PROPOZICE Memoriál Josefa Ebra 2023

 

Cíl soutěže: 

– porovnat výkonnost mezi parašutisty.

– propagovat parašutismus před veřejností

– podporovat rozvoj disciplíny přesnosti přistání

 

 

Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel:

Aeroklub Hořovice

letiště Hořovice 268 01

 

 

Ředitel soutěže:

Jiří Haken

 

 

Hlavní rozhodčí:

Oldřich Šorf

 

 

Datum a místo konání:

1.– 3.9.2023. – letiště Hořovice

 

Účast na soutěži:

– soutěže se mohou zúčastnit parašutisté-držitelé kategorie A a vyšší, s ukončenou typovou zkouškou na klouzavý padák.

 

 

Prezentace:

 -prezentace proběhne na letišti Hořovice 1.9.  v době od 18:00 do 22:00 hod.

– každý závodník předloží při prezentaci průkaz parašutisty a doklady od padáku  (včetně pojistky) ke kontrole. Každý závodník musí být přihlášen nejpozději  v pátek  do 22:00 jinak se nebude moci závodů zúčastnit !!!

 

Startovné:

– startovné ve výši 6oo,- Kč v hotovosti při prezentaci.

 

 

Ubytování :

– ubytování je možné ve vlastních stanech v areálu Aeroklubu Hořovice.- stravování během závodů je možné v kiosku na letišti, nebo za poplatek 300 Kč zajistí pořadatel na letišti snídani,oběd,večeři,snídani.

 

 

Technická ustanovení :

– seskoky budou prováděny z letounu AN – 2.

– doskočiště je molitanové – čtvercové 4×4 m.

– měření se provádí na El. disk o průměru středu 2 cm. Měření se provádí do 1 m a síly větru 8m/s.

– k určení správného výsledku na doskočišti mohou být použity kamery. O použití nahrávky rozhoduje hlavní rozhodčí.

kapitáni družstev jsou odpovědni za chování svého družstva, zajištění dozorčího balení.

– sportovci kategorie A,B si zajistí instruktora !!

 

 

Soutěžní disciplína :

– soutěžní disciplínou je přesnost přistání jednotlivců a družstev

– družstva jsou čtyřčlenná

– výška seskoku 900 – 1100m s výdrží do 5 sec

– počet soutěžních seskoků je 6. pro družstva + semifinále (24 závodníků a finále    12 závodníků)

– soutěž může být ukončena po min. 3 seskocích.

 

 

Vyhlášení vítězů :

– vyhlášena budou tři nejlepší družstva s nejnižším součtem cm ze základního kola a tři nejlepší jednotlivci s nejnižším součtem cm ve všech kolech.

– v případě rovnosti výsledků, rozhodne vyšší počet lepších výsledků. V případě další shody v jednotlivcích, rozhodne výsledek od posledního seskoku k prvnímu.

 

 

Protesty  :

– písemně do 30 min. od předmětného sporu s vkladem 500,- Kč do rukou hl. rozhodčího.

V případě neuznání protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

 

 

Program:

 

– pátek        1.9.          do 22:00                      prezentace, družstev

                  

– sobota     2.9.       8:00                                zahájení soutěže

                                                                            losování pořadí družstev

                                      9:00 – 19:00                soutěžní seskoky

                                      od 20:00 – ?               pergola-párty

– neděle     3.9.           9:00 – 12:00                soutěžní seskoky

                                      13:00                            vyhlášení výsledků

                                                                            ukončení soutěže

 

 

Propozice ke stažení:

 – Propozice Hořovice 2023.pdf

 

Těšíme se, že se naší soutěže zúčastníte!