Aktivita AČR ve dnech 8. a 9. 11. 2023 denně od 0900 do 1400UTC v prostoru CHRAST

Jedná se o lety UAS.

CHRAST:

Horizontální hranice:

PSN 495348,10N0155552,08E (CHRAST) – PSN 495624,47N0155747,64E (1.4NM SW CHROUSTOVICE) – PSN 495556,23N0160320,12E (1.6NM NE LOZICE) – PSN 495323,81N0160222,02E (LUZE) – PSN 495348,10N0155552,08E (CHRAST).
Vertikální hranice:

GND – 500ft AGL.

 

Kontaktní osoba: Lukáš Hergott mob. 776 708 112.

Prostor CHRAST bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.