PROPOZICE: Jarní pohár v akrobacii na kluzácích 2024

 

 1. Obecná ustanovení:

1.1 Organizátor soutěže

 • Organizátorem soutěže v letecké akrobacii na kluzácích „Jarní pohár v akrobacii na kluzácích 2024“ je Aeroklub Jihlava, z.s. (dále pouze JP2024)
 • Spolupořadatel soutěže JP2024 je Glider Aerobatic Club, z.s.
 • Soutěž JP2024 je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí Aeroklubu České republiky pro rok 2024.

 

1.2 Cíle soutěže

 • Uskutečnit na jihlavském letišti významnou soutěž v letecké akrobacii na kluzácích. Určit nejlepší akrobatku, nebo nejlepšího akrobata na kluzácích v kategoriích Basic, Sportsman, Intermediate, Advanced a Unlimited.
 • Umožnit pilotům prohloubení jejich znalostí a dovedností v letecké akrobacii na kluzácích prostřednictvím interakce s rozhodčími a s trenéry v prostředí jihlavského letiště.
 • Umožnit pilotům porovnání jejich sportovních výkonů a výměnu zkušeností navzájem mezi sebou a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující svým rozsahem regionální význam.
 • Prezentovat Statutární město Jihlava, Aeroklub Jihlava, z.s., Glider Aerobatics Club, z.s., propagovat Aeroklub České republiky, z.s., letecké bezmotorové sporty, zejména leteckou akrobacii na kluzácích. Přiblížit obyvatelům města Jihlavy a jejího přilehlého okolí, zejména mládeži, sportovní činnost na letišti Jihlava a představit tento druh leteckého sportu potenciálním zájemcům o letecké sporty, především mezi mládeží.

 

1.3 Termín a místo konání soutěže

 • Soutěž se uskuteční na letišti jihlavského aeroklubu – LKJI.
 • Termín konání JP2024 je – 2.5.2024.

 

 • Tréninkové lety
 • Tréninkové a familizační lety pro seznámení s okolím letiště a vytyčením boxu jsou plánovány na celý den 25.04.2024 až do západu a 26.04.2024 do 12:00 hod.

 

1.5 Program soutěže

 • Změny programu, případně zrušení celé soutěže, jsou vyhrazeny z organizačních důvodů, nízkého počtu soutěžících, nebo z důvodu nepříznivého počasí.

 

Čtvrtek 1.5.2024

 • Tréninkové a familizační lety pro soutěžící dle zájmu do západu.

 

Pátek 2.5.2024

 • 08:00 – Meteorologický briefing – rozhodnutí o začátku a rozsahu konání soutěže
 • 08:30 – Tréninkové a familizační lety
 • 12:30 – 13:00 – Úvodní briefing, průběžně jídlo v AJS
 • 13:30 – Zahájení soutěžních letů
 • 18:30 – Ukončení soutěžních letů, poletový rozbor s rozhodčími a trenéry

 

Sobota 3.5.2024

 • 08:00 – Meteorologický briefing – rozhodnutí o pokračování rozsahu soutěže
 • 08:30 – Briefing
 • 09:00 – Zahájení soutěžních letů
 • 12:00 až 14:00 – Čas na jídlo, průběžně jídlo v AJS
 • 17:00 až 18.00 – Ukončení soutěžních letů, slavnostní vyhlášení vítězů primátorem města Jihlavy v jednotlivých kategoriích

 

Neděle 4.5.2024

 • Náhradní den do 15:00 hod. v případě nepříznivého počasí v pátek, nebo v sobotu
 • Ráno a dopoledne, podle domluvy a možnost svezení zájemců o výcvik na kluzácích a případných zájemců o výcvik akrobacie na kluzácích

 

 1. Podmínky soutěže:

 

2.1 Pravidla

 

 • Oficiálním jazykem soutěže JP2024 je čeština.

 

JP2024 se uskuteční na základě následujících pravidel:

 

 • Soutěžní řád AeČR a národní pravidla pro akrobatické soutěže
 • FAI Sporting Code – General Section
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 2
 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU
 • Místní předpisy pro letecký provoz, viz bod 9

 

JP2024 se bude konat v kategoriích:

 

 • 1) Basic – dle národních pravidel
 • 2) Sportsman – dle národních pravidel
 • 3) Intermediate – dle národních pravidel
 • 4) Advanced – dle národních pravidel
 • 5) Unlimited – dle národních pravidel

 

 • Soutěžící musí splňovat základní podmínky pro provádění letů na kluzácích a musí být schopen samostatného provádění akrobatických letů. Všichni piloti létající akrobacii pod 400 m AGL musí mít v zápisníku zapsán povolený nižší stanovený limit (200 m, nebo 300 m) od pověřeného examinátora.
 • Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech, které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code. Organizátor bude aplikovat přiměřeně následující normy:

 

– FAI Sporting Code, General Section, Section 6.

– Soutěžní řád AeČR pro leteckou akrobacii.

– CIVA Regulations.

– FAI Catalogue.

 

 • Výsledky JP2024 budou vyhlášeny pod podmínkou, že v daných kategoriích bude odlétána minimálně jedna disciplína v každé kategorii při účasti nejméně tří závodníků v dané kategorii.
 • Protest musí být podán vždy písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 1000 CZK.
 • Vítěz JP2024 se stane jediný soutěžící s nejvyšším procentuálním počtem celkově dosažených bodů napříč ze všech kategorií.

 

2.2 Podmínky soutěžních letů

 

Meteorologické podmínky:

 • Horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km.
 • Výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety.
 • Síla větru měřená na zemi max. 10 m/s.
 • Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně. Organizátor soutěže zajistí, aby každý den před zahájením soutěžních letů proletěl pilot, který se neúčastní soutěže, po hranicích boxu a nad hlavními osami boxu v minimální výšce, která je pro soutěžní lety stanovena.
 • Pro všechny kategorie je stanoven horní výškový limit 1350 m AGL na QFE letiště LKJI a spodní výškový limit 400 m AGL pro kategorii BASIC, 300 m pro kategorie SPORTSMAN a INTERMEDIATE, 200 m pro kategorie ADVANCED a UNLIMITED.
 • V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedení soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní sestavy budou zjednodušeny odebráním figur ze začátku, nebo konce sestavy.

 

Využití SAFETY PILOTA:

 • Pokud soutěžící nemůže, nebo nechce provést samostatný soutěžní let, může využít funkce SAFETY PILOTA přiděleného organizátorem.
 • Figura, ve které bude muset SAFETY PILOT zasáhnout do řízení a všechny následující figury, budou hodnoceny HZ (Hard Zero).
 • Případný zásah do řízení nahlásí SAFETY PILOT hlavnímu rozhodčímu ihned po přistání.

 

2.3 Box

 

 • Pro soutěžní lety bude použito boxu dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 2, pomocí středového kříže a značek na ploše letiště. Vytyčení boxu je dáno přirozenými krajinnými prvky, rozsah vytyčení boxu bude prezentován na úvodním briefingu. Vytyčení boxu nemusí být vzhledem ke stavu okolních ploch kompletní.
 • Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

 

 1. Účast, soutěžící a letadla:

 

3.1 Soutěžící

 

 • JP2024 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky.

 

Soutěžící musí být držitelem:

 • Platného odpovídajícího pilotního oprávnění
 • Platné odpovídající lékařské prohlídky – MEDICAL
 • Kvalifikace, nebo práv pro provádění akrobatických letů, nebo odlétané potřebné úlohy během ještě neukončeného akrobatického výcviku
 • Povolení spodního limitu výšky dle kategorie – uvedeno v zápisníku pilota
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů
 • Soutěžící musí být schopen samostatného soutěžního letu v kategorii, do které je přihlášen, v opačném případě musí provést let se SAFETY PILOTEM. Soutěžící odpovídá za provedení a bezpečnost tréninkových a soutěžních letů
 • Soutěžící musí prokázat způsobilost pro odpovídající kategorii, do které je přihlášen. Způsobilost lze prokázat doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů, nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem
 • V případě využívání letadel v majetku AeČR musí soutěžící předložit doklad o zřízení platného pojištění osobní odpovědnosti pilota platného pro jeho osobu do výše 200.000 CZK
 • Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě, nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami

 

 

3.2 Letadla

 • Všechna letadla, která se zúčastní soutěže, musí mít platné osvědčení o způsobilosti a musí být plně způsobilá pro provádění prvků letecké akrobacie v rozsahu pro soutěžní kategorii, ve které budou užívána
 • Každý soutěžní kluzák musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti Certificate of Airworthiness a Osvědčení kontroly letové způsobilosti Airworthiness Review Certificate
 • Soutěžní kluzák musí být pojištěn proti škodám způsobeným třetím stranám ve výši odpovídající nařízení EC č. 785/2004, tedy:
 • MTOW do 500 kg = 750.000 SDR (cca 870.000 EUR)
 • MTOW nad 500 kg a do 1000 kg = 1.500.000 SDR (cca 1.800.000 EUR)
 • Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících. Pro kontrolu jsou vyžadovány originály odpovídajících dokumentů.
 • Změna letadla je povolena v průběhu soutěže kdykoliv. Je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle
 • Před každým letovým dnem potvrdí pořadateli provozovatel kluzáku používaného k soutěžním letům provedení předletové prohlídky.

 

 1. Startovné a registrace:

 

4.1 Startovné

 • Startovné je jednotné pro všechny soutěžící: 1500 CZK
 • Startovné hradit pouze předem bankovním převodem na účet Aeroklubu Jihlava, z. s. číslo účtu: 1465256369/0800 do termínu 04.2024. Variabilní symbol 25280424. Do zprávy pro příjemce uvést Jméno Příjmení.

 

Startovné zahrnuje:

 • Náklady spojené s organizací, administrativa, náklady na účast rozhodčích, Jury, zajištění personálu, atd…
 • Hangárování a další náklady spojené s využíváním letiště
 • Startovné nezahrnuje pronájem letadel, aerovleky, ubytování a stravu
 • Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 500 CZK

 

4.2 Aerovleky

 

 • Organizátor zajistí dva vlečné letouny a jeden vlečný letoun jako náhradní
 • Aerovleky lze uhradit po skončení soutěže převodem na bankovní účet Aeroklubu Jihlava, z. s. (viz bod 4.1 Startovné), proti vystavené faktuře jednotlivým soutěžícím
 • Cena vleku je jednotná a určena následovně:

 

 • Vlek do 1250 m AGL: 1500 CZK
 • Vlek do 1000 m AGL: 1200 CZK
 • Vlek do jiné výšky: 1,2 CZK/1 m

 

4.3 Registrace do soutěže

 • Závazné přihlášky do soutěže „JP2024“ zašlete nejpozději do 04.2024 na email: akrobati.jihlava@gmail.com Do předmětu uveďte „JP2024“ a rovněž uveďte své telefonní číslo, Jméno Příjmení kvůli zřízení závorového přístupu do areálu letiště.
 • Soutěžící po přihlášení do soutěže obdrží potvrzující email s registrací do soutěže.
 • Soutěžící budou zařazováni do soutěže v pořadí došlých přihlášek.

PŘIHLÁŠKA – Jarní pohár v akrobacii na kluzácích 2024: Prihlaska-JP2024.docx

 

4.4 Sestavy

 

 • V kategorii BASIC budou využity sestavy v pořadí:
 • Povinná 1
 • Povinná 2

 

 • V kategorii SPORTSMAN budou využity sestavy v pořadí:
 • Povinná 1
 • Povinná 2
 • Tajná 1

 

 • V kategorii INTERMEDIATE budou využity sestavy v pořadí:
 • Povinná
 • Povinná volná
 • Tajná

 

 • V kategorii ADVANCED budou využity sestavy v pořadí:
 • Povinná volná
 • Tajná 1 (volná)
 • Tajná 2

 

 • V kategorii UNLIMITED budou využity sestavy v pořadí:
 • Povinná volná
 • Tajná 1 (volná)
 • Tajná 2

 

V případě nepříznivého počasí budou publikovány zkrácené verze sestav vždy při ranním briefingu před zahájením soutěžního dne a programu.

 

 

 1. Ubytování a strava:
 • Ubytování si každý účastník zařizuje samostatně. Pro pomoc se zajištěním ubytování na letišti kontaktujte organizátora v závazné přihlášce do soutěže. Ubytovací kapacity ubytoven na letišti jsou velmi omezené.
 • Aeroklub Jihlava, z.s. má kapacity ubytování pro max. 10 soutěžících v ubytovnách aeroklubu se sociálním zázemím – 292 CZK/osoba/noc, případně venku v kempu ve vlastním stanu 72 Kč/osoba/noc, vlastní karavan 220 Kč/noc, vlastní automobil 220 Kč/noc. V kempu aeroklubu jsou elektrické přípojky a sociální zázemí. Po dohodě je pro otrlé jedince a milovníky bojovek, nebo punku možný nocleh na balírně padáků. Karimatky, ideálně nafukovací matrace sebou, jsou v tomto případě nutné 😊
 • Stravování si každý účastník soutěže zajišťuje samostatně, nebo je možné pro účastníky zajistit hromadné stravování s celodenní stravou na letišti v Air Jihlava Service, s.r.o. za cenu stravného do 500 CZK/osoba/den.
 • Ubytování a stravu Jury, rozhodčích a nutného personálu zajišťuje a hradí organizátor ze startovného.

 

 1. Rozhodčí, Jury a organizační výbor:

 

6.1. Rozhodčí a Jury

 

Předseda Jury: bude představen na místě

Člen Jury: bude představen na místě

Hlavní rozhodčí: bude představen na místě

Scoring: Antonín Chovan (Martin Chovan)

 

Rozhodčí:

 

J1: bude představen na místě

J2: bude představen na místě

J3: bude představen na místě

 

SAFETY PILOT: Miloš Ramert

 

6.2. Technická komise

 

Členové budou představeni při úvodním briefingu.

 

6.3. Organizační výbor

 

Ředitel soutěže:

Miloš Ramert, tel.: 603 927 241, email: gac@centrum.cz

 

Předseda organizačního výboru:

Lubomír Navrátil, tel.: 602 711 247, email: predseda@akji.cz

 

Pověření zástupci Aeroklubu Jihlava, z. s.:

Josef Kučera, tel.: 739 704 554, email: jofreykucera@seznam.cz

Vít Svoboda, tel.: 777 864 004, email: vit.svoboda.3@gmail.com

 

 1. Kontakty:

 

7.1. Adresa pro korespondenci

 

Aeroklub Jihlava, z. s. – JP2024

Henčov 61

Jihlava 586 01

 

 

 1. Místní pravidla a postupy:

 

8.1 Pravidla pro létání akrobacie

 

Letiště Jihlava LKJI se nachází 4 km NE od města Jihlava. Jižně ATZ LKJI leží prostor TRA16 TŘEŠŤ začínající spodní hranicí v 5000 ft/AMSL.

Výška letu po okruhu je 2800 ft/850 m AMSL.

Komunikace západně prahu RWY 10/28 (Jihlava – Polná) musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.

Soutěžící je povinen udržovat oboustranné rádiové spojení se stanovištěm JIHLAVA RADIO na frekvenci 123,490 MHz. Povolení ke vstupu do boxu a pro zahájení akrobacie dává stanoviště JIHLAVA RADIO.

V případě požadavku ze strany JIHLAVA RADIO může být soutěžní let přerušen!

(například průlet IZS – Kryštof 12) V takovém případě je soutěžící povinen postupovat dle pokynů JIHLAVA RADIO.

Stanovený směr náletu pro provádění akrobacie bude soutěžícím oznámen vždy před začátkem soutěžního programu během ranního briefingu.

 

Směry náletů do boxu:

 

“Na vysílač Rudný” vpravo od osy dráhy 28

“Na obec Kozlov“ vlevo od osy dráhy 10

“Na pravý kraj obce Helenín” kolmo k RWY kurz 19

“Na křížení D1 se silnicí Jihlava – Polná” kolmo k RWY kurz 01

 

8.2 Komunikace

Pro usnadnění komunikace je zřízena skupina „JP2024“ na platformě WhatsApp. Přístup do skupiny bude poskytnut po registraci soutěžícího na základě uvedení jeho telefonního čísla v emailu se závaznou přihláškou.

 

8.3 Přístup do areálu letiště Jihlava LKJI

Přístup do areálu letiště Jihlava LKJI je možný pouze telefonicky skrze ovládaný závorový systém. Při registraci obdrží soutěžící dočasný přístup do systému.

 

 1. Ubytování mimo LKJI:

Co bys na LKJI kamenem dohodil a zbytek došel pěšky 😊

 

https://www.dojihlavy.cz/ubytovani/apartman-svika

https://www.apartmentslucie.com

https://hostiurybnika.cz/ubytovani

https://www.dojihlavy.cz/gastro/hostinec-u-kacaby

https://b2brestaurant.cz

 

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ: Propozice JP2024.pdf