Zpráva z jednání mezinárodní Komise všeobecného letectví (GAC) FAI 2024

Ve dnech 8. a 9.3.2024 proběhlo ve Funchalu (Madeira, Portugalsko) jednání mezinárodní Komise všeobecného letectví (GAC) FAI. Za Českou republiku se jednání účastnil Miloš Fiala a David Černý.

 

Dne 8.3.2024 dopoledne proběhla jednání jednotlivých subkomisí, kde se diskutovaly návrhy jednotlivých členů na změnu pravidel. V subkomisi pro přesné létání byl přítomen David Černý, pro Rally pak Miloš Fiala a subkomise pro Air Navigation Race byla bez české přítomnosti.

Odpoledne došlo k setkání účastníku všech tří subkomisí a seznámení s výsledky z jednání jednotlivých subkomisí.

 

Dne 9.3.2024 proběhlo plenární zasedání komise. Body jednání:

 • Běžné formální úkony (kontrola přítomnosti, omluvy, proxy, deklarace konfliktů zájmů,…)
 • Schválení zápisu z jednání GAC FAI z roku 2023.
 • President GAC Hans Schwebel přednesl zprávu o činnosti GAC v roce 2023.
 • Generální tajemník FAI Markus Haggeney přednesl zprávu o činnosti FAI v roce 2023 a celkovém finančním stavu FAI.
 • Zprávy předsedy jury, hlavního rozhodčího a ředitelů soutěží konaných v roce 2023, tzn. MS v Letecké rally, Macon (Francie).

 

 • Hlasování o návrzích na změny pravidel. Shrnutí důležitých změn:
  • Přesné létání
   • Organizátor musí nabídnout verzi Entry Fee s ubytováním a verzi „Just Fly“ bez ubytování a transportu.
   • Používané mapy by měly být součásti bidu. Buď OSM anebo podléhá schválení GAC pří schvalování Local Rules.
   • Zavedena limitace na maximální vítr 30 kts.
   • Upřesněny odstavce týkající se přesnosti přistání.
   • Reserve Day je změněn na Price Giving Day.

 

  • Rally
   • Upřesněny odstavce týkající se přesnosti přistání.
   • Používané mapy by měly být součásti bidu. Buď OSM anebo podléhá schválení GAC pří schvalování Local Rules.
   • Prohlídka letadla před letem musí být ukončena nejpozději 10 min před předáním obálky.
   • Reserve Day je změněn na Price Giving Day.

 

  • Air Navigation Race
   • Povoleno použití GNSS.

 

 • Webinář pro jury a mezinárodní rozhodčí – 23.3 a 24.3 (stejná agenda, možnost vybrat si termín). Přihláška zdarma do 15.3. zde https://www.fai.org/news/join-us-2024-casi-webinar-training-fai-events-officials
 • Vytvořen manuál postupů pro mezinárodní soutěže.
 • Sporting code – drobné změny v pravidlech pro dosahování různých diplomů (přelet zemských pólů, oblet zeměkoule,…)
 • Představeny technické zprávy:
  • CASI (General Air Sport Commision)
  • Environmentální komise
  • GNSS (trackery)
 • Dálkové navigační soutěže:
  • Toulouse – Tarfaya (Maroko) 8.5. – 18.5.2024
  • Toulouse – Saint Louis du Senegal 21.9. – 4.10.2024
 • Finanční zpráva GAC za rok 2023 a rozpočet na rok 2024 od pokladníka GAC Ralfa Grunwalda.
 • Martin Hřivna obdržel diplom Charlese Lindbergha.
 • Dohodnuto, že soutěže se budou střídat v tříletém období (ANR, WRFC, WPFC)
 • Kalendář soutěží v příštích letech:
  • Zrušeno MS v přesném létání, Chelm, Polsko, léto 2024, kvůli geopolitické situaci.
  • MS v ANR 2024, Kamenica nad Cirochou, Slovensko, léto 2024.
  • MS v letecké rally 2025, Ferrara, Itálie, 1-8.9.2025
  • MS v přesném létání 2026, Toruň, Polsko

 

Příští zasedání GAC FAI se bude konat 7-10.3.2025 ve Catanii, Itálie.

V Praze, 19.3.2024, David Černý