Aktivita AČR ve dnech 6. a 7. května 2023 v prostorech Plzeň a Domažlice

V rámci Slavností svobody v Plzni budou publikovány prostory Plzeň a Domažlice (popis prostoru níže) pro leteckou činnost.

Prostor Plzeň
Dne 6.5.2023 od 13:40 do 14:20 UTC prostor Plzeň PSN 49443800N013222100E
(Plzen) radius 4NM  od GND do FL065. Průlet letadel AČR.

Prostor Domažlice
Dne 7.5.2023 od 08:50 do 10:10 UTC prostor Domažlice PSN
492655,00N0125610,00E (0.5NM NE DOMAZLICE) – PSN 494726,00N0131017,00E
(0.7NM NE HRACHOLUSKY) – PSN 495739,00N0130941,00E (0.8NM S NECTINY) –
PSN 495847,00N0132908,00E (KRALOVICE) – PSN 492920,00N0133440,00E
(NEPOMUK) – PSN 492655,00N0125610,00E (0.5NM NE DOMAZLICE) od GND do
FL065. Průlet letadel AČR a USA.