Výběrové řízení na pořádání akrobatických mistrovství ČR 2024

Odborná sportovní komise pro akrobacii vyhlašuje výběrové řízení na pořádání všech tří akrobatických mistrovství ČR:

  • Mistrovství ČR MOT / Spo.,Int.,Adv.,Unl. (termín zatím nebyl určen) 
  • Mistrovství ČR GLD / Adv.,Unl. (termín zatím nebyl určen) 
  • Mistrovství ČR GLD / Spo.,Int. + veřejná soutěž Adv.,Unl. 28. 8.–1. 9. 2024

Termín konání prvních dvou uvedených mistrovství si může pořadatel navrhnout podle svých možností, každopádně prioritním požadavkem OSK AKRO je, aby se mistrovství konalo s předstihem před MS nebo ME v obdobné kategorii. Termín bude konzultován s případnými zájemci k oboustranné spokojenosti. 

 

Odborná sportovní komise pro akrobacii pak dále vyhlašuje výběrové řízení na pořádání soutěže Two Seater Glider Aerobatic Cup:

  • TSGAC / Dvousedadlové cvičné kluzáky + veřejná soutěž Adv./Unl. 7.–8. 6. 2024 

 

Přihlášky do výběrového řízení posílejte nejpozději do 26. 1. 2024 na email komise: akro@aecr.cz

Formuláře můžete použít z minulých let nebo se přihlaste volnou formou i bez formuláře. V každém případě uveďte do přihlášky:

  • Vámi požadovanou výši startovného, ze kterého by pořadatel (včetně prostředků od sponzorů) měl být schopen uhradit své náklady na soutěž (včetně honorářů, ubytování a stravy rozhodčích, jejich pomocníků a výpočtáře) a náklady na ceny vítězů.  
  • Pro soutěž motorových akrobatů uveďte do přihlášky cenu paliva (nebo její odhad)
  • Pro bezmotorovou akrobacii ceny aerovleků do výšky 1250 m a 1350 m 
  • Požadujeme uvést možnosti ubytování (různá kvalita a ceny)
  • Cenu celodenní stravy zajišťované pořadatelem
  • Zákres umístění akrobatického boxu v mapce letiště a okolí a umístění dvou postů rozhodčích.

 

Samozřejmou podmínkou konání soutěže je schopnost pořadatele organizovat soutěže striktně podle Soutěžního řádu a v souladu se Sportovními řády FAI, dále pak omezit a koordinovat ostatní letový provoz na letišti tak, aby nebyla ohrožena plynulost a bezpečnost v průběhu akrobatických letů. V případě požadavků na složitější koordinaci VP je třeba včas kontaktovat ASM. 

Pokud budou i na příští rok nějaké dotace od NSA na organizací soutěží, bude se OSK Akro zasazovat o jejich opětné rozdělení po pořadatelích. Smyslem je určit dopředu výši příspěvku na organizování soutěže, který pak není závislý na počtu soutěžících. Předběžný návrh na příspěvek organizátorům na zajištění pořádání mistrovství v roce 2024:
– 20.000 Kč (pro každého pořadatele) bezmotorového mistrovství
– 40.000 Kč pro pořadatele mistrovství v motorové akrobacii.
Příspěvek musí být využit výhradně na organizaci soutěže, zajištění organizačního štábu (rozhodčí, pomocníci, scoring,…) a přelety/dopravu soutěžních letadel. Nad tento rámec je možná i podpora ve formě úhrady části vleků nebo paliva na soutěžní lety. Vše závisí na výši podpory ze strany státu. P
ořadatelé musí zajistit mediální pokrytí a merchandising. Výsledky soutěží, zprávy a fotodokumentace musí být publikovány bez prodlení na oficiálních stránkách svazu. Soutěž musí být organizována striktně podle platného soutěžního řádu. 

 

Bližší informace o požadavcích na konání motorového Akrobatického Mistrovství ČR může poskytnout M. Červenka (miroslav.cervenka@aecr.cz, +420 777 943 670), pro obě bezmotorová Akrobatická Mistrovství ČR a TSGAC Miloš Ramert (milos.ramert@aecr.cz, +420 603 927 241).

 

Známé termíny soutěží v roce 2024