PARAŠUTISMUS – Vyhlášení odborného připomínkového řízení k předpisu V-PARA-2

Oddělení zvláštního provozu ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhu 4. vydání předpisu V-PARA-2 (Teoretická výuka, praktický výcvik a zkoušky žadatelů o vydání průkazu uživatele sportovního létajícího zařízení – sportovního padáku v České republice).  

Nejvíce změn je u výcviku pro provádění seskoků v létacích kombinézách (WS-Wingsuit Flying) a mnoho změn najdete i v základní „Klasické“ osnově výcviku parašutistů pro získání kategorie A. Doporučujeme návrhu předpisu věnovat náležitou pozornost a s případnými připomínkami neotálet.

V-PARA-2 návrh 4. vydání

Vaše případné připomínky prosím posílejte přímo na e-mailovou adresu kuba@caa.cz, a to nejpozději do 29. února 2024.

Změny v textu oproti aktuálnímu znění jsou pro snadnější a rychlejší orientaci barevně zvýrazněny. Nový text je proveden modře a rušený text červeně.