Letiště Medlánky v brněnském Komíně je nově přírodní památkou!

Krajští radní na svém zasedání (26. 9. 2023) vyhlásili 8 nových přírodních památek a mezi nimi i Letiště Medlánky. 

Na těchto významných lokalitách se vyskytují vzácné druhy ekosystémů, lužní lesy, vodní infrastruktury a lesní společenstva. Jsou také místem hnízdění chráněných druhů ptáků, obojživelníků a dalších živočichů. Jedná se o výskyt evropsky významných druhů nebo evropsky významných stanovišť z evropského seznamu.

„Mnohdy si ani neuvědomujeme, jak je jihomoravská příroda evropsky i celosvětově unikátní. Vyhlášení nových přírodních památek pomůže zvýšit nejen ochranu významných lokalit, ale i povědomí o důležitosti biodiverzity a péče o přírodu na území našeho kraje,” dodává náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec.

Doufejme, že toto rozhodnutí pomůže letiště Medlánky a jeho unikátní ekosystém, který je podmíněn právě specifickým způsobem užívání a provozu, uchránit před nenasytnými investory a staviteli satelitních městeček.