Akrobatické sestavy 2024

Sezóna 2024 je těsně před námi tak neváhejte a stahujte! Na rok 2024 je opět naplánováno mnoho soutěží. Jako první dubnový závod sezónu zahájí motorový Mostecký pohár, Jarní pohár se z Benešova přesunuje do Jihlavy.   

 

Sestavy 2024

 

Od zodpovědných trenérů a z dalších zdrojů (CIVA) jsou připraveny níže uložené povinné sestavy a vybrané figury. 

 

Změna národních pravidel kategorie Intermediate-kluzáky od roku 2021: Pro všechny sestavy lze vybírat pouze ty figury, které v katalogu „FAI Sporting Code Section 6, part 2, Glider Aircraft“ jsou schváleny pro kategorii Advanced. Pokud se soutěže účastní typ ASK-21, nelze používat jako schválené figury vývrtky, pády a výkruty na 8 dob. Intermediate GLD má pouze Known 1, místo dříve létané Known 2 si každý soutěžící připraví Free Known sestavu podle těchto pravidel: 

  1. Sestava musí mít celkem 8–10 figur.
  2. Maximální celkový koeficient (Total K) sestavy nesmí překročit 155 K.
  3. Maximální koeficient lze překročit o 3 body. V takovém případě se ze tří nejdražších figur postupně odečte po jednom bodu, tak aby se dosáhlo maximálního koeficientu 155 K. Body se neodečítají z povinných figur.
  4. Každé katalogové číslo (figura) smí být použito pouze jednou s výjimkou horizontální linky (Fam 1.1.1) a výkrutů (Fam 9.1).
  5. Sestava musí obsahovat nejméně jednu figuru z následujících rodin prvků: Fam 6 (souvraty), Fam 7 (přemety, 1/2přemety, Q-loop a další ) a Fam 8 (humpty-bump, P-loop, kubány, 1/2kubány a další) .
  6. Sestava musí obsahovat alespoň jeden výkrut na doby (Fam 9.2, 9.4 nebo 9.8).
  7. Začátek sestavy může být v poloze normální nebo na zádech.
  8. Sestava musí končit v normálním letu (ukončení na zádech není dovoleno).
  9. V sestavě Free Known musí být použito 5 povinných zveřejněných figur. Soutěžící zvolí další 3 až 5 figur dle výše uvedených pravidel.

 

Změna národních pravidel kategorie PWR-Intermediate CZ

Tato možnost je dána pro soutěže v ČR: S ohledem na letadla Z-50M, kde by mohlo dojít k technickému problému je možné nahradit kopaný výkrut výkrutem na 4 doby. Aktuálně je tato možnost v povinné figuře č. 5. Rozhodnutí létat se záměnou figur je dáno v první řadě vlastnostmi použitého letadla, ale pro regulérnost je tato možnost dána všem soutěžícím v kategorii PWR Intermediate. Soutěžící, který se rozhodne pro záměnu figur, musí tuto záměnu aplikovat ve všechno létaných programech.

 

Soutěžní řád pro akrobacii

Zásadní aktualizace historického materiálu probíhá. První draft Soutěžního řádu byl prezentován na školení v Mladé Boleslavi a práce na něm neustaly. Evidentní je, že publikování finální verze proběhne během sezóny 2023 a bude postupně nabíhat do provozu. Předpokládáme, že pak bude dlouhé roky sloužit a očekáváme v něm jen kosmetické úpravy. Aktuální vydání je ke stažení v Dokumentech

131 stažení 0.2 15.06.2023 18:00 146.9 KB
   

Rozdělení letadel a pověření instruktoři

Rozdělení letadel, pravidla pro využívání a individuální podmínky na akrobatických kempech jsou aktualizovány v dokumentech na tomto webu ve složce Dokumenty/Letecká technika. Další podstatnou změnou je rozdělení letadel do akrobatických center.  https://www.aeroklub.cz/akrobaticka-centra-a-instruktori-pro-bezmotorovou-akrobacii/      

 

Rozhodčí na akrobatických soutěžích

Průběžně se snažíme aktualizovat tabulku s rozdělením rozhodčích. Najdete ji v dokumentech akrobatické komise pro rok 2024. 

Rozdělení rozhodčích na akrobatické soutěže:

Akrosoutěže-rozhodčí 2024
28 stažení 6.0 04.05.2024 11:56 69.7 KB