Mezinárodní vojenské letecké cvičení Air Defender 2023

Ve dnech 12.–16.  a 19.–23. 6. 2023 bude ve vzdušné prostoru ČR probíhat mezinárodní vojenské letecké cvičení Air Defender 2023. Do tohoto cvičení bude zapojena i 21. zTL Čáslav. Z operačních důvodů je nutné po dobu probíhajícího cvičení zajistit částečnou segregaci civilního a vojenského letového provozu v MTMA a MCTR Čáslav. Za tímto účelem bude po výše uvedené dny vydán NOTAM, který bude informovat leteckou veřejnost o možnostech zpoždění povolení vstupu do MTMA a nebo částečného omezení činnosti všeobecného letectví v MCTR a MTMA Čáslav. 

Informace o dočasně vyhrazených prostorech pro toto cvičení naleznete v  AIP SUP 2 / 23 (rlp.cz)