Aktivita AČR ve dnech 1.6.2023 v prostoru Medlov a dále pak v prostoru LKTRA34

Cvičení bude probíhat od 0730 do 0900 UTC a od 1300 do 1500 UTC v prostoru Medlov (popis prostoru níže) a dále pak v prostoru LKTRA34 (vertikální hranice dle AIP ČR).

 

Prostor MEDLOV

Horizontální hranice: radius 8NM se středem PSN 494608,09N0170500,53E (1,4NM SE MEDLOV).
Vertikální hranice:GND – FL95.

Prostor MEDLOV bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS: T709 a P10