Konkurz na pořádání národních mistrovství v jednotlivých disciplínách PARA 2024

OSK PARA tímto vypisuje výběrová řízení na pořádání národních mistrovství v jednotlivých disciplínách PARA pro rok 2024, výčet pořádaných národních mistroství dle disciplín: KD(+CF), FS+FF, CP, WS, indoor FS+FF, PARASKI. Uchazeči o pořádání národních mistrovství z řad ČO AeČR vyplní a odešlou (para@aecr.cz) formulář, příloha 2 zápisu z jednání OSK PARA. Termín ukončení podeje přihlášek 15. 11. 2023.

Formulář k vyplnění: Příloha 2 Výběrové řízení na MČR 2024.docx

 

OSK PARA žádá pořadatele soutěží v roce 2024, aby v termínu 15. 11. 2023 zaslali podklady pro zapracování soutěží do Sportovního kalendáře AeČR. Soutěže, jejich termíny, popis, ilustrační fota, kontakty, a další související zašlete na mailovou adresu OSK PARA: para@aecr.cz martin.chovan@aecr.cz

 

Stejně tak žádá OSK PARA jednotlivé ČO AeČR, aby v termínu 15. 11. 2023 zpracovaly a zaslaly akce a „projekty“, které se budou ucházet o podporu z rozpočtu AeČR, OSK PARA 2024 z kapitoly „podpora a organizace sportu“. Projekt musí být opět přístupný všem členům AeČR (toto se nevztahuje na omezení daná odborností, omezení parašutistickou kategorií, apod.), v popisu projektu bude uvedena stručně náplň, cíl, program, stručný položkový rozpočet, zejména pak náklady (ceny) pro účastníky, a to bez započtení požadované podpory. V případě spolufinancování projektu ze strany AeČR budou o částku podpory sníženy náklady, ceny pro účastníky, tj. cena pro účastníka = uvedené ceny v projektu – celková podpora/počet účastníků. Projekt musí být uskutečněn i v případě nulové finanční podpory ze strany AeČR. Po ukončení projektu bude OSK PARA (para@aecr.cz) zaslána organizátorem prezenční listina, fotodokumentace (do 5 fotek). Projekty zašlete na mailovou adresu OSK PARA, para@aecr.cz