PROPOZICE 2. KOLA XVIII. ROČNÍKU – ČESKÉHO POHÁRU VE SKUPINOVÉ AKROBACII RW–4

XVIII. ROČNÍK – ČESKÉHO POHÁRU VE SKUPINOVÉ AKROBACII RW–4 2023 – ESL

 

PROPOZICE 2. KOLA

 

MOST 8.7. – 9.7. 2023

 

V souladu se sportovním řádem FAI a na základě souhlasu sportovní parašutistické komise Aeroklubu ČR pořádá PARAKLUB MOST ve spolupráci se SKYWALKERS Czech Republic s.r.o. 3. kolo XIX. ročníku Českého poháru 2023, které je součástí Evropské parašutistické ligy ESL v disciplíně Skupinová akrobacie RW-4.

 

Datum, místo konání, startovné, cena seskoku

 

2. kolo Českého poháru 2023, ve skupinové akrobacii RW-4, se bude konat ve dnech

8.7. – 9.7. 2023 na letišti v Mostě.

Dne 1.-7 7. 2023 se bude konat tréninkové soustředění na stejném místě a z letounu, který bude použit při soutěži. Požadavky na tréninkové seskoky zašlete mailem na dropzone@skyservice.cz nebo telefonicky na č. 603538863 minimálně 3 dny před požadovaným termínem.

Startovné je určeno ve výši  2 500,- Kč za družstvo. Je potřeba zaplatit startovné do 30.6.2023 na účet pořadatele 112428001/5500 vs 12023 do zprávy název týmu

Cena seskoků se řídí platným ceníkem Skywalkers.

Cena seskoku 850 Kč , kamera 650 Kč

 

 

Cíl soutěže

 

Cílem soutěže je určit vítěze 1. kola XIX. ročníku Českého poháru v disciplíně RW-4 pro rok 2023, zvýšit úroveň a porovnat sportovní výkonnost závodníků v evropském měřítku.

 

Všeobecná ustanovení

 

Složení družstva pro skupinovou akrobacii je 4 + kameraman. Družstva mohou být smíšená. Na soupisce družstva může být uveden 1 náhradník, který může vystřídat v průběhu závodu kteréhokoli člena týmu.  V případě, že nemůže v soutěži pokračovat kameraman, může tým použít jiného kameramana, který však již nebude vyhodnocen jako člen družstva.

Soutěžní družstva provedou celkem 10 soutěžních kol.

Minimální počet kol  pro ukončení a vyhlášení vítězů  je stanoven na 4.

Seskoky se budou provádět z letounu PAC 750XL z výšky 3200 m nad terénem, pokud po dohodě mezi soutěžícími a pořadatelem nebude dohodnuta jiná výška.

Hodnocení bude probíhat z dodaných videozáznamů (pouze digitální videozáznam) podle sportovního řádu FAI se zapracovanými změnami. Hodnocení budou provádět delegovaní rozhodčí.

V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje nejvyšší dosažený počet bodů v jednom kole, dále nejmenší dosažený počet bodů v jednom kole. Pokud ani poté nebude rozhodnuto, následuje rozeskok(y).

Vypsané kategorie pro ročník 2023

Kategorie AAA  – ve které se losuje z plného Dive poolu pěti až šesti bodové seskoky
Kategorie AA – v které se losuje z 16 tvarů a 16 bloků (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.) 4 – 5 bodové seskoky
Kategorie A – v které se losuje z 16 tvarů a 8 bloků (2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 21.) 3 – 4 bodové seskoky
Kategorie Rookie – ve které se losuje jen ze 16 tvarů tříbodové seskoky.

 

Organizační pokyny

 

V pátek 7. 7. 2023 do 20 hodin bude probíhat registrace jednotlivých závodníků v manifestu. Zúčastnit se může závodník (min.kategorie B), který řádně vyplní přihlášku, předloží ke kontrole platnou licenci (průkaz sportovce), záznamníky HP, ZP, postroje a pojištění padáku.

  1. 7. 2023 po 20 hod. bude probíhat losování a zveřejnění soutěžních sestav.

Protesty je možno podat pouze s uvedením článku sportovního řádu FAI který byl porušen spolu s vkladem 1000,- Kč jury. Při neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Požadavky na ubytování zasílejte nejpozději do 30. 6. 2023 mailem na dropzone@skyservice.cz nebo telefonicky na č. 603538863. Ubytování na letišti v budově je v omezeném rozsahu. Ubytování ve vlastních stanech či karavanu je možné. Místo pro postavení stanu či umístění karavanu řešit po zaplacení a registraci na manifestu.

Parkování vozidel je možné mimo oplocený areál letiště na vymezeném parkovišti.

Stravování se nezajišťuje. Na letišti je k dispozici restaurace s téměř nonstop provozem.

 

Program soutěže

pátek 7. 7. 2023        

10,00 – 20,00 hod      tréninkové seskoky po dohodě

10,00 – 20,00 hod      registrace manifest

Po 20,00 hod              zveřejnění soutěžních sestav, losování

 

sobota 8. 7. 2023      

7,30 hod                     zahájení soutěže před manifestem

8,00 – 20,00 hod        soutěžní seskoky

 

neděle 9.7. 2023

8,00 – 18,00 hod        soutěžní seskoky

Po ukončení seskoků a vyhodnocení proběhne vyhlášení výsledků.

 

Na setkání s vámi se těší organizační tým závodu – Paraklub Most , Base Paraklub Praha a Skywalkers

 

Propozice ke stažení: Propozice LIGA MOST 2023 3 kolo.doc.   Propozice LIGA MOST 2023 3 kolo.pdf