Aktivita AČR ve dnech 29. 4.–2. 5. 2024 v prostoru SKOŘICE a v prostoru TSA7

Jedná se o lety UAS a fotografování dané lokality.

29.4. bude probíhat činnost od 1130 do 1600UTC, 

30. 4., 1.5. a 2.5. bude činnost probíhat od 0700 do 1600UTC. 

Snímkování bude probíhat i v prostoru TSA7, který bude v AUP ve stejných časech. 

 

SKOŘICE:

Horizontální hranice: PSN 494003,67N0134616,88E (2.6NM E SKORICE), RADIUS 1NM

Vertikální hranice: GND – 4000ft AMSL

Kontaktní osoba AČR: mob. 602 205 464

 

Prostor SKOŘICE bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.