Školení baličů záchranných padáků jaro 2024 Zbraslavice

Kdo může balit padáky?
Záložní padák smí balit pouze držitel oprávnění BP, TP, STP v rozsahu svého oprávnění v souladu s ustanovením 2.1.15 předpisu V-PARA-1. Podle tohoto předpisu je to osoba, která balí padákové komplety definované platnými normami (TSO, SAE, ČOS) jako padákové komplety pro nouzové použití. Každý, kdo chce balit záchranné padáky, musí být pro tuto činnost vyškolen a přezkoušen, a následně mít tuto kvalifikaci zapsanou ve svém Průkazu způsobilosti pro práci s padákovou technikou a to pro každý typ/značku záchranného kompletu.

Podmínky pro udržení oprávnění:
– absolvovat periodické přezkoušení po 24 měsících u výrobce padáků nebo STP
– zabalení minimálně 20 padákových kompletů za rok (u záchranných pilotních padákových kompletů minimálně 10)

Školení a přezkoušení pro udržení oprávnění:
– provede 10. 3. 2024 na letišti ve Zbraslavicích starší technik padáků (STP) František Ducháček 
– sraz, káva čaj a evidence účastníků do 10.00, následuje teoretická část, test znalostí a zlatý hřeb programu, kterým je balení kompletů
– balení požadovaných druhů padáků bude probíhat ve velké učebně v teple na stolech, jak jste zvyklí
– potřebná dokumentace pro prodloužení oprávnění na ÚCL bude vyhotovena a vydána na místě

Přihlášky zasílejte co nejdříve na martin.chovan@aecr.cz, kapacita se předpokládá jako v minulosti kolem 15 lidí.

Dejte si prosím vědět mezi sebou, ať to nikomu neuteče. Pokud by byl tento termín narvaný k prasknutí, tak se dá ještě vymyslet náhradní.