Aktivita AČR dne 30.5.2023 v prostoru Lhota a v prostoru LKTRA34

Cvičení bude probíhat od 0730 do 0900 UTC a od 1300 do 1500 UTC v prostoru Lhota (popis prostoru níže) a dále pak v prostoru LKTRA34 (vertikální hranice dle AIP ČR).

 

Prostor LHOTA

Horizontální hranice: radius 8NM se středem PSN 494250,31N0165920,90E (0,6NM NE BILA LHOTA).
Vertikální hranice: GND – FL95.

Prostor LHOTA bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS: T709 a P10