Propozice: Otevřené mistrovství České republiky 2023 v klasických disciplínách parašutismu

Hanácký paraklub z. s. z pověření Aeroklubu České republiky pořádá

Otevřené mistrovství České republiky 2023 v klasických disciplínách parašutismu

 

P R O P O Z I C E 

Termín:  7.–10. 9. 2023

 

 1. CÍL SOUTĚŽE

Určit vítěze otevřeného Mistrovství ČR v následujících kategoriích

– muži: celkem                                   IA, CP

– muži, junioři, veteráni         PP

– ženy, juniorky, veteránky    PP

– junioři, juniorky                   PP

– družstva                                           PP

 

b) Určit mistra ČR v následujících kategoriích:

– muži: celkem                                   CP (IA+PP)

– muži, junioři, veteráni         PP

– ženy, juniorky, veteránky    PP

– junioři, juniorky                   PP

– družstva                                PP, CP

 

c) Určit vítěze v Moravském poháru:

– muži:                                    PP, CP

– ženy:                                    PP, CP

– kadet:                                    PP, CP

do této kategorie budou zařazeni parašutisté, kteří jsou přihlášení do MP

 

d) Určit vítěze poháru města Olomouce:

– muži:                                    PP, CP

– ženy:                                    PP, CP

– družstva:                              PP, CP

– kadeti:                                   PP, CP

 

Výsledky všech disciplín pro všechny kategorie budou použity z Otevřeného mistrovství ČR.

 

 1. TERMÍN KONÁNÍ

a) neoficiální trénink 6. 9. 2023

b) soutěž 7.–10. 9. 2023

 

 1. MÍSTO KONÁNÍ

Městské letiště OLOMOUC, GPS:   N 49°35´16´´  E 17°12´39´´

INFO: 118,005 MHz, www.lkol.cz

 

 1. PROGRAM

Prezentace účastníků v IA bude ve středu 6. 9. 2023 do 20:00 hodin, 21:00 hodin losování disciplíny IA – městské letiště Olomouc – para budova

Prezentace účastníků v PP bude ve čtvrtek 7. 9. 2023 do 20:00 hodin, 21:30 hodin losování disciplíny PP – městské letiště Olomouc – para budova

Losování soutěžících provede sbor rozhodčích.

 

Čtvrtek            7. 9. 2023 – individuální akrobacie /IA/

09:00 – 10:00                         zahájení a technická konference rozhodčích k IA

10:00 – 19:00                         soutěžní seskoky IA

20:00 – 22:00                         vyhlášení výsledků IA

 

Pátek               8. 9. 2023 – náhradní termín IA a přesnost přistání /PP/

08:00 – 08:30                         oficiální zahájení otevřeného MČR KD

09:00 – 19:00                         náhradní termín IA, soutěžní seskoky PP

20:00 – 22:00                         vyhlášení výsledků IA (náhr. termín)

 

Sobota 9. 9. 2023 – náhradní termín IA, přesnost přistání a vyhlášení výsledků

08:00 – 18:00                         náhradní termín IA, soutěžní seskoky PP

18:00 – 20:00                         volno, prostor pro zpracování výsledků, případné protesty

20:00 – 21:00                         vyhlášení výsledků

od 21:00                                   společenský večer

 

Neděle 10. 9. 2023 – náhradní den do 15:00

08:00 – 12:30                         náhradní termín IA, náhradní termín PP

14:00                                         náhradní termín pro vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií a disciplín, v případě dřívějšího ukončení soutěže bude termín vyhlášení stanoven ředitelem soutěže

V případě nepředvídatelných událostí se program soutěže bude řídit dle rozhodnutí ředitele soutěže.

 

 1. TECHNICKÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE
 • Soutěž bude probíhat dle Sportovního řádu FAI, Soutěžním řádem AeČR, směrnicí V-PARA-1 a těchto propozic
 • Soutěžní seskoky PP budou prováděny do síly větru 7m/sec
 • Seskoky budou prováděny z letounů Cessna, AN-2 (dle možností)
 • Povoleny jsou padáky, které mají platnou certifikaci zkušebny AeČR, případně zahraničních zkušeben uznávaných AeČR
 • Přesnost přistání bude měřena pomocí elektronického disku do 16 cm se středem o průměru 2 cm uloženém na molitanovém doskočišti s metrovou nulovací plachtou.

 

 1. PRAVIDLA

a) přesnost přistání – družstva:

Seskoky čtyřčlenných družstev z výšky 800 – 1000 m AGL, pořadí družstev se určí losem.

Počet kol:       8 kol pro všechny soutěžící, minimálně však 5 kol

Výsledky pro hodnocení družstev MČR, jsou výsledky ze soutěže přesnost přistání družstev otevřeného MČR. Hodnocení v souladu se Soutěžními pravidly pro KD

 

b) přesnost přistání – jednotlivci:

Počet kol:       8 kol pro všechny soutěžící, minimálně však 5 kol. Bodové hodnocení s osmi prvních kol je to, které se získá v disciplíně – přesnost přistání družstev otevřeného MČR. Minimální počet kol potřebný k uzavření disciplíny je 5 kol. Semifinálové a finálové seskoky budou provedeny jako seskoky jednotlivců po dvojicích, v pořadí od nejhoršího k nejlepšímu výsledku.

Semifinále: – 30 nejlepších mužů včetně juniorů a 15 nejlepších žen včetně juniorek pokračuje do dalšího kola

Finále: – 15 nejlepších mužů včetně juniorů a 15 nejlepších žen včetně juniorek

 

Hodnocení bude v souladu se Soutěžními pravidly pro KD, minimální počet kol potřebný k uzavření disciplíny je 5 kol. Pokud to vyžadují nepříznivé povětrnostní podmínky a není dostatek času na dokončení všech kol (po dokončení minimálního počtu), může ředitel soutěže po konzultaci s hlavním rozhodčím v zájmu akce rozhodnout, že se přesune rovnou do finálového kola s nejlepšími soutěžícími 15 mužů/8 žen (včetně juniorů a juniorek).

 

c) individuální akrobacie:

Počet kol:       4 kola, minimálně však 1 kolo pro soutěžící v KD. Bodovým hodnocením je čas v sekundách a setinách sekund, potřebný k provedení komplexu plus trestné časy, udělené za nesprávně provedené obraty. Hodnocení v souladu se Soutěžními pravidly pro KD

 

e) požadavky na výkon:

Pro určení konečného umístění družstev nebo jednotlivců bude použit celkový součet bodů ze všech kol. Pro určení umístění jednotlivců a stanovení vítěze v každé jednotlivé disciplíně musí být ukončen minimální počet kol specifikovaný v těchto propozicích

 

f) protest:

Jury nebude ustanovena, protest musí být doručen řediteli soutěže do 60 min. od vzniku sporné události písemně s odvoláním se na článek sportovního řádu s poplatkem 1000,- CZK. V případě uznání protestu bude poplatek vrácen

 

g) výsledkové listiny:

V průběhu soutěže budou vyvěšené na tabuli, po skončení soutěže budou publikovány v elektronické podobě na https://comp.skydivehorovice.cz

 

 1. STANOVENÍ VÍTĚZŮ

– Absolutní mistr ČR v KD jednotlivců

– Kategorie budou hodnoceny pouze v případě, pokud v nich budou přihlášení minimálně 3 sportovci nebo minimálně 3 družstva

– Jednotlivci a kadet MP

– Jednotlivci, kadet a družstva Poháru města Olomouce

– V případě shody výsledků v jednotlivých disciplínách bude uplatněn, viz: Soutěžní pravidla v KD

– V případě shody výsledků v absolutním pořadí bude pořadí stanoveno, viz Soutěžní pravidla v KD

 

 1. PŘIHLÁŠKY

Závazné přihlášky k účasti na Otevřené mistrovství České republiky musí být doručeny nejpozději do 29. 08. 2023. V pozdějším termínu po dohodě s organizátorem.

 

Poštou:           Hanácký paraklub, z.s.

                        Neředín 926

                        772 00 Olomouc

E-mailem:       hanackyparaklub@seznam.cz

 

 1. CENY

a) startovné IA 700,- CZK

b) startovné PP 700,- CZK

c) startovné IA+PP 1400,- CZK

Startovné je nutno uhradit do 29. 8. 2023 na konto Hanáckého paraklubu – 2002154547/2010, do poznámky se uvede jméno a příjmení soutěžícího

e) seskoky IA 1000,- CZK/seskok

f) seskoky PP 420,-CZK/seskok

 

Částky budou hrazeny na závěr dle skutečně provedených seskoků a to včetně opakovacích seskoků, za které není zodpovědný pořadatel. Platba bude v hotovosti případně na základě faktury po předchozí dohodě k datu podání přihlášky. Vyúčtování bude provedeno po ukončení soutěže.

 

 1. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, OSTATNÍ

a) ubytování na letišti:

– po telefonickém dohovoru je možnost umístit stan na předem vyhrazeném místě a to zdarma včetně připojení na elektřinu

 

b) ubytování mimo letiště:

– zájemce si zajistí individuálně

– možnosti ubytování naleznete zde na těchto internetových adresách:

http://katalog.olomouc.cz/Hotely-ubytovani-ubytovny/

 

c) stravování:

– zájemci si zajistí individuálně nebo budou mít k dispozici přistavené stánky s občerstvením na vlastní náklady

 

Ostatní:

 • současně při prezentaci bude kontrolována platnost průkazu parašutisty a dokladů od padáků včetně pojištění
 • každý závodník, musí svůj příchod směřovat k času zahájení nástupu ke své disciplíně
 • vedoucí družstev jsou zodpovědní za kompletní výstroj a chování členů svých družstev v průběhu soutěže
 • pořadatel nezajišťuje náhradní díly ani pomůcky k balení

 

 1. HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI

Ředitel soutěže:                                                Macháň Daniel

 

Hlavní rozhodčí:                                    HORÁK Ladislav

Výpočetní středisko:                             MAJER Jan

Starší disciplíny IA:                              MATĚJKINOVÁ JANKA

Starší disciplíny PP:                              DVOŘÁK Jiří

Rozhodčí:                                                  budou představeni při zahájení soutěže

 

 

 1. KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

MACHÁŇ Daniel      tel.:      724 202 802,  e-mail: hanackyparaklub@seznam.cz

MINAŘÍK Jan                       tel.:      602 848 690,   e-mail: janminarik@seznam.cz

 

 1. PŘIHLÁŠKY

Přihlášky na soutěž a trénink (od-do) zasílejte volnou formou, kde uveďte:

 1. Jméno, příjmení, datum narození
 2. Státní příslušnost
 3. Účast v soutěži IA nebo PP
 4. Členství v AeČR – ANO/NE
 5. Ubytování ve stanech nebo v jiné formě
 6. Kontaktní údaje (tel., e-mail)

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ: MČR+MP-OP-propozice.pdf