Slavnostní udílení ocenění pro osobnosti čs. letectví 25. března 2024

Dne 25. března 2024 se v prostorách Poslanecké sněmovny, ve velkolepém sále původního sídla místodržitelství Českého království – dnešním jednacím sále J-205, uskutečnilo Slavnostní udílení ocenění osobnostem čs. letectví, a to v rámci 12. schůze podvýboru pro letectví a vesmírný program. Tento akt zde pod patronací podvýboru každoročně pořádá Rada pro výběr a udělování ocenění významným osobnostem z oblasti čs. letectví, kosmonautiky a příbuzných oborů. 

 

 

V letošním roce byla ocenění rozdělena do tří kategorií:

  1. Osobnosti
  2. Čestná uznání
  3. Předání diplomů a medailí světové organizace FAI (Fédération Aéronautique Internationale)

 

Předávání ocenění se v prvních dvou blocích ujali – předseda podvýboru poslanec Karel Sládeček, tajemnice hospodářského výboru paní Kateřina Tarant a ředitel Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy pan Zdeněk Jelínek. Ve třetím bloku se předávání ocenění chopili člen Rady a místopředseda Národní sportovní agentury pan František Horák společně s generálním tajemníkem Aeroklubu České republiky panem Jiřím Dodalem.

 


OCENĚNÉ OSOBNOSTI

 

Petr BAREŠ, Msc

 „Za dlouholetou propagaci českých kosmických aktivit a šíření dobrého jména České republiky ve světě“.

– Petr Bareš byl dlouholetým prezidentem České vesmírné aliance a je jedním ze zakladatelů této organizace. Petr Bareš je zároveň předsedou správní rady kosmické firmy Iguassu Software Systems, firmy aktivní po celém světě s produkty, které úspěšně komercionalizuje v Japonsku a dalších státech. Petr Bareš se zcela výjimečně zasadil a dále zasazuje o propagaci českých kosmických aktivit ve světě.

 

JUDr. Zbyněk FIBICH

„Za vysokou míru zákonnosti a zajištění dodržování českých i evropských předpisů v oblasti realizace strategických veřejných zakázek pro potřeby českého civilního letectví a jeho dalšího rozvoje“.

JUDr. Zbyněk FIBICH pracoval do roku 2010 na Ministerstvu dopravy v odboru auditu, kontroly a dozoru na pozici vyšší ministerský rada a od 1. 9. 2011 pak nepřetržitě v Řízení letového provozu České republiky. Aktuálně zastává od roku 2018 pozici vedoucího Kanceláře generálního ředitele. Po celou dobu se tak specializuje na problematiku veřejného zadávání ze všech úhlů pohledu – dozorový orgán, dodavatel a zadavatel. Během celé svojí téměř 20leté praxe, zejména pak tedy v oblasti letectví se snažil a snaží o nejvyšší možnou míru transparentnosti zadávacích procesů (např. uveřejňováním všech informací k veřejným zakázkám i nad rámec zákonných povinností v registru smluv), nelehkou implementaci zákona o veřejných zakázkách v oblasti vysoce sofistikovaných systémů řízení letového provozu, nebo o vyhledávání právních rizik v rámci aplikace zákona o veřejných zakázkách a zejména jejich odstraňování.

 

Ing. Vítězslav HEZKÝ

 „Za významný podíl na tvorbě leteckých předpisů, regulaci Radar Position Approach System a za zastupování ČR v European Aviation Regulations“

Ing. Vítězslav Hezký – pracuje od roku 2000 na Úřadu civilního letectví. Nyní je zástupcem ředitele ÚCL a nejdéle působícím členem Správní rady EASA za ČR a je i mluvčím úřadu pro vysvětlování složitých agend. Zodpovídal za přípravu leteckých předpisů, agendu letišť, navigačních služeb, letového ověřování, dronů, security a osvědčování leteckých dopravců. Velmi se osvědčuje jako mluvčí ÚCL při vysvětlování složitých agend. Je úspěšný při zavádění ryze elektronické agendy registrace pilotů a provozovatelů dronů. Byla to první elektronická agenda v ČR i jedna z prvních na evropském leteckém poli. Spoustu práce vykonal i při přípravě zavádění systému U-Space, bez kterého není v budoucnu možný současný provoz dronů a pilotovaných letadel.

 

JUDr. Jiří KILIÁNEK

 „Za dlouhodobou práci pilota policejních vrtulníků a za významný podíl na založení letecké záchranné služby v Československu“.

Jiří Kiliánek – Je pilotem policejních dopravních vrtulníků. Svou leteckou kariéru zahájil v Aeroklubu Svazarmu na bezmotorových letadlech, postupně přešel přes motorová letadla až k pilotování vrtulníků. Tři roky byl náčelníkem Aeroklubu Plzeň Bory. V roce 1978 nastoupil k Letecké správě FMV jako pilot vrtulníků kde pracoval až do svého odchodu do důchodu. Za dobu služby u Letecké Služby FMV a později u Letecké Služby Policie ČR dosáhl nejvyšší kvalifikace. Byl i instruktorem-inspektorem Státní letecké inspekce. V roce 1988 se podílel na vzniku Letecké záchranné služby v tehdejším Československu, kterou jako pilot i aktivně vykonával. Na vrtulnících nalétal 9250 hodin.

 

Ing. Libor KURZWEIL

„Za dlouhodobě úspěšnou činnost v mezinárodních organizacích letišť ACI EUROPE a ACI WORLD a za vedení odborných komisí“.

„Ing. Libor KURZWEIL, Ph.D., absolvent ČVUT Praha od r. 2003 pracuje na letišti Praha Ruzyně, dnes společnosti Letiště Praha, a.s., na pozici ředitele útvaru Řízení kvality a provozní bezečnosti. Více jak 12. let působí v mezinárodní organizaci letišť ACI EUROPE v Technical, Operations and Safety Committee, od r. 2020 pak jako víceprezident a od r. 2022 prezident, první ze střední a východní Evropy. Díky pracovním výsledkům, jako jeden ze dvou zástupců Evropy od r. 2021 působí v ACI WORLD v Safety and Technical Standing Committee“.

 

Ing. Ladislav MIKA

 „Za dlouhodobě úspěšnou práci v oboru civilního letectví Ministerstva dopravy a za významný podíl na založení československé letecké záchranné služby“

Profesionální kariéra Ing. Ladislava MIKY v civilním letectví trvá nepřetržitě 51 let. V letech1971 až 1978 pracoval u ČSA poté v letech 1978 až 2022 na Odboru civilního letectví ministerstva dopravy. Zastupoval více než 30 let Českou republiku v Evropské letecké plánovací skupině EANPG Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a po většinu této doby byl jejím místopředsedou. Zastupoval Českou republiku na celosvětových zasedáních ICAO, byl členem pracovních skupin Eurocontrolu, Evropské konferenci pro civilní letectví i v Evropské komisi. V roce 2015 obdržel prestižní celosvětovou cenu “Jerome F. Lederer Award“ za celoživotní výsledky v oblasti „safety“.V letech 2018 až 2022 byl “State Liason Officerem“ při Eurocontrol. Nelze opomenout i jeho zásadní přínos při zakládání Letecké záchranné služby a při zajištění jejího provozu v České republice i na Slovensku.

 

Pavel SOBOTKA

 „Za mimořádné úspěchy v rozvoji mezinárodní průmyslové spolupráce v oblasti kosmických aktivit a za zviditelnění České republiky a schopností českého průmyslu ve světě“

Pavel Sobotka je bývalým členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a ředitelem firmy Frentech Aerospace, která se řadí mezi přední české firmy z kosmického průmyslu. Jeho příkladné nasazení a mezinárodní aktivity ukazují odhodlání a schopnosti českého kosmického průmyslu uspět v mezinárodní konkurenci a zapojit se do zahraničních dodavatelských řetězců.

 

mjr. Ing. Aleš SVOBODA

 „Za dosažené výsledky ve výběrovém řízení Evropské kosmické agentury a za členství ve skupině rezervního týmu astronautů a za zviditelnění České republiky“

mjr. Ing. Aleš Svoboda, PhD. – úspěšně prošel velmi náročným výběrovým řízením Evropské kosmické agentury ESA na nové členy týmu astronautů ESA. Do tohoto výběrového řízení se přihlásilo přes 22 tisíc zájemců z 22 členských států ESA. Aleš Svoboda byl vybrán s deseti dalšími do rezervního týmu astronautů ESA. To, že mezi členy rezervního týmu astronautů byl vybrán Čech je velkým úspěchem.

 

Ing. Libor VEVERKA

 „Za dosažené a dlouhodobě výborné výsledky v manažerských funkcích v leteckých výrobních podnicích“

 Ing Libor Veverka – je absolventem ČVUT FSI obor letadlová technika, výroba letadel. Celý profesní život pracoval v leteckých firmách (Letov a.s., Walter a.s., Walter Engines, GE Aviation Czech, Prague Casting Services, Walter Praguecast) v nejvyšších hospodářských a statuárních funkcích. Úspěšně navázal spolu-práci firmy Letov s konsorciem AIRBUS na programu Airbus 321. Byla to první kooperační výroba pro Airbus ve východní Evropě a dále např. spolupráce společnosti Walter s firmou Rols.Royce a SNECMA, nejrozsáhlejší kooperace v ČR pro díly motorů RR Trent BRR a CFM56. Řídí též výrobu leteckých motorů M601. Je prezidentem společnosti SPL-CCA (Sdružení přesného lití). Působil též jako externí přednášející na ČVUT – obor výrobní technologie a technologie výroby letadel.

 

Ing. Marek VINAŘ

 „Za významnou examinátorskou činnost a za zavádění nejmodernějších výcvikových metod a postupů ve výcviku pilotů českých leteckých společností“.

Ing. Marek Vinař je dlouholetým leteckým instruktorem a senior examinátorem. Jako vedoucí výcviku ve Výcvikovém středisku ČSA zavedl jako první v České republice Competency Based Training. Vytvořil a vede Úřadem civilního letectví schválenou organizaci společnosti Smartwings. Je odborným asistentem Fakulty letecké dopravy ČVUT a má dlouhodobě zásadní vliv na kvalitu výcviku sportovních a dopravních pilotů.

 


ČESTNÁ UZNÁNÍ

 

Ing. Aleš KUBÍČEK

 „Za celosvětově uznávanou konstrukci a kvalitu výroby horkovzdušných balonů a za  přínos v rozvoji tohoto oboru“

Ing.  Aleš Kubíček, v roce 1991 založil firmu na výrobu horkovzdušných balonů a byl konstruktérem prvního novodobého českého horkovzdušného balonu. Díky své technické erudovanosti a houževnatosti se jeho firma brzy stala známou kvalitou výroby a dostala se mezi elitu v tomto oboru. Firma ročně vyrobí cca 90 balonů, čímž se řadí mezi největší výrobce ve světě. Ve svém výrobním programu má vedle standardních obalů  balonů ve 28 typech a velikostech i vlastní koše a hořáky a zabývá se i vývojem  a výrobou balonů zvláštních tvarů pro reklamní účely. 

Týden před předáváním ocenění přijala Balónová komise FAI (CIA) usnesení o zařazení Ing. Aleše Kubíčka do CIA International Balloon & Airship Hall of Fame. Tam bude v srpnu 2024 zařazen jako úplně první Čech v historii! 

 

Letecká škola F-AIR – Ing. Michal MARKOVIČ

 Diplom pro Leteckou školu F-AIR, Ltd., vedenou ing. Michalem MARKOVIČEM „za třicet let úspěšné práce při výcviku pilotů letadel“

Ing. Markovič je dlouholetým leteckým instruktorem a examinátore. Je zakladatelem a ředitelem letecké školy F-AIR, která úspěšně spolupracuje s mnoha leteckými společnostmi ČR, Evropy, Afriky i Asie.

 

Ilona PLŠKOVÁ

„Za úspěšné vedení společnosti Aircraft Industries, a.s. a za zajištění výroby letadla L 410 a vývoje nového modelu L 410 NG“

Ilona Plšková  pracovala 17 let ve společnosti Moravan Aeroplanes, a.s., v níž se vypracovala na post ředitelky kvality výrobků. Od roku 2008 je generální ředitelkou firmy Aircraft Industries, a.s., původně „LET“ Kunovice. Je též aktivní členkou představenstva Asociace leteckého a kosmického průmyslu. Za svou práci získala řadu ocenění, například “Exportér roku“ v roce 2017. V roce 2015 získala pod vedením Ilony Plškové, společnost cenu „Vizionář odvětví“ za inovaci s názvem „Nový letoun L 410 NG“.

 

Vlastimil SEDLÁČEK

„Za mimořádné úspěchy ve výrobě náročných součástek a dílů pro proudové motory Pratt&Whitney 1-A pro Airbus A 320 a pro Boeing 737 Max“.

Vlastimil SEDLÁČEK a jeho firma SEKO Aerospace patří mezi významné podniky v tomto oboru nejen doma, ale i ve světě. Vyrábí vše od malých lopatek do proudových leteckých motorů až po velice přesné, sofistikované a komplikované díly. Základem úspěchu firmy je přísné dodržování vysokého standardu kvality a dochvilnost ve sjednaných dodavatelských lhůtách. Firma se aktivně podílela na vývoji motoru LEAP -1A pro Airbus A 320 a Leap -1B pro Boeing 737 MAX. Na jaře 2023 byli v ČR zástupci firem Lockheed Martin a Pratt & Whitney, kteří jednali i se zástupci společnosti SEKO Aerospace. Výsledkem jednání je závazná objednávka na výrobu náročných součástek do letounú Lockheed Martin F-35.  Pan Vlastimil Sedláček je také náruživým pilotem vrtulníků a je znám i tím, že vrtulník, jako pilot, téměř denně používá ke služebním cestám.

 

Ing. Ondřej ŠVÁB

„Za aktivní práci při prosazování zájmů České republiky v kosmickém programu Evropské unie a za aktivity v rozvoji českého průmyslu a akademické sféry.“

Ing. Ondřej ŠVÁB je vedoucím oddělení kosmických aktivit ministerstva dopravy. Dosáhl značných úspěchů při prosazování zájmů České republiky a je velmi aktivní v podpoře českého průmyslu a akademické sféry. 

 

Ing. Lubomír DUDÁČEK

 „Za dlouholetou podnětnou a přínosnou práci v Radě pro udělování ocenění Podvýboru pro letectví a kosmický program“

Ing. Lubomír DUDÁČEK dlouholetým odborníkem a manažerem v letecké dopravě. Významným způsobem se zasloužil o rozvoj letiště Praha Ruzyně. Je zakládajícím členem Rady pro udělování ocenění osobností čs. letectví Podvýboru pro letectví a kosmický program, kde byly velkým přínosem jeho bohaté profesionální zkušenosti zejména v dopravním letectví. Diplom je také poděkováním za jeho celoživotní přínos v činnosti v letecké dopravě.

 

 


MEDAILE A DIPLOMY MEZINÁRODNÍ LETECKÉ FEDERACE FAI

 

Přestože Parlamentní podvýbor pro letectví a kosmický program uděluje diplomy především osobnostem z dopravního letectví, z leteckého průmyslu, z oblasti řízení letového provozu, leteckého školství a výcviku pilotů tak díky tomu, že v loňském roce nastala situace kdy několik našich osobností z oblasti leteckého sportu dosáhlo díky svým mimořádným výkonům na špičkové ocenění od mezinárodní letecké federace FAI, která je vrcholnou světovou organizací pro letecké sporty. Naši letečtí sportovci mnoho let patří ke světové špičce a pravidelně vozí medaile ze světových a evropských šampionátů. Bohužel trochu mimo zájem české mediální sféry, a tak jsme často svědky toho, že o úspěších našich sportovních pilotů se ví v zahraničí víc než u nás doma. V loňském roce se naši sportovní piloti opět zařadili mezi premianty FAI. Je to velké uznání nejen pro české sportovní létání, ale i pro celé civilní letectví České republiky. Jsme velice potěšeni, že máme dnes příležitost uvítat mezi námi legendy sportovního létání a leteckého výrobce, kteří dnes obdrží vrcholná mezinárodní ocenění.

 

Čestný skupinový diplom FAI

Čestný skupinový diplom FAI  (THE FAI GROUP DIPLOMA OF HONOUR) se uděluje od r. 1965 skupinám lidí nebo organizacím, jež se významně zasloužily o pokrok letectví a kosmonautiky během předchozího období nebo roku, kdy byl diplom udělen. Udělují se dva diplomy ročně, jeden za letectví a druhý za kosmonautiku pro každého řádného nebo přidruženého člena FAI. Nominaci předkládají řádní nebo přidružení členové FAI.

Diplom Paula Tissandiera

Diplom Paula Tissandiera se uděluje od r. 1952 a je nazván po panu Paulu Tissandierovi, generálním tajemníkovi FAI od r. 1919 do r. 1945. Uděluje se těm, kteří přispěli významným způsobem k rozvoji letectví, zvláště sportovnímu, svými aktivitami, prací, výkonností, iniciativou nebo jinak. Uděluje se jeden, dva nebo tři diplomy ročně pro každého řádného nebo přidruženého člena FAI podle jeho zařazení do členské třídy. Nominaci předkládají řádní nebo přidružení členové FAI.

Lilienthalova medaile za plachtění

Lilienthalova medaile za plachtění, pojmenovaná po významném průkopníkovi plachtění Otto Lilienthalovi se uděluje od r. 1938. Uděluje se za zvláště pozoruhodné výkony v plachtění nebo vynikající služby plachtění pilotům, kteří ustavili v uplynulém roce mezinárodní rekord , uskutečnili průkopnický let, který otevřel nové možnosti pro plachtění nebo plachtařskou techniku nebo po značnou dobu poskytovali významné služby plachtařskému sportu. Každoročně se uděluje 1 medaile. Nominaci předkládají buď členové FAI nebo Rada FAI, Komise FAI, Předseda FAI a Generální tajemník FAI.

 

 

 

Diplomy Paula Tissandiera

Vratislav HLAVATÝ

 „Diplom jako uznání za pozoruhodné služby poskytované letectví, konkrétněji rozvoji balónového létání v jeho zemi.“

Vratislav HLAVATÝ se počátkem šedesátých let začal zabývat vzduchoplavbou. V roce 1965 byl jedním ze zakládajících členů Balonklubu Praha. Spolu s dalšími členy Balonklubu Praha a ve spolupráci s polskými vzduchoplavci se zasadil o stavbu prvního poválečného plynového balónu u nás  s názvem Praga 68. Křest balónu OK-7000 proběhl 23.6.1968 v Praze za účasti významných osobností například generála Umberta Nobileho, Ernesta Krankela a dalších.

S pilotem Maknem a balonem Praga 68 se 30.6.1968 zúčastnil jako kopilot i prvního ročníku mezinárodní soutěže plynových balonů o Pohár Hůlky a Wandase v Praze.

V březnu roku 1971 obdržel pilotní diplom a stal se jedním z prvních poválečných pilotů plynových balonů v Československu. Díky jeho aktivitám se záhy stal instruktorem a potom i inspektorem balonového létání.

Také jeho zásluhou byl do Československa dovezen v létě 1978 první horkovzdušný balon OK-8006 od firmy Cameron z Anglie, pro který vytvořil vzhledem k jeho profesi malíře, grafika a ilustrátora také grafický design jeho vzhledu. I proto byl pak vybrán, aby jako inspektor plynových balonů byl přeškolen rakouským instruktorem a stal se tak prvním pilotem horkovzdušných balonů v poválečném Československu.

Vykonával funkci vedoucího letového provozu Balon klubu Praha. Jako instruktor a inspektor vycvičil celé generace dalších pilotů v Československu. Jako zkušební a zalétávací pilot pustil, 31.7.1983 po imatrikulaci, do provozu první horkovzdušný balon československé konstrukce OK-3010. Létal také na první československé horkovzdušné vzducholodi. Byl úspěšných sportovcem. Vyhrál celou řadu soutěží v balónovém létání doma i v zahraničí.

 

Jacek KERUM

 „Diplom jako uznání za pozoruhodné služby poskytované letectví, zejména bezmotorovému létání“

Po více, než 30 let vykonával funkci předsedy Sportovní komise Aeroklubu České republiky, je oficiálním pozorovatelem FAI a mezinárodním plachtařským rozhodčím. Vykonával funkci meteorologa na mnohých plachtařských závodech a jedinečným způsobem se také angažuje v cejchování záznamových zařízení pro kontrolu leteckých výkonů. Nejdříve jako pracovník dopravní fakulty ČVUT a nyní jako aktivista, přičemž využívá přístrojů, které jsou v jeho osobním vlastnictví.

Létat začal v r. 1958 na letišti v Moravské Třebové, průkaz pilota kluzáků získal v r. 1960. V r. 1963 po nástupu vojenské základní služby začal navštěvovat Vojenskou školu pro meteorology. Tím byla jeho letecká kariéra na dlouhých 20 let přerušena. Po odchodu do zálohy začal v r. 1983 znovu létat nejdříve v AK Točná a poté v AK Příbram.

 

Lilienthalova medaile

Jana VEPŘEKOVÁ

 „Medaili za vynikající služby v oblasti bezmotorového létání, během mnoha desetiletí bezkonkurenčních úspěchů na národních, evropských a světových šampionátech a působení jako ambasadorka pro propagaci tohoto sportu“

Jana Vepřeková získala na podzim roku 2023 jako teprve druhý český pilot (a souhrou náhod také druhá česká pilotka) Lilienthalovu medaili – nejvyšší vyznamenání Mezinárodní letecké federace FAI pro piloty-plachtaře, které se uděluje na Generální konferenci FAI již od roku 1936.

Přestože se jí časem narodily dvě děti, tak se od té doby zúčastnila všech 11 MS v plachtění žen a 8 z 11 ME v plachtění žen. Má v historii světového plachtění žen největší počet účastí na MS a ME, což už zřejmě nebude překonáno.

Z vrcholných světových a evropských soutěží přivezla 10 medailí. Vzhledem k tomu, že se tyto závody konají jednou za dva roky, je to za 40 let neuvěřitelná 50% úspěšnost.

 

V roce 2023 převzala z rukou prezidenta ČR Petra Pavla zvláštní ocenění Aeroklubu České republiky za celoživotní přínos leteckému sportu a příkladnou reprezentaci České republiky. Její jméno je uvedeno na plaketě v muzeu v Mladé Boleslavi, kde byla v anketě vybrána mezi 100 největších leteckých osobností českého a československého letectví za posledních 100 let, vedle kosmonauta Remka, Ing. Kašpara, pilotů RAF aj. 

 

Čestný skupinový diplom FAI

HpH Sailplanes

 „Diplom za významný přínos pro konstrukci a výrobu kluzáků v České republice a jejich vliv na rozvoj bezmotorového létání (převzal Ing. Jaroslav Potměšil)“

HpH Sailplanes s.r.o. z Kutné Hory je společnost s dlouhou tradicí v leteckém průmyslu. Společnost HPH Sailplanes využila všechny předchozí znalosti, konstrukční a výrobní know-how k výrobě vysocevýkoného kluzáku a začala se zcela novou řadou HpH 304 Shark. Zavedením nových postupů do bezmotorového létání a vytvořením osvěžující alternativy k zavedené konkurenci HPH již dodalo více než 240 kluzáků Shark zákazníkům po celém světě, včetně Severní Ameriky, Kanady, Austrálie a samozřejmě po celé Evropě.

Nejnovějším počinem HpH Sailplanes je první český kompozitový dvoumístný kluzák HpH Twin Shark pro soutěžní létání ve třídě 20m. V roce 2022 s ním polská posádka obsadila druhé místo na Mistrovství světa ve třídě 20m, čímž se Twin Shark stal nejúspěšnějším větroněm české a československé konstrukce v historii. TwinShark dne 6. 3. 2024 dosáhl certifikace EASA. Je tedy prvním ryze českým sériově vyráběným dvoumístným kluzákem – a také zatím nejúspěšnějším českým kluzákem vůbec. 

HpH Sailplanes nezapomíná ani na historická letadla. Po ukončení činnosti historických českých výrobců převzala typové certifikáty a legislativně zajišťuje v provozu mnoho historických kluzáků. Dohledem a technologiemi se také podílí na restauraci a rekonstrukci mnoha historických větroňů.

Bez nadsázky lze tedy říci, že HpH Sailplanes s.r.o. představuje historii a budoucnost výroby kluzáků v České republice.