Školení baličů záchranných padáků jaro 2024 | Plzeň-Letkov

Protože někteří nemohli ze zdravotních a pracovních důvodů navštívit předchozí školení ve Zbraslavicích, bylo domluveno další školení v Letkově. Žádné další organizované školení baličů záchranných pilotních padáků se příští rok neplánuje, je to tedy poslední šance.

 

Kdo může balit padáky?
Záložní padák smí balit pouze držitel oprávnění BP, TP, STP v rozsahu svého oprávnění v souladu s ustanovením 2.1.15 předpisu V-PARA-1. Podle tohoto předpisu je to osoba, která balí padákové komplety definované platnými normami (TSO, SAE, ČOS) jako padákové komplety pro nouzové použití. Každý, kdo chce balit záchranné padáky, musí být pro tuto činnost vyškolen a přezkoušen, a následně mít tuto kvalifikaci zapsanou ve svém Průkazu způsobilosti pro práci s padákovou technikou a to pro každý typ/značku záchranného kompletu.

Podmínky pro udržení oprávnění:
– absolvovat periodické přezkoušení po 24 měsících u výrobce padáků nebo STP
– zabalení minimálně 20 padákových kompletů za rok (u záchranných pilotních padákových kompletů minimálně 10)

Školení a přezkoušení pro udržení oprávnění:
– provede 20. 4. 2024 od 9.00 na letišti ve Plzni-Letkově starší technik padáků (STP) Michael Vachuta.
– sraz, káva čaj a evidence účastníků do 9.00, následuje teoretická část, test znalostí a zlatý hřeb programu, kterým je balení kompletů
– balení požadovaných druhů padáků bude probíhat ve velké učebně v teple na stolech, jak jste zvyklí
– potřebná dokumentace pro prodloužení oprávnění na ÚCL bude vyhotovena a vydána na místě

Přihlášky zasílejte co nejdříve na koukallukas@seznam.cz, kapacita se předpokládá jako kolem 10 lidí.

Dejte si prosím vědět mezi sebou, ať to nikomu neuteče. Je to poslední hromadný termín tohoto typu školení roku 2024 a pravděpodobně i 2025.