Aktivita AČR ve dnech 7., 8. a 9. 11. 2023 v prostoru Sudoměřice u Bechyně

Cvičení bude probíhat denně od 0850 do 1010 UTC a od 1120 do 1240 UTC v prostoru Sudoměřice u Bechyně (popis prostoru níže), dále pak v prostoru LKTRA77 a LKTRA78 (vertikální hranice 1000ft AGL – FL245).

 

Prostor SUDOMERICE   

Horizontální hranice: radius 6NM se středem PSN 491624,17N0143008,03E (1,7NM SW SUDOMERICE U BECHYNE).
Vertikální hranice: GND – 1000ft AGL.

 

 

Prostor SUDOMERICE bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.

Dotčené tratě ATS: NIL