise (EU) č. 1254/2009, je jedna z povinností, kterou je navíc nutné pravidelně opakovat. 
 
Pokud se plánujete školení účastnit, musíte bezpodmínečně mít platné (a předložit) Ověření spolehlivosti, případně doklad že spadá pod § 85e (2) Zákona č. 49/1997 Sb.
 
V květnu se plánují dva termíny, jeden hned na prvního máje. Termíny se stanovují podle možností školitele po domluvě s plánovanými účastníky. JE TEDY NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT! Protože se jedná o zákonnou povinnost jejíž nesplnění může vést až ke gigantické pokutě a uzavření letiště, rozhodně nečekejte, až vás úřad vyzve k nápravě.
 
Školení se obvykle plánují od 10.00 v sídle Aeroklubu ČR (U Pergamenky 1511/3, 170 00, Praha 7 – Holešovice). V případě většího zájmu v některé vzdálené lokalitě je možné školení uspořádat i mimo Prahu. Kdyby se chtěl někdo přidat na poslední chvíli k již naplánovanému termínu, tak ať se nejlépe ihned ozve školiteli (tomas.petrman@aecr.cz).