Výcvikové aktivity v TMA Praha 

S blížící se letní sezonou postupně narůstá poptávka po využívání vzdušného prostoru v odpovědnosti stanoviště APP Praha (TMA Praha a CTA 1 Praha). V letních měsících můžeme očekávat, že bude dosahovat reálné kapacity stanoviště. Pro mnoho pilotů je let na LKPR nejen výcvikovým letem, ale určitou metou a často i jedním z cílů leteckého života. Toto letiště ale není prioritně určeno pro výlety nebo cvičné lety, pro jeho bezproblémovou návštěvu je třeba splnit mnoho podmínek a let důkladně připravit – zejména s ohledem na pracovníky letiště.

 

Aby byli pracovníci stanoviště APP Praha schopni poskytovat služby bezpečně a efektivně, jsou pro ně důležité co nejpřesnější informace o očekávaném provozu. Proto žádají o spolupráci v následujících oblastech: 

  • uvádějte do letových plánů skutečně zamýšlenou trať a hladinu letu 
  • na nestandardní aktivity typu činnost v ad hoc vymezené části vzdušného prostoru nebo bloku hladin podávejte žádosti o nestandardní typy letů podle AIP ČR ENR 1.1.11 (https://aim.rlp.cz/ais_data/aip/data/valid/e1-1.pdf)
  • v případě jakýchkoliv nejasnosti proveďte před letem telefonickou koordinaci s vedoucím směny na APP Praha na čísle 220 374 548 

 

Omezení VFR výcvikových letů na LKPR

Výcvikové lety na LKPR mohou být omezeny dle VFR-ENR-2 Pravidla pro lety podle viditelnosti – a také jsou. Je potřeba si s předstihem prostudovat platná pravidla a omezení.  Podmínky pro provádění výcvikových letů na LKPR lze nalézt v informační příručce: https://aim.rlp.cz/vfrmanual/actual/lkpr_text_cz.html

Výcvikový let na LKPR může být zatížen poplatky ještě ve vzduchu a také být předmětem povolení – GEN 4.3 POPLATKY ZA VÝCVIKOVÉ LETY: https://aim.rlp.cz/ais_data/aip/data/valid/g4-3.pdf

Pokud plánujete přistát, je dobré se také seznámit s novým ceníkem pro období 31. 3. 2024 až 29. 3. 2025: https://www.prg.aero/en/charges-and-incentives

 

 

VFR-ENR-2 1.6.9 Výcvikové VFR lety

1.6.9.1 Z důvodu hustoty provozu pravidelné a nepravidelné dopravy na letišti Praha/Ruzyně jsou výcvikové VFR lety na letišti Praha/Ruzyně omezeny. Veškeré výcvikové VFR lety musí být koordinovány s APP Praha tel. 220 374 548.

1.6.9.2 Výcviková přiblížení letů VFR mohou být prováděna pouze za VMC s dodržením následujících podmínek:

  • V případě dráhy v používání RWY 06 nebo RWY 24 budou výcviková přiblížení povolena pouze na RWY 30. Přílet/odlet výcvikového přiblížení na/z RWY 30 může být proveden pouze po VFR tratích ECHO 2 nebo SIERRA 2.
  • V případě dráhy v používání RWY 12 nebo RWY 30 budou výcviková přiblížení povolena pouze na RWY 24. Přílet/odlet výcvikového přiblížení na/z RWY 24 může být proveden pouze po VFR tratích NOVEMBER 2 nebo WHISKY 2.

1.6.9.3 Z důvodů rychlého uvolnění osy RWY a nenarušení dráhového pásu RWY v používání, po přeletu RWY THR nebo po letmém přistání a vzletu točte a stoupejte podle možností na bod TANGO v případě výcvikového přiblížení na RWY 30 nebo na bod ALFA v případě výcvikového přiblížení na RWY 24.

1.6.10 Speciální činnosti za VFR v TMA Praha a CTR Ruzyně

1.6.10.1 Z důvodů hustého letového provozu v TMA Praha a CTR Ruzyně musí být speciální činnosti (foto lety, kontrola pozemních zařízení atd.) prováděné za VFR v TMA Praha nebo CTR Ruzyně před vzletem koordinovány s APP Praha (tel. 220 374 548 nebo tel. 220 374 666).