PROPOZICE: CUP OF FREEDOM PILSEN / PLZEŇSKÝ POHÁR 2024

AEROKLUB PLZEŇ BORY, z.s.

pořádá PARAŠUTISTICKÉ ZÁVODY V PŘESNOSTI PŘISTÁNÍ

CUP OF FREEDOM PILSEN / PLZEŇSKÝ POHÁR 2024

 součást série ČESKÉHO POHÁRU V PARAŠUTISMU 2024

3.-5. 5. 2024, Plzeň

     

        
VŠEOBECNÉ INFORMACE:

 • Přihlášky elektronicky https://comp.skydivehorovice.cz/ nebo osobně v průběhu prezentace, termín ukončení přijímání přihlášek je 3.5.2024, 20:00hod
 • Startovné – 600Kč plus 300Kč (Český pohár v parašutismu 2024) splatné spolu s podáním přihlášky vkladem na účet 722112389/5500 (do poznámky pro příjemce prosíme uvést jména závodníků) nebo hotově během prezentace, cena letenky 450Kč á seskok,
 • Ubytování – individuální, možné využít camp bezplatně v určeném prostoru letiště ve vlastních stanech, popř. obytných přívěsech
 • Stravování – obědy 4.,5.5.2024 a společná večeře 4.5.2024 bezplatné v rámci startovného, ostatní stravování individuální
 • Tréninkové seskoky – 1.-3.5.2024, cena letenky 550Kč á seskok
 1. Místo a datum konání soutěže:
  • Letiště Plzeň Líně (LKLN)
  • – 5.5.2024

 

 1. Přihlášky je možné zasílat na kontakty uvedené v záhlaví, termín ukončení podávání přihlášek je 3.5.2024, 20:00 hod
 2. Předpokládaný časový průběh soutěže:
  • -3.5.2024 tréninkové seskoky
  • 5.2024, 16:00 – 20:00hod prezentace     
  • 5.2024, 9:00hod nástup soutěžících, zahájení soutěže, losování družstev
  • 5.2024, 9:30 – 20:00hod soutěžní seskoky, cca 60min pauza na oběd
  • 5.2024, 8:30 – 12:30hod soutěžní seskoky
  • 5.2024, 13:30hod vyhlášení výsledků

 

 1. Technické podmínky:
  • soutěž bude probíhat dle Sportovního řádu FAI, Sportovního řádu AeČR, Pravidel Českého poháru 2024, směrnice CAA V-PARA-1 a těchto propozic
  • soutěž čtyřčlenných družstev, dále v kategoriích muži, ženy, junioři (rok narození 2020 a vyšší)
  • seskoky budou prováděny na molitanové doskočiště, měření přesnosti do 1 metru ručně, do 16 cm AMP (velikost středu 2 cm)
  • soutěžní seskoky budou prováděny do rychlosti větru 7 m/s
  • seskoky budou prováděny z letounu AN-2, popř. jiného vhodného typu
  • za výskok z letadla ve stanovené výškové hladině je vždy odpovědný soutěžící a nedodržení výškové hladiny není důvodem k opakování seskoku
  • všichni soutěžící jsou povinni mít dokumentaci a výstroj odpovídající platným předpisům, pořadatel si vyhrazuje právo okamžité diskvalifikace závodníka v případě nedodržení ustanovení předpisů a směrnic platných pro letecký a parašutistický provoz

 

 1. Pravidla soutěže:
  • soutěž sestává ze sedmi kol (základní část a soutěž družstev) a finálového seskoku dvanácti nejlepších jednotlivců základní části
  • pro uzavření soutěže jsou minimem tři ukončená kola
  • seskoky budou prováděny z výšky 900 m – 1200 m nad terénem
  • dosažené výsledky soutěžních kol se hodnotí v souladu se sportovním řádem FAI a soutěžními pravidly pro přesnost přistání (KD)

 

 1. Stanovení vítěze:

Jednotlivci – vítězem se stane soutěžící s nejmenším součtem vzdáleností

  • při shodě součtu vzdáleností rozhoduje vyšší počet „nul“
  • počet lepších výsledků
  • v případě, kdy ke stanovení pořadí nepostačují předchozí podmínky, bude proveden další soutěžní seskok parašutistů s totožným výsledkem

Družstva – pořadí bude stanoveno na základě nejmenšího součtu vzdáleností všech členů družstva, v případě shody se stanovení pořadí řídí pravidly totožnými se soutěží jednotlivců

 

 1. Funkcionáři, protesty:
  • hlavní rozhodčí: Irena Hartmannová, CZ-G-113
  • ředitel soutěže a řídící seskoků: Michal Cihlář
  • protest je možné podat písemně hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli soutěže. Poplatek za podání protestu je stanoven na 1000 Kč, v případě neuznání protestu poplatek propadá pořadateli
  • podání protestu musí být uskutečněno do třiceti minut od vzniku skutkové podstaty k důvodu podání

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ: Propozice Cup of Fredom Pilsen_Plzeňský pohár 2024.pdf