PROPOZICE Mistrovství ČR v akrobacii kluzáků ADVANCED A UNLIMITED a POHÁRU STAROSTY MĚSTA ROUDNICE N. /L. SPORTSMAN A INTERMEDIATE 2023

Aeroklub České republiky a Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s. ve spolupráci s městem Roudnice n.L.  pořádá

 Mistrovství ČR v akrobacii kluzáků ADVANCED A UNLIMITED

a

  POHÁR STAROSTY MĚSTA ROUDNICE N. L. SPORTSMAN A INTERMEDIATE 2023

 

5. až 8. 7. 2023 na letišti v Roudnici n./L. (LKRO)

 

 

 

 1. Cíl soutěže a soutěžní kategorie

Hlavním cílem soutěže je určit mistra republiky v jednotlivých soutěžních kategoriích akrobacie na kluzácích: ADVANCED a UNLIMITED a určit vítěze poháru STAROSTY MĚSTA ROUDNICE pro rok 2023 v kategoriích SPORTSMAN a INTERMEDIETE.

 

Dalšími cíli jsou:

– propagace bezmotorové letecké akrobacie

– propagace Aeroklubu MAS Roudnice a města Roudnice nad Labem

 

 

 1. Organizátor, místo a termín konání

Soutěž se uskuteční na letišti Roudnice od 5.7.2023 do 8.7.2023

Organizátorem je Aeroklub České republiky z.s.,

Pořadatelem je s pověřením OSK Akro Aeroklub MAS Roudnice n.L. z.s..

  

 

 1. Program

Úterý               4.7.2023          10:00 – 19:00 tréninkové lety 

Středa             5.7.2023          09:00 – 14:00 tréninkové lety, registrace, briefing

                                               14:00 – 14:30 soutěžní briefing                               

14:30 – SS soutěžní lety

Čtvrtek            6.7.2023          08:00 – 08:30 Briefing

08:30 – SS Soutěžní lety

Pátek               7.7.2023          08:00 – 08:30 Briefing

08:30 – SS Soutěžní lety

Sobota             8.7.2023          08:00 – 08:30 Briefing

08:30 – 16:00 Soutěžní lety

19:00 Vyhlášení výsledků, HANGÁR PÁRTY

 

Pozn.: V době mezi 12,00 a 15,00 bude vyhlášena 30 min. přestávka na oběd.

Tréninkové lety jsou možné po předchozí dohodě od 1.7.2023, box bude vytýčen nejpozději od 5.7.2023. Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.

 

 1. Pravidla soutěže

Oficiálním jazykem soutěže je čeština. Organizátor bude aplikovat přiměřeně následující

normy FAI:

– FAI Sporting Code, General Section, Section 6

– CIVA Regulations

– FAI Catalogue

– Soutěžní řád AeČR pro leteckou akrobacii

Organizátor může uplatňovat následující odchylky:

 1. a) Minimální počet rozhodčích 3 (včetně hodnotícího hlavního rozhodčího).
 2. b) Předváděcí box nebude sledován liniovými rozhodčími, bude uplatněn dvojnásobný koeficient pro positionning.
 1. c) Výsledky soutěže budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii budou odlétány minimálně dvě disciplíny.
 1. e) Létají se povinná volná a tajné sestavy

            Povinné volné sestavy (Free Known) kategorií Advanced i Unlimited jsou soutěžící povinni zaslat pořadateli nejpozději 6.7 do 24:00hod ve formátu Open Aero na adresy: martin.chovan@aecr.cz a milos.ramert@aecr.cz.

V kategoriích SPORTSMAN se budou létat programy: povinná 1 a povinná 2, kategorii INTERMEDIETE se budou létat programy povinná 1 a povinná volná 1.

 1. f) Tajné sestavy (Unknown Programs) sestaví sportovní ředitel se souhlasem hlavního rozhodčího z figur, které odevzdají soutěžící nejpozději na zahajovacím briefingu. Každý soutěžící kategorie Advanced vybírá tři figury. Každý soutěžící kategorie Unlimited vybírá šest figur. Bodové hodnoty a výběr figur musí vyhovovat Sporting Code 6, Part 2 – Gliders pro kategorie Advanced a Unlimited.

 

Podmínky pro účast soutěžících na této soutěži

 1. a) každý soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu.

Soutěžící osobně odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů. Všichni piloti létající pod 300 m nad letištěm musí mít v zápisníku zapsán povolený nižší, stanovený limit – pro kategorii Advanced a Unlimited potvrzená min. výška 200 m

 

 

 

 1. Rozhodčí a organizační tým

Ředitel soutěže: Bohumil Švec

Sportovní ředitel: Miloš Ramert

Předseda jury: Karel Sedláček

Hlavní rozhodčí: bude upřesněno

Tým rozhodčích: bude upřesněno

Technický komisař: bude jmenován v den zahájení soutěže

Scoring: Martin Chovan

 

 1. Letouny a kluzáky

Všechny letouny, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků let. akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány. Kontrola dokumentů a technického stavu letadel bude provedena při prezenci.

Pro soutěž je ustanoven technický komisař. Komisař provede technickou přejímku letounů a rozhodne s konečnou platností o jejich zařazení do soutěže. V případě protestu soutěžícího s odvoláním na technickou závadu je rozhodující pro výsledné řešení protestu zpráva technického komisaře.

Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letounu. Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel letounu používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky. Parkování letadel je v ceně vkladu.

Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami. Letouny i kluzáky musí být odpovědnostně pojištěny a pojistný certifikát či smlouva předloženy při prezenci. Piloti létající na pronajatých letadlech musí být pojištěni na spoluúčast dle pojistky daného letadla, nebo musí složit kauci.

 

 1. Podmínky soutěžních letů

Meteorologické podmínky

 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10m/s

Výškové hranice

Jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně.

Pro kategorii ADVANCED, UNLIMITED, INTERMEDIATE (za podmínky, že všichni závodníci INT mají povolen tento limit)

 • horní výškový limit 1 200 m GND
 • spodní výškový limit 200 m GND

Pro kategorii SPORTSMAN

 • horní výškový limit 1 300 m GND
 • spodní výškový limit 300 m GND

Snížení horního výškového limitu

V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedení soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní lety budou létány s přerušením.

 

 

 

 1. Přihlášky a startovné

Vyplněné přihlášky dle přílohy č. 1 zasílejte e-mailem spravce@aeroklubroudnice.cz

Startovné pro závodníky činí 900 Kč.

Startovné zahrnuje:

 1. a) organizační náklady
 2. b) parkování letadel

Vklady nezahrnují pronájem letadel a vleky.

Ostatní náklady (hrazeno hotově):

vlek do výše 1300 m 1300 Kč

vlek do výše 1200 m 1200 Kč

vlek do výše 850 m 850 Kč

 

 1. Ubytování a jídlo

Na letišti je letištní občerstvení, kde bude k dispozici plná penze. V okolí

letiště je řada hotelů a penzionů různé cenové úrovně, příp. na letišti jsou k dispozici prostory

pro ubytování (250,- osoba/noc), příp. camping (100,-Kč osoba/noc).

V případě požadavku na rezervaci ubytování kontaktujte organizátora na adrese

správce@aeroklubroudnice.cz nebo Bohumila Švece na tel. 605 454 306.

 

 1. Kontakty

Korespondenční adresa

Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s.

Žižkova 3389, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ 46771255 DIČ CZ46771255

tel. +420605454306

email: info@aeroklubroudnice.cz

Další kontakty:

 • vedoucí letového provozu Bohumil Švec tel. 605 454 306
 • sportovní ředitel soutěže Miloš Ramert tel. 603 927 241

 

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ: propozice MCRacro2023.pfd propozice MCRacro2023.doc

 

Hodně úspěchů ve sportovním klání!

 

Box a pozice rozhodčích