PROPOZICE OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PARAŠUTISMU VE SKUPINOVÉ AKROBACII FS4 2023

PROPOZICE

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PARAŠUTISMU VE SKUPINOVÉ AKROBACII FS4, Most 2023

 

V souladu se sportovním řádem FAI a na základě souhlasu sportovní parašutistické komise Aeroklubu ČR pořádá PARAKLUB MOST ve spolupráci se SKYWALKERS Czech Republic s.r.o. a SKYSERVICE s.r.o. a SportFlight,s.r.o. Otevřené Mistrovství České republiky v parašutismu v disciplínách skupinové akrobacie FS-4. (dále jen MČR).

 

 

Datum, místo konání

MČR se bude konat ve dnech 18. – 20. srpna 2023 na letišti v Mostě.

17. srpna 2023 se bude konat tréninkové soustředění na stejném místě a z letounu, který bude použit pro MČR. Požadavky na tréninkové seskoky zašlete mailem na dropzone@skyservice.cz nebo telefonicky na č. 603 538 863.

 

Cíl soutěže

Cílem MČR je určit Mistry ČR ve skupinové akrobacii FS-4,  a zároveň porovnat sportovní výkonnost domácích závodníků a závodníků ze sousedních zemí. V disciplínách, kde bude zahraniční účastník, bude kromě Mistra ČR vyhlášeno i pořadí v otevřeném mistrovství ČR.

 

Přihlášky

Předběžné přihlášky jsou přijímány do 15.7.2023. Předběžná přihláška opravňuje tým ke všem případným slevám, které se podaří organizátorovi získat od sponzorů závodu.

Registrační formuláře včetně startovného musí být zaslány a uhrazeny nejpozději do 30. 7. 2023. Pozdní registrace je možná v případě volné kapacity a po uhrazení poplatku za pozdní registraci 1000,-Kč za družstvo.

Organizátor akceptuje vyplněné přihlášky zaslané na email: dropzone@skyservice.cz

 

 

Pokyny k platbě

Startovné může být uhrazeno následujícími způsoby:

  • Hotově na letišti Mostě na sportovním manifestu DZ parašutistického provozu.
  • Na účet Para klubu Most vedený u České spořitelny č.ú.: 1040931349/0800 s variabilním symbolem 18082023 a jménem soutěžního týmu uvedeným ve zprávě pro příjemce.

 

Startovné

  • FS 4 2500,- Kč za tým

 

 

Všeobecná ustanovení 

MČR se může zúčastnit závodník (min.kategorie A), který řádně vyplní přihlášku, předloží ke kontrole platnou licenci (průkaz sportovce), záznamníky HP,ZP a postroje a pojištění padáku. Účast závodníků, kteří nejsou občané ČR, je možná ve všech soutěžních disciplínách a kategoriích, V disciplínách kde bude zahraniční účastník, bude vyhlášeno pořadí v Otevřeném mistrovství ČR.

Soutěžní kategorie bude vyhlášena, pokud se zúčastní nejméně 3 soutěžící – družstva.

Protesty je možno podat pouze s uvedením článku sportovního řádu FAI, který byl porušen spolu s vkladem 500,- Kč jury. Při neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

 

Disciplíny

 

Disciplína Skupinová akrobacie FS-4 : Disciplína skupinová akrobacie RW-4 bude probíhat ve čtyřech kategoriích: AAA, AA, A a Rookies. Složení družstva pro skupinovou akrobacii je 4 + kameraman. Družstva mohou být smíšená. Na soupisce družstva může být uveden 1 náhradník, který může vystřídat v průběhu závodu kteréhokoli člena týmu.  V případě, že nemůže v soutěži pokračovat kameraman, může tým použít jiného kameramana, který však již nebude vyhodnocen jako člen družstva.

Všechna soutěžní družstva provedou celkem 10 soutěžních kol. Minimální počet kol  pro ukončení a vyhlášení vítězů  je stanoven na 3.

Seskoky se budou provádět z letounu PAC 750 XL z výšky 3200 m nad terénem, pokud po dohodě mezi soutěžícími a pořadatelem nebude dohodnuta vyšší výška

Hodnocení bude probíhat veřejně z dodaných videozáznamů (pouze digitální videozáznam) podle sportovního řádu FAI se zapracovanými změnami. Hodnocení bude provádět 3-5 delegovaných rozhodčích. V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje nejvyšší dosažený počet bodů v jednom kole, dále nejmenší dosažený počet bodů v jednom kole. Pokud ani poté nebude rozhodnuto, následuje rozeskok(y).

 

 

 

Vypsané kategorie pro MČR 2023

Kategorie AAA  – ve které se losuje z plného Dive poolu pěti až šesti bodové seskoky
Kategorie AA – v které se losuje z 16 tvarů a 16 bloků (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.) 4 – 5 bodové seskoky
Kategorie A – v které se losuje z 16 tvarů a 8 bloků (2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 21.) 3 – 4 bodové seskoky
Kategorie Rookie – ve které se losuje jen ze 16 tvarů tříbodové seskoky.

 

 

Organizační pokyny

 

Ředitelem MČR v parašutismu je Roman Rybín. Jako hlavní rozhodčí  MČR byl delegován pan Daniel Suchý.

Protesty bude řešit jury ve složení: předseda jury – ředitel soutěže, členové – kapitáni družstev.

Registrace závodníků bude probíhat ve středu 17. srpna 2023 od 16:00 do 20:00 hodin a ve čtvrtek 18. Srpna od 8:00 do 10:00 na sportovním manifestu, uzávěrka přihlášek proběhne 18. 8. 2023 v 10:00 hodin.

Cena seskoků je dána platným ceníkem SKW. Cena závodního seskoku 850 Kč/osobu. Cena seskoku kameramana týmu FS4 650,- Kč/ seskok. Provedené seskoky se platí po soutěži. Pokud bude přiznána dotace AeČR, bude poté soutěžícím odečtena od celkové částky. Dotace je určena závodníkům, kteří se účastnili aspoň dvou kol Českého poháru FS4 2023 – ligy ESL.

 

Požadavky na ubytování zasílejte nejpozději do 10.8.2023 mailem na dropzone@skyservice.cz nebo telefonicky na č. 603 538 863. Ubytování na letišti je v omezeném rozsahu. Cena za ubytování na letišti je 300 Kč osoba/noc. Ubytování ve vlastních stanech či karavanu je možné. Místo pro postavení stanu či umístění karavanu řešit po zaplacení na manifestu.

Parkování vozidel je možné mimo oplocený areál na vymezeném parkovišti.

Stravování je možné v místní restauraci (snídaně, oběd, večeře).

 

 

Program MČR 2023

 

Čtvrtek 17. 8. 2023

10,00 – 19,00 hod      tréninkové seskoky

16,00 – 20,00 hod       registrace závodníků              sportovní manifest

 

Pátek 18. 8. 2023

8,00 – 10,00 hod         registrace závodníků              sportovní manifest

v 10,00 hod                porada, losování                     manifest nebo místnost rozhodčích

v 11:00 hod                slavnostní zahájení soutěže

12:00- 20:00               závodní seskoky

 

Sobota 19. 8. 2023    

09,00 – 19,00 hod      letiště                                      soutěžní seskoky

Pokud bude ukončena všechna soutěžní kola, bude mistrovství večer vyhodnoceno a vyhlášeni vítězové

 

Neděle 20. 8. 2023    

Náhradní den pro nepřízeň počasí

09,00 – 19,00 hod      letiště                                      soutěžní seskoky v případě nedokončení úplného programu

Organizátor se vyhrazuje vyhlásit doplňkové soutěže pro tento den.

 

Na setkání s Vámi se těší organizační tým MČR v parašutismu 2023.

 

Propozice ke stažení: propozice MČR 2023 FS4.docs   propozice MČR 2023 FS4.pdf