PROPOZICE: Podhořanský vejvraty 2023

 1. Obecně

1.1. Organizátor

 • Organizátorem soutěže Podhořanský vejvraty 2023 (dále jen PV23) je Východočeský Aeroklub Pardubice, z.s.
 • PV23 se koná pod dohledem Aeroklubu České republiky z.s., soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2023.

 

1.2.Cíle soutěže

 • Uskutečnit soutěž v letecké akrobacii a určit vítěze poháru pro rok 2023 v uvedených kategoriích.
 • Ověřit připravenost organizátora pořádat akrobatické soutěže.
 • Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.
 • Prezentovat region, propagovat letecké sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Podhořany.

 

1.3. Termín a místo konání

Soutěž se uskuteční na letišti Podhořany – LKPN

Termín konání PV23 je 11.-13.8.2023

 

1.4. Tréninkové lety

 • Tréninkové lety jsou plánovány na celý den 11.8.2023
 • V případě zájmu zahájení tréninkových letů před 11.8.2023 kontaktujte ředitele soutěže.

 

1.5.Program soutěže

 • Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.

 

 • Pátek 11.8.2023
   • Tréninkové lety dle zájmu 
 • Sobota 8.10.2022:
   • 08:00 Meteorologický briefing – rozhodnutí o konání soutěže
   • 08:15 Úvodní briefing
   • 09:00 Zahájení soutěžních letů
   • 12:50 Oběd
   • 13:50 Pokračování soutěžních letů
   • 20:30 Ukončení soutěžních letů, poletový rozbor s rozhodčími, vyhlášení výsledků
 • Neděle 9.10.2022
   • Náhradní den v případě nepříznivého sobotního počasí 

 

2.Podmínky soutěže

2.1. Pravidla

Oficiálním jazykem soutěže je čeština.

 

PV23 se uskuteční na základě následujících pravidel:

 • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže,
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2,
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký provoz, viz bod 9.
 • PV23 se bude konat  v kategoriích:
   1. Basic (BAG) dle národních pravidel,
   2. Sportsman (SPG), dle národních pravidel
   3. Advanced (ADG) dle mezinárodních pravidel,
 • Soutěžící musí splňovat základní podmínky pro provádění letů na kluzácích a být schopen samostatného provádění akrobatických letů. Všichni piloti létající pod 400 m nad letištěm musí mít v zápisníku zapsán povolený nižší stanovený limit (200 nebo 300 m) od pověřeného examinátora.
 • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code. Organizátor bude aplikovat přiměřeně následující normy:
  – FAI Sporting Code, General Section, Section 6

  • CIVA Regulations
  • FAI Catalogue
  • Soutěžní řád AeČR pro leteckou akrobacii
 • Výsledky PV23 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v dané kategorii bude odlétána minimálně jedna disciplína a v jednotlivých kategoriích při účasti nejméně dvou závodníků v kategorii.
 • Protest musí být podán písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
 • Vítězové PV23 se stanou soutěžící s nejvyšším počtem celkově získaných bodů v dané kategorii

 

2.2. Podmínky soutěžních letů

 • Meteorologické podmínky
 • Horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • Výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • Síla větru měřená na zemi max. 10 m/s
 • Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Ředitel soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se nezúčastní soutěže, po hranicích prostoru nad hlavní osou předvádění v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
 • Pro všechny kategorie je stanoven spodní výškový limit 400 AGL pro katergorii BASIC, 300 AGL pro kategorii SPORTSMAN a 200 AGL pro ADVANCED.
 • V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní sestavy budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku a/nebo konce sestavy.
 • Využití SAFETY PILOTA:
  • Pokud soutěžící nemůže nebo nechce provést samostaný soutěžní let, může využít safety pilota přiděleného organizátorem.
  • Figura ve které bude muset safety pilot zasáhnout do řízení a všechny následující budou hodnoceny HZ.
  • Případný zásah do řízení nahlásí safety pilot hlavnímu rozhodčímu ihned po přistání.

 

2.3.Box

 • Pro soutěžní lety bude použito boxu dle bodu 9.
 • Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

 

 2.4. Sestavy

 • V kategorii BASIC budou využity sestavy v pořadí:
  1. Tajná 1,  
  2. Tajná 2. 
 • V kategorii SPORTSMAN budou využity sestavy v pořadí:
  1. Tajná 1,  
  2. Tajná 2. 
 • V kategorii ADVANCED budou využity sestavy v pořadí:
  1. Tajná 1,  
  2. Tajná 2.
 • Soutěžící obdrží sestavy na úvodním briefingu.

 

 1. Účast, soutěžící a letadla

3.1. Soutěžící

 • PV23 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky.
 • Maximální počet soutěžících je 14 bez ohledu na soutěžní kategorii.
 • Soutěžící musí být držitelem:
 • platného odpovídajícího pilotního oprávnění,
 • platné odpovídající lékařské prohlídky,
 • kvalifikace pro provádění akrobatických letů,
 • povolení spodního limitu výšky dle kategorie (v zápisníku pilota).
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen, v opačném případě musí provést let se SAFETY PILOTEM. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů.
  • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.
 • V případě využívání letadel v majetku AeČR musí soutěžící musí předložit doklad o zřízení platného pojištění osobní odpovědnosti pilota platného pro jeho osobu do výše 200 tis. Kč Kč (lze nahradit zárukou aeroklubu, kde je závodník členem).
 • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

 

3.2. Letadla

 • Všechna letadla, které se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilé pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívány.
 • Každý soutěžní kluzák musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness) a Osvědčení kontroly letové způsobilosti (Airworthiness Review Certificate).
 • Soutežní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy: 
   • MTOW do 500 kg 750.000 SDR (cca. 870.000 EUR)
   • MTOW nad 500 kg do 1000 kg 1.500.000 SDR (cca. 1.800.000 EUR)

 

 1. Startovné a registrace

4.1. Startovné

 • Startovné je jednotné pro všechny soutěžící: 1000 CZK
 • Startovné lze uhradit POUZE V HOTOVOSTI provoznímu řediteli po skončení letového provozu.
 • Startovné zahrnuje:
  • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
  • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště.
 • Startovné nezahrnuje pronájem letadel, ubytování a stravu.
 • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 300 CZK / 12 EUR.

 

4.2. Aerovleky

 • Organizátor zajistí dva vlečné letouny
 • Aerovleky lze uhradit POUZE V HOTOVOSTI provoznímu řediteli po skončení letového provozu.
 • Cena vleku je jednotná a určena následovně:
   • Vlek do 1250 AGL : 1300 CZK
   • Vlek do 1350 AGL: 1400 CZK
   • Vlek do jiné výšky: 125 CZK za 100 m

 

4.3. Registrace

 • Přihlášky do soutěže zasílejte nejpozději do 8.8.2023 na email treml@letistepodhorany.cz . Do předmětu emailu uveďte PV23, rovněž prosím uveďte své telefonní číslo.
 • Soutěžící po přihlášení do soutěže obdrží email potvrzující registraci do soutěže.
 1. Ubytování a strava

Ubytování je možné na ubikacích aeroklubu přímo v areálu letiště Podhořany v hlavní budově aeroklubu. Cena za osobu na noc je 100,- až 200,- podle typu pokoje. K dispozici sprchy a kuchyňka.

Stravování buď vlastní nebo můžeme dle dohody zajistit snídaně, obědy i večeře. Speciality letištních kuchařů hlavně. Ceny stravování dle výběru.

 

 1. Rozhodčí, Jury a organizační výbor

6.1. Rozhodčí a Jury

Předseda Jury: Bude představen na úvodním briefingu.

Hlavní rozhodčí: Jan Rolínek

Scoring: Martin Stránský

Rozhodčí:

J1: Jan Rolínek

J2: Jan ADAM

J3: Marek Veselý

Safety piloti: Miloš Ramert.

6.2. Technická komise

Členové budou představeni na úvodním briefingu.

6.3. Organizační výbor

Ředitel soutěže: Miloš Ramert, +420 603 927 241

Provozní ředitel: František Treml, +420 728 008 674

 1. Kontakt

7.1. Adresa pro korespondenci

Východočeský aeroklub Pardubice z.s.
PV23
Nový Dvůr 137
538 03 Podhořany u Ronova

 

 1. Místní pravidla a postupy

8.1 Pravidla pro létání akrobacie

Letiště LKPN se nachází mezi prostory MCTR Pardubice a MCTR Čáslav.

Vstup do TMA nebo CTR není možný bez koordinace s APP/TWR; Koordinaci vstupu zajišťuje organizátor soutěže – aktivací alespoň prostorů TRAGA Podhořany C2, C4, P1, P4.

Soutěžící je povinnen udžovat oboustranné rádiové spojení se stanovištěm PODHOŘANY RÁDIO na frekvenci 123,590.

Povolení ke vstupu do boxu a zahájení akrobacie dávají rozhodčí.

 

Směry náletu do boxu jsou:

 • “Na sever” kolmo na dráhu 07/25 (kurz 340)
 • “Na Heřmaňák” v ose dráhy 07
 • “Na jih” kolmo na dráhu 07/25 (kurz 160)
 • “Na Čáslav” v ose dráhy 25

 

8.2 Komunikace

Pro usnadnění komunikace je zřízena skupina PV23 na platformě WhatsApp. Přístup do skupiny bude poskytnut při registraci soutěžícího na základě jeho telefonního čísla.

 

8.3 Přístup do areálu letiště Podhořany

 Vjezdová brána bude otevřená od rána v pátek 11.8.

 1. Box

 Detaily vytyčení boxu budou představeny na úvodním brífinku.