SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU VE SPORTU K 1. 1. 2024

Včera jsme byli informováni Mezinárodní leteckou federací (FAI), že Světová antidopingová agentura (WADA) zveřejnila Seznam zakázaných látek a metod dopingu ve sportu 2024, který byl schválen výkonným výborem WADA na jeho zasedání dne 22. září 2023 a vstupuje v platnost 1. ledna 2024. https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/2024-prohibited-list

 

Zveřejnili také:

  • shrnutí významných změn a vysvětlivek pro rok 2024 ve srovnání se seznamem z roku 2023

2024list_explanatory_list_en_final_22_september_2023.pdf (wada-ama.org)

a

  • monitorovací program 2024, který zahrnuje látky, které nejsou na seznamu, ale které chce WADA sledovat za účelem odhalení potenciálních napodobenin pro zneužívání ve sportu

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/2023-09/2024_list_monitoring_program_en_final_22_september_2023.pdf

 

Seznam je jedním z osmi mezinárodních standardů, které jsou závazné pro všechny signatáře (včetně FAI) Světového antidopingového kodexu. Určuje, jaké látky a metody jsou zakázány jak v soutěži, tak mimo ni a které látky jsou zakázány v konkrétních sportech.

 

Hlavní úpravy pro rok 2024

Všechny významné změny pro rok 2024 jsou uvedeny ve shrnutí významných změn a vysvětlivkách pro rok 2024, včetně těchto konkrétních informací týkajících se přípravku TRAMADOL:

  • Dne 23. září 2022 schválila agentura ExCo doporučení odborné poradní skupiny WADA pro seznam s účinností od 1. ledna 2024 zakázat omamný TRAMADOL při soutěži. Zpoždění zákazu mělo poskytnout další rok, aby zúčastněné strany měly dostatek času se poučit a přizpůsobit se této změně.
  • TRAMADOL byl součástí monitorovacího programu WADA a data shromážděná prostřednictvím tohoto programu naznačují významné využití ve sportu. Zneužívání přípravku TRAMADOL s rizikem fyzické závislosti, poruchy užívání opiátů a předávkování vyvolává obavy po celém světě a vedlo k tomu, že se v mnoha zemích stal kontrolovanou drogou. Výzkumné studie financované WADA, jak je uvedeno ve vysvětlivce, také potvrdily potenciál přípravku TRAMADOL ke zvýšení sportovního výkonu.

 

Podrobnější informace v češtině lze získat na web stránce Českého antidopingového výboru  https://www.antidoping.cz/ .

 

 

Jiří Dodal, Sekretariát AeČR