30. ročník Karlovarského poháru v letecké akrobacii

Třicítka na začátku titulu článku naznačuje, že jsme toho jako pořadatelé už dost zažili. ,,Karlovarský pohár v letecké akrobacii“ je nejdéle nepřetržitě pořádanou akrobatickou soutěží v ČR a pravděpodobně i v Evropě. Během té doby jsme zažili mnoho krásných okamžiků, ale bohužel i některé smutné, ostatně tak, jak to v životě bývá.

Letošní ročník byl odstartován symbolicky a to tím, že se přihlásilo 30 závodníků. Nakonec závodník z Polska nepřiletěl, ale i tak 29 soutěžících byla stále pořádná porce práce, jak pro rozhodčí, organizátory, tak i pro neskutečně dobrý stravovací tým. Ze zkušeností, které jsme za ta léta posbírali, víme, že se za de facto dva a půl letového dne, který máme k dispozici, dá akceptovat maximálně účast 30 závodníků. Je to z jednoho prostého důvodu – aby byly výsledky vyhlášeny za validní, je třeba odlétat minimálně dvě sestavy z každé kategorie. Letos nám počasí na letišti v Toužimi mimořádně přálo, a tak jsme díky sehranému týmu odlétali čtyři sestavy. Pro srovnání – na světových soutěžích to je porce letů, která se jim daří odlétat za 14 dní.

Kvalitu závodů dělají nejen závodníci, ale především rozhodčí. Musím konstatovat, že letos se nám povedlo dát dohromady tým, který nám musí závidět nejeden pořadatel evropského či světového mistrovství. Hlavní rozhodčí Philippe Küchler je jeden z nejkvalitnějších, současných rozhodčí na světě, který měl neméně kvalitní sestavu rozhodčích: Pavola Kavku, Petra Jirmuse, Richarda Ponížila, Zuzanu Danihelovou. Bohužel pro nemoc se omluvil Jan Adamec. Musím jim touto cestou velice poděkovat, protože soustředit se v maratonu 116 odlétaných sestav na cca 1 200 akrobatických prvků s přesností 5° je mimořádný výkon.

Každý pořadatel je rád, když mají závodníci zájem účastnit se jím pořádané soutěže, a když se mu podaří obsadit všechny čtyři kategorie, tak je radost o to větší. Díky vycházejícím hvězdám naší letecké akrobacie Lukáši Pařízkovi, Petrovi Jonášovi a Markusovi Feyerabendovi z Německa jsme mohli vyhlásit výsledky v kategorii Unlimited.

Milým překvapením byla hojná účast 9 závodníků v kategorii Advanced – z toho 7 českých pilotů, což svědčí o tom, že pořád další ,,rostou“. 6 závodníků v kategorii Intermediate je standard s tím, že někteří létali v této kategorii minulý rok a letos přešli do Advanced. Je to velice dobrá účast.

A nakonec 11 pilotů v kategorii Sportsman což znamená, že zájem o motorovou akrobacii stoupá a díky práci trenérů česká akrobacie vzkvétá.

Velkou pomocí bylo použití výpočtového systému ,,Acro-Online“, které umožňuje soutěžícím okamžité nahlédnutí do hodnocení zaletěné sestavy a jeho momentální umístění. Systém zefektivňuje celý administrativní proces známkování, šetří lesy a starosti pořadatele.

Po úspěšně odlétaných programech a hladkému průběhu soutěže jsme mohli v sobotní podvečer 27. května slavnostně vyhlásit výsledky jubilejního 30. ročníku Karlovarského poháru na Hotelu Vítkova Hora. Na přehled vítězů a jejich výkonů se můžete podívat v přiložené výsledkové listině.

Na závěr musím poděkovat sponzorům, díky kterým by Karlovarský pohár, tak jak ho známe nyní, nemohl proběhnout – Karlovarský Kraj, město Karlovy Vary, Jaroslav Blažej, LAC AERO a.s. a Porcelánka Thun. V neposlední řadě velké poděkování patří Aeroklubu Toužim a hlavně mým oporám Lence a Monice.

Za pořadatele Jiří Duras, ředitel soutěže