Aktivita AČR ve dnech 26. a 27. 3. 2024 v prostoru Sudoměřice u Bechyně a v prostorech LKTRA77 a 78

Cvičení bude probíhat denně od 09:00 do 14:00 UTC v prostoru Sudoměřice u Bechyně (popis prostrou níže) dále pak v prostorech LKTRA77 a LKTRA78 (vertikální hranice dle AIP ČR).

 

Prostor Sudoměřice

Horizontální hranice: radius 4NM se středem PSN 491624.18N0143008.04 (1,7nm sw Sudomerice u Bechyne).
Vertikální hranice: GND – 1000ft AGL.

Prostor SUDOMERICE bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.