Aktivita AČR dne 4. 10. 2023 v prostoru Němčice

Pro zabezpečení výcviku průzkumných a bojových bezpilotních prostředků AČR bude armáda využívat prostor Němčice. 

Termín: 4.10.2023 06:00 – 13:00 UTC,

 

NEMCICE

Horizontální hranice: PSN 495209,79N0162149,57E (1.5NM SE NEMCICE) – PSN 495317,82N0162828,11E (1.3NM SE CESKA TREBOVA) – PSN 494818,92N0162900,69E (OPATOVEC) – PSN 494848,04N0161617,26E (0.8NM W POHODLI) – PSN 495209,79N0162149,57E (1.5NM SE NEMCICE).

Vertikální hranice: GND – 5000ft AMSL

Prostor bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor.