PROPOZICE: Mostecký pohár XXVI. setkání přátel letecké akrobacie

PROPOZICE: Mostecký pohár XXVI. setkání přátel letecké akrobacie

Regionální soutěž v akrobacii letounů kategorií  Unlimited, Advanced, Intermediate a Sportsman

 

Termín: 3.–5. 5. 2024

LETIŠTĚ MOST

 

 

 1. Obecné

 

1.1.    Organizátor

1.1.1.  Organizátorem Regionální soutěže Mostecký pohár (MP2024) je Aeroklub Most, z.s.

1.1.2. MP2024 se koná pod záštitou Aeroklubu České republiky a soutěž je zařazena do národního kalendáře leteckých sportovních akcí 2024.

 

1.2.    Cíl soutěže

 

1.2.1.  Uskutečnit  vrcholnou  soutěž  ČR  v  letecké  akrobacii  a  určit  vítěze v uvedených kategoriích.

1.2.2. Umožnit pilotům porovnání sportovních výkonů a výměnu zkušeností a uspořádat sportovní a společenskou akci přesahující regionální význam.

1.2.3.  Prezentovat  region  Ústeckého  kraje,  propagovat  Aeroklub  ČR,  letecké  sporty a zejména leteckou akrobacii. Přiblížit obyvatelům regionu, zejména mladým lidem, sportovní činnost na letišti Aeroklubu Most.

 

1.3.    Termín a místo konání

1.3.1.  Soutěž se uskuteční na letišti Most.

1.3.2.  Termín konání MP2024 je 3. 5. – 5. 5. 2024

 

1.4.    Tréninkové lety

 

1.4.1.  V případě zájmu o tréninkové lety před 2. 5. 2024 kontaktujte provozovatele letiště Aeroklubu Most, vedoucího letového provozu Václava Pecku, tel. +420 603328736

 

1.5.    Program soutěže

1.5.1.  Změny programu jsou vyhrazeny z organizačních důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.

 

1.5.2.  Program soutěže:

ČTVRTEK

2. 5. 2024  – Přílety, registrace a tréninky    

PÁTEK

3. 5. 2024 10:00 hod. – zahájení soutěže, úvodní briefing

11:00 – 19:00 hod. – soutěžní lety

SOBOTA

4. 5. 2024 9:00 hod. –briefing

 9:30 až  18:00 hod.–soutěžní lety

19:00 hod.–slavnostní ukončení, vyhlášení vítězů

NEDĚLE

5. 5. 2024 náhradní termín při nepřízni počasí, odlety

Polední přestávka 13:00 – 14:00 hod.

 

 

 

 1. Podmínky soutěže

 

2.1.    Pravidla

2.1.1.  MP2024 se uskuteční na základě následujících pravidel:

 • Letecké předpisy platné na území ČR/EU.,
 • Místní předpisy pro letecký porovoz.
 • Soutěžní řád AeČR
 • FAI Sporting Code – General Section,
 • FAI Sporting Code – Section 6 Part 1,

2.1.2.  MP2024 se bude konat v kategoriích  Unlimited, Advanced, Intermediate a Sportsman.

2.1.3.  Na provádění a hodnocení akrobatických letů jsou aplikována národní pravidla, Soutěžní řád AeČR a odpovídající letecké předpisy v případech, které se liší od pravidel uvedených v FAI Sporting Code.

2.1.4.  MP2024  bude  platný  po  odlétání  alespoň  dvou  sestav.  Minimální  počet  soutěžících

v kategorii jsou 3.  Vítězové MP2024 v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni při splnění výše uvedených podmínek.

2.1.5.  Protest musí být podán písemně předsedovi Jury spolu s poplatkem 500 CZK / 20 EUR.

2.1.6.  Ve všech kategoriích budou vyhlášeny minimálně tři programy. V kategoriích Unlimited, Advanced a Intermediate: povinná/volná a   dvě tajné sestavy. V kategorii Sportsman povinná a dvě tajné sestavy.

2.1.7.    Výsledky budou zahrnuty do Českého poháru v letecké akrobacii.      

 

2.2.    Podmínky soutěžních letů

2.2.1.  Meteorologické podmínky

 • horizontální viditelnost při zemi minimálně 5 km
 • výška spodní základny oblačnosti minimálně 50 metrů nad maximální výškou stanovenou pro soutěžní lety
 • síla větru měřená na zemi max. 10 m/s

 

2.2.2.  Výškové hranice jsou stanoveny pro jednotlivé soutěžní kategorie. Jejich dodržování je posuzováno rozhodčími vizuálně.

2.2.3.  Pro  všechny soutěžní lety v kategoriích Unlimited a Advanced  jsou  stanoveny výškové limity dle FAI Sporting Code, Section 6 Part 1.

2.2.4.  Pro kategorii Intermediate je stanoven horní výškový limit 1 300m AGL a spodní výškový limit 300 m AGL.

2.2.5.  Pro kategorii Sportsman je stanoven horní výškový limit 1 600m AGL a spodní výškový limit 600 m AGL.

2.2.6.  V případě nepříznivého počasí, kdy výška základny mraků brání provedené soutěžních letů ve stanovených výškových hranicích, může hlavní rozhodčí rozhodnout o snížení horního výškového limitu s tím, že soutěžní lety budou létány s přerušením.

 

2.3.    Předváděcí prostor

2.3.1.  Pro  soutěžní  lety  nebude  vyznačen  standartní  akrobatický  prostor  dle  FAI  Sporting  Code, Section 6 Part 1.

2.3.2.  Pro hodnocení pozice nebude použito rohových rozhodčí.

 

 

 1. 3. Účast, soutěžící a letadla

 

3.1.    Soutěžící

3.1.1.  MP2024 se může zúčastnit kdokoliv splňující stanovené podmínky. Soutěžící nebudou sdružováni do týmů.

 • Soutěžící musí být držitelem:
 • platných dokladů pro výkon funkce PIC
 • pro kat. UNLIMITED a ADVANCED – potvrzená min. výška pro předvádění 200m AGL
 • pro kat. INTERMEDIATE – potvrzená min. výška pro předvádění 300m AGL
 • pro kat. SPORTSMAN – odlétana IV.úloha AK-MOT (nebo podobná)
 • organizátor si vymiňuje určení SAFETY pilota

 

 

3.1.3.  Odpovídající dokumenty budou kontrolovány během registrace/prezentace soutěžících.

 • Pro kontrolu jsou vyžadovány originály dokumentů.
 • Způsobilost lze prokázat také doporučením trenéra/instruktora stanoveného OSK pro leteckou akrobacii AeČR, předložením zápisníku letů a/nebo provedením kontrolního letu s určeným trenérem/instruktorem.

3.1.4.  Soutěžící  musí  být  schopen  samostatného  soutěžního  letu  v  kategorii,  do  které  je přihlášen a odpovídá za provedení a bezpečnost letů.

3.1.5.  V případě využití  Safety  pilota odpovědnost  za bezpečnost letu potom připadá na Safety pilota.

3.1.6.  Organizátor neodpovídá za škody, které závodníci a ostatní účastníci způsobí v průběhu konání soutěže sobě nebo třetím osobám. Závodníci a ostatní účastníci si pojištění proti případným škodám zajišťují sami.

 

 

 

3.2.    Letadla

 

3.2.1.  Všechna letadla, která se zúčastní soutěže, musí mít platnou palubní dokumentaci.  Kontrola bude provedena při prezenci.

3.2.2. Soutěžní letadla mohou být používána pouze se souhlasem majitele/provozovatele a v souladu s Letovou příručkou nebo rovnocenným dokumentem.

3.2.3.  Změna letadla v průběhu soutěže je povolena, je-li to nutné a doporučí-li to technická komise organizátora. Současně je dovoleno, aby létalo v soutěži více sportovců na jednom letadle.

3.2.4.  V případě nedostatečné  kapacity pro hangárování určí prioritu organizátor s přihlédnutím k typu letadla.

 

 

 

 1. Startovné a registrace

 

4.1.    Startovné

 

4.1.1.  Startovné je jednotné pro všechny soutěžící 2100 CZK.

 

4.1.2.  Startovné bude vybíráno při registraci/prezentaci před zahájením soutěže. Startovné lze uhradit  převodem  na  účet.  Informace  pro  převod  jsou  uvedeny  v kapitole  7.

 

4.1.3.  V případě platby startovného převodem bude informace o došlé platbě poskytnuta na vyžádání. Startovné musí být zaplaceno v plné výši a bankovní nebo jiné poplatky jdou na vrub účtu plátce.

 

4.1.4.  Startovné zahrnuje:

 • Náklady spojené s organizací (administrativa, náklady na účast rozhodčích atd.).
 • Ubytování a strava závodníků (v případě účasti min.13 pilotů, při nižší účasti bude vybírán doplatek na stravování ve výši 350 Kč)
 • Společenský a kulturní program (závěrečný ceremoniál atd.).
 • Náklady spojené s využíváním letiště (přistávací poplatky, popř. hangárování).

 

4.1.5.  Startovné nezahrnuje náklady na provoz letadel (pohonné hmoty, pronájem, atd.).

 

4.1.6.  Soutěžící, který není členem AeČR uhradí doplatek 300 CZK / 12 EUR.

 

4.1.7.  Členství v AeČR bude kontrolováno v elektronické evidenci členů.

 

 

 

4.2.    Registrace

 

4.2.1.  Registraci na MP2024 proveďte nejpozději do 21. 4. 2024   23:59.

 

4.2.2.  Pro registraci do soutěže použijte kontakty uvedené v čl. 7

 

4.2.3.  Pro přihlášení e-mailem zašlete tyto údaje:

 • Pro soutěž: Jméno, kategorie, letoun
 • Požadavek na stravování a ubytování.

 

Soutěžící po přihlášení do soutěže obdrží email potvrzující registraci do soutěže.

 

 

4.3.    Volné/povinné sestavy

 

4.3.1.  Volné/povinné sestavy kategorie UNL, ADV a INT musí být odevzdány nejpozději
              do 30. 4. 2024

 

4.3.2. Volné/povinné sestavy lze odevzdávat na kontakty uvedené v kapitole 7. Sestavy musí být vytvořeny v programu OpenAero (www.openaero.net).

 

4.3.3.  Akceptovány budou volné sestavy ve formátu OpenAero (odkaz na sestavu nebo soubor seq)  nebo  ve  formátu  ARESTI  VISIO.  V obou  případech  musí  být  použita  nejnovější dostupná  verze  software  a  sestava  musí  být  odevzdána  v kompletní  formě,  tedy s vyplněným jménem závodníka a kompletním BC formulářem.

 

4.3.4.  Sestavy   ve   formátu   PDF   budou   akceptovány   pouze   ve   výjimečných   případech   a v dostatečném   předstihu.  PDF  musí  obsahovat   kompletní  sestavu   s formuláři   BC, jménem závodníka v pravém dolním rohu a výpisem koeficientů na formuláři B.

 

4.3.5.  Ručně kreslené či jinak sestavené volné programy nebudou akceptovány.

 

 

 

 1. Ubytování a strava

 

5.1.1. Ubytování zajišťuje organizátor v budově Aeroklubu Most.

 

5.1.2.  Stravování ve formě tří jídel denně bude zajištěno organizátorem na letišti.

 

5.1.3.  Ubytování rozhodčích a Jury zajišťuje a hradí organizátor.

 

 

 1. Organizační výbor, rozhodčí a jury

 

6.1.    Organizační výbor

Ředitel soutěže: Miroslav Červenka

 

 

6.2.    Rozhodčí a Jury

Jury:                                      Bude oznámena na úvodním briefingu

Hlavní rozhodčí:         Bude oznámena na úvodním briefingu

Rozhodčí:                          Členové sboru  rozhodčích budou oznámeni na úvodním briefingu

 

 

6.3.    Technická komise

Členové budou oznámeni na úvodním briefingu

 

 

 1. Kontakt

 

7.1.    Adresa pro korespondenci            Aeroklub Most, z.s.,  Starý Most 661, 434 01 Most, letistemost@letistemost,cz 

 

7.2.    Účet pro platbu startovného

 • Aeroklub Most, z.s.       78-5642570227/0100
 • Do zprávy pro příjemce uveďte: MP2024 + příjmení

 

7.3.    Ostatní kontakty:

Miroslav Červenka. +420 777 943 670, rei-sen@seznam.cz

Lucie Pešková, +420 724 160 850,  lucap@atlas.cz

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ: MP_Propozice_2024.pdf