Pravidla pro Soutěž Mladých umělců FAI – ročník 2024

Všechny přihlášky musí být podány organizujícímu členu FAI v každé zemi do jím určeného termínu. – viz Poznámka na konci

 

Téma ročníku 2024 soutěže je

„LETECKÝMI SPORTY ZA SVĚTOVÝ MÍR“

 

VYSVĚTLENÍ TÉMATU

Představme si mírový svět, ve kterém lidé žijí spolu v harmonii, spojují se prostřednictvím společných zájmů – jako jsou letecké sporty – k vytváření přátelství, projevování laskavosti a respektu.

Všechny sporty mají sílu sbližovat lidi, podporovat pozitivní vztahy, které překračují hranice a přispívají k lepšímu a mírumilovnějšímu světu. Sport pomáhá lidem učit se univerzálním hodnotám, jakými jsou solidarita a fair play, které sahají daleko za hranice fotbalového hřiště, zimního stadionu nebo letiště.

Mnoho lidí po celém světě, kteří se účastní leteckých sportů, se těší na poznávání nových přátel na nových místech. Letecké sporty, jako je akrobacie, letecké modelářství, vzducholodě, amatérsky stavěná a experimentální letadla, balóny, drony, bezmotorové létání, závěsné létání, helikoptéry, létání lidskou silou, ultralehká letadla, parašutismus, paragliding, motorový paragliding a motorové létání, všechny mají sílu přispět k mírové společnosti tím, že spojují lidi.

Praktikování těchto sportů neznamená jen vědět, jak řídit letadlo nebo skákat z letadla; nebo dokonce získávat nové dovedností, překonávání rekordů a vyhrávání soutěží… Tyto aktivity nám také dávají příležitost rozvíjet naše sociální dovednosti a pomáhají nám naučit se smyslu pro solidaritu, přátelství a toleranci na letišti i mimo něj. Projevováním laskavosti a respektu k lidem, se kterými se setkáváme, se můžeme naučit vidět rozdíly a aktivně pracovat na překonávání obtíží a konfliktů.

Je čas popadnout štětce a tužky! Představme si letecké sporty v mírumilovném světě. Dokážete svou představivostí ukázat, jak piloti, parašutisté a astronauti projevují laskavost a respekt a stávají se přáteli? Váš obrázek by mohl zobrazovat lidi, kteří si užívají letecké sporty na přátelském základě, pomáhají ostatním na letišti nebo dokonce spolupracují ve vesmíru! Jak vypadá mír ve svobodném vzduchu nebo mezi astronauty? Letecké sporty spojují lidi bez ohledu na to, co si myslí o politice, náboženství nebo rase. Spojme se prostřednictvím umění a leteckých sportů a ukažme ostatním, jak inspirovat lásku, respekt a jednotu na obloze i mimo ni!

 

 

Pravidla pro Soutěž Mladých umělců FAI – ročník 2024

FAI se zabývá všemi formami sportovního a rekreačního létání, což zahrnuje:

 • balónové létání
 • plachtění
 • parašutismus
 • leteckou akrobacii
 • závěsné a padákové létání
 • mikrolehké/ultralehké létání
 • modely letadel
 • lehká letadla
 • vrtulníkové létání
 • kosmické rekordy

Členské organizace FAI odpovídají za to, že zřídí v každé zemi národní soutěž s podobným procesem výběru pro mladé lidi, obyvatele svých zemí. Některé rady, jak to zorganizovat, jsou také přiloženy. Doporučujeme, aby ceny pro vítěze národních soutěží obsahovaly návštěvy leteckých sportovních soutěží a muzeí a pokud možno lety v lehkých letadlech, kluzácích nebo balónech. Každá země může postoupit FAI maximálně 9 kreseb (3 v každé věkové kategorii).

Všechny přihlášky musí úřad FAI obdržet pouze od Aeroklubu České republiky nejpozději do 1. dubna 2024. 

Přihlášky budou posuzovány Mezinárodní porotou. Vítězové v každé věkové skupině obdrží zlaté, stříbrné a bronzové medaile společně s diplomy. Tyto medaile a diplomy budou zaslány národním členským organizacím FAI co nejdříve poté, co bude ukončeno vyhodnocení. Delegáti FAI ze zemí, kterých se to týká, budou odpovědni za výběr vhodné příležitosti pro předání těchto vyznamenání.

Přihlášky, které FAI obdrží, se stanou a zůstanou majetkem FAI, která je může použít k různým účelům. Členům FAI se doporučuje před odesláním přihlášek do Lausanne zajistit barevné kopie dobré kvality vítězných prací pro účely jejich zveřejnění.

 

1. ZPŮSOBILOST

Všechny děti věkových kategorií, uvedených níže, se tímto vyzývají k účasti na soutěži, i když mají vztah k úředníkům či zaměstnancům FAI nebo jakékoliv její členské organizaci. Účast v Národních soutěžích je omezena pouze na občany dané země.

 

2. VĚKOVÉ SKUPINY

Přihlášky budou posuzovány ve 3 třídách:

 • Skupina I (Datum narození mezi 1. lednem 2014 a 31. prosincem 2017).
 • Skupina II (Datum narození mezi 1. lednem 2010 a 31. prosincem 2013).
 • Skupina III (Datum narození mezi 1. lednem 2006 a 31. prosincem 2009).

 

3. FORMÁT

Požadovaný formát je A3 (297 x 420 mm nebo 11 3/4 x 16 1/2 palce) nebo, když tyto nejsou ve vaší zemi k dostání, nejbližší možný ekvivalent.
Umělecké dílo nemusí být zarámováno ani ohraničeno čarami.

 

4. MÉDIUM

Všechna umělecká díla musí být vytvořena ručně (nebo, v případě handicapovaných dětí, nohama nebo ústy). Je povoleno použít jakékoliv z následujících médií:

 • vodové barvy
 • akrylátové barvy
 • olejové barvy
 • nesmazatelná značkovací pera
 • pera s plstěným hrotem (fixy)
 • měkká kuličková pera
 • nesmazatelný inkoust
 • barevné pastelky nebo podobné nesmazatelné medium.

Následující média NEJSOU povolena:

Nesmí být použita tužka, uhel nebo jiné nestálé medium.
Není povoleno umělecké dílo, generované počítačem
Není povolena koláž s použitím fotokopií.

 

5. OZNAČENÍ

Na zadní straně uměleckého díla musí být jasně uvedeny následující podrobnosti:

– Titul
– Příjmení
– Jméno
– Adresa

– E-mailová adresa
– Datum narození (den/měsíc/rok)
– Země bydliště
– Jméno a adresa školy, kterou dítě navštěvuje
– Potvrzení o autenticitě

 

 

6.NÁZEV

Na obrázku není potřeba uvádět název a účastníci se mohou sami rozhodnout, zda jej uvedou či nikoli; měla by však existovat jasně rozpoznatelná vazba na téma soutěže.

 

7. POTVRZENÍ O AUTENTICITĚ

Potvrzení musí znít doslova následovně:

„Potvrzuji/potvrzujeme, že toto je originální a samostatná práce (jméno přihlášeného)“.
„Potvrzujeme, že (jméno přihlášeného) je obyvatelem (jméno země).

Potvrzení musí být podepsáno učitelem přihlášeného nebo jinou vhodnou osobou.

 

8. ADRESA PRO PŘIHLÁŠKY

Všechny přihlášky musí být poslány organizující autoritou každé členské země FAI, nikoliv přímo na FAI. Jenom přihlášky zaslané členy FAI, které dojdou do Lausanne do data uzávěrky, kterým je 1. duben 2024, budou posuzovány Mezinárodní porotou.

 

Poznámka Aeroklubu ČR: Uzávěrka národního kola Soutěže Mladých umělců FAI 2024 je 29. února 2024. Do té doby musí být zaslány všechny přihlášené kresby na adresu:

 

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
k rukám generálního tajemníka

U Pergamenky 1511/3
170 00 Praha 7 – Holešovice

 

Všechny přihlášky musí splňovat podmínky, stanovené výše uvedenými Pravidly. Všechny přihlášky poté zhodnotí porota, složená ze zástupců leteckých sportovních organizací ČR. Tři nejlepší práce v každé věkové kategorii budou zaslány do světového kola. Vítězové národního kola v jednotlivých kategoriích obdrží ceny a diplomy.