Výsledky Otevřeného mistrovství ČR v klasických disciplínách 2023

V termínu 7.–10. 9. 2023 proběhlo „Mistrovství ČR v KD“ na letišti v Olomouci. Soutěž organizoval Para klub Olomouc. Byly hodnoceny dvě parašutistické disciplíny,  IA – komplexy figur a PP jednotlivců a družstev v kategorii muži ženy a junioři.

 

Soutěže se zúčastnilo celkem: 58 závodníků,

Ženy: 12 sportovkyň, (1 juniorka, 4 veteránky)

Muži: 46 sportovců, (2 junioři, 22 veteránů)

 

Soutěže se zúčastnilo reprezentační družstvo: Dukla Prostějov 10 sportovců

Reprezentační družstvo Slovenska: 4 muži a jedna žena   

Družstvo Polska v POPS: 9 mužů

 

Byly provedený 4 kola v disciplíně IA: LK, L+, PK, P+,  40 seskoků

 V disciplíně PP skupin bylo provedeno 8 kol, +PP jednotlivců, semifinále a finále 507 seskoků

Při seskocích nedošlo k žádné mimořádné události ani zranění.

 

 

Technické zabezpečení

IA – zajišťovala Dukla Liberec

 PP – PK, technika AeČR

Letouny: 2 x AN-2, + Cesna, Compact (Slovensko)

 

Personál

Ředitelem Otevřeného mistrovství ČR byl Macháň Daniel

Soutěž hodnotili rozhodčí:   

Hlavní rozhodčí: Horák Ladislav, CZG

Starší disciplíny IA: Janka Matějkinová (Slovensko – FAI)

Starší disciplíny PP: Dvořák Jiří, CZG

Ryszard Koczorowski: Polsko – FAI

Spiegl Mike: Rakousko – FAI

Mayer Jan  CZG, výpočetní středisko

Šorf Oldřich  CZG

Luděk Dopirák  CZG

Hartmanová Irena CZG

Václavík Jiří CZG

Říha Vladislav CZG

Krutílek Vladimír CZG

Heryánová Majka CZG

Kopřiva Roman  CZG

Bartoněk Jiří  rozhodčí v zácviku

 

 

Soutěž byla zajištěna Para klubem Olomouc na velmi dobré úrovni a byla tomu věnována dostatečná příprava. Pro sportovce byl zajištěn prostor pro stanování, trochu jsem cítil že podcenili stravování. Byla tam možnost stravování v letištním OK baru a nevím, zda to splnilo účel.

V prostoru stanoviště bylo zajištěno WC, (TOI).

Rozhodčí měli ke své práci zajištěny dostatečné prostory. Stravování a ubytování bylo zajištěno na velmi dobré úrovni. Piloti odvedli skutečně dobrou práci a patří jim velký dík. V průběhu soutěže nedošlo k žádnému protestu ze strany závodníků.

 Výsledky v průběhu soutěže byly prováděny ON – LINE styl. Celkové výsledky byly vyvěšeny. Vyhlášení výsledků soutěže bylo provedeno 9.9.2023 ve večerních hodinách v prostoru letiště Města Olomouc.  Byly vyhodnoceny výsledky.

Soutěže Pohár města Olomouce, Moravský pohár, následně MČR a OMČR.

Vítězové disciplín byli odměněni diplomem a medailí. Zde došlo k jedné okolnosti, že při vyhlašování nebyli vyhlášeni Mistři ČR, mužů a žen. Ve výsledkových listinách byli uvedení jako vítězové disciplín, chyběla jen ta pomyslná věta – na stupních vítězů. Byla to moje chyba. Tímto se jim omlouvám.

 

Celkové hodnocení:

Soutěž splnila svůj účel a byl odskákán plný program.

Za přípravu a organizaci patří velké poděkování PK Olomouc.

V Krnově dne:18.9.2023,  Ladislav Horák v.r.