ZÁPADOČESKÁ REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ V LETECKÉ NAVIGACI – PLASY – 2023

 

 

  1. MÍSTNÍ PROPOZICE

 

C.1                ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

                     Západočeská regionální soutěž v letecké navigaci se uskuteční na letišti Plasy, Česká republika.

 

C.2               ORGANIZÁTOR

                     Aeroklub Plasy společně s Leteckým centrem ČR.

 

C.2.1.           VEDENÍ SOUTĚŽE   

                     Ředitel soutěže:            Karel MAŘÍK

                     Hlavní rozhodčí:           Martin HŘIVNA

                     Stavitel tratí:                 Miloš FIALA

                     Předseda JURY:           Jiří DODAL

                     Člen JURY:                  František ŽELEZNÝ

                     Člen JURY:                  Karel MAŘÍK

C.3               MÍSTO

                     Letiště Plasy

 

C.4               TERMÍN

23. 6. – 25. 6. 2023

 

C.5               PŘIHLÁŠKY

                     Přihlášky (viz příloha) musí být odeslány do 20. ČERVNA 2023 na adresu Miloše Fialy, uvedené na Oficiálním formuláři přihlášky.

 

C.6               VKLAD

 

C.6.1            Vklad pro soutěžící posádku (za 2 osoby) v letecké rally je 2 000,-Kč

                     Vklad musí být zaplacen hotově po příletu do Plas.

C.6.2            Vklady pokrývají přípravu soutěžních tratí, traťové fotografie, soutěžní mapy a organizační náklady a ubytování.

 

C.7               LETADLA A POJIŠTĚNÍ

                     Každé letadlo musí mít platnou letecko-provozní dokumentaci a vybavení a pojistku pro škody na třetích osobách, platnou v České republice v průběhu soutěže na minimální částku, určenou směrnicemi EU.

 

C.8               PŘÍLETY

23. 6. 2023 do 19 hod. LT

 

C.8               JAZYK

                     Oficiálním soutěžním jazykem bude čeština při zabezpečení překladů do angličtiny pro zahraniční účastníky.

 

 

C.9               PŘEDLETOVÁ PŘÍPRAVA

                     Všeobecná předletová příprava se uskuteční 23. 6. 2023 ve 21,00 LT na letišti. Denní předletové přípravy budou publikovány na informačních tabulích.

 

C.10             ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

                     Soutěž se bude řídit platnými Pravidly a propozicemi FAI pro leteckou rally – vydání 2020.

 

C.11             SOUTĚŽNÍ MAPY

                     Pro plánování tratí a soutěže budou použity letecké mapy 1:200 000 .

 

C.11             DOPINGOVÁ KONTROLA

                     Může být uskutečněna podle pravidel WADA a FAI.

 

C.13             KORESPONDENCE A KOMUNIKACE

                     fiala@ftvs.cuni.cz

 

C.14             DALŠÍ INFORMACE

 

C.14.1          ČASOVÝ PLÁN

  1. 6. 2023 Přílety do 19.00 LT
  2. 6. 2023                                     Etapa č. 1 a č. 2
  3. 6. 2023 Etapa č. 3 a odlety

                    

                     Všechny časy v těchto místních propozicích jsou uvedeny v místním čase (Středoevropský letní čas = UTC + 2 hodiny)

 

C.14.2          UBYTOVÁNÍ

                     Ubytování bude umožněno na letišti Plasy.

 

C.14.3           STRAVA

                      Celodenní stravování bude zajištěno na letišti Plasy

 

C.14.4         MÍSTNÍ DOPRAVA

 

C.14.5           PALIVO

                      AVGAS 

 

C.14.6           PLATBY

                      Veškeré platby se provádějí hotově.

 

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ: propozice Plasy_2023.doc

 

Uzávěrka přihlášek je 20. června do 14 hod. místního času a je důležitá pro objednání ubytování, tisk map a fotografií a ubytování a stravování.