PROPOZICE: SEVEROČESKÁ REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ V PŘESNÉM LÉTÁNÍ – MOST – 2024

 

C. MÍSTNÍ PROPOZICE

 

C.1                ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

                     Severočeská regionální soutěž v PŘESNÉM LÉTÁNÍ se uskuteční na letišti Most, Česká republika.

 

C.2               ORGANIZÁTOR

                     Letecké centrum ČR společně s místním Aeroklubem v Mostě.

 

C.2.1.           VEDENÍ SOUTĚŽE

                     Ředitel soutěže:         Lucie PEŠKOVÁ

                     Hlavní rozhodčí:        Martin HŘIVNA

                     Stavitel tratí:              František CIHLÁŘ

                     Předseda JURY:        Lucie PEŠKOVÁ

                     Člen JURY:               Jiří DODAL

                     Člen JURY:               Václav PECKA

 

C.3               MÍSTO

                     Letiště Most

 

C.4               TERMÍN

 24.–26. 5. 2024

 

C.5               PŘIHLÁŠKY

                     Přihlášky (viz příloha) musí být odeslány do 21. května 2024 na adresu Miloše FIALY, uvedené na Oficiálním formuláři přihlášky.

 

C.6               VKLAD

 

C.6.1            Vklad pro soutěžícího pilota v přesném létání je 1 000,-Kč

                     Vklad musí být zaplacen hotově po příletu do Mostu.

 

C.6.2            Vklady pokrývají přípravu soutěžních tratí, traťové fotografie, soutěžní mapy a organizační náklady. Ubytování je v ceně startovného.

 

C.7               LETADLA A POJIŠTĚNÍ

                     Každé letadlo musí mít platnou letecko-provozní dokumentaci a vybavení a pojistku pro škody na třetích osobách, platnou v České republice v průběhu soutěže na minimální částku, určenou směrnicemi EU.

 

C.8               PŘÍLETY

 24. 5. 2024 do 18 hod. LT

 

C.8               JAZYK

                     Oficiálním soutěžním jazykem bude čeština při zabezpečení překladů do angličtiny pro zahraniční účastníky.

 

C.9               PŘEDLETOVÉ PŘÍPRAVY

                     Všeobecná předletová příprava se uskuteční 24. 5. 2024 ve 21,00 LT na letišti. Denní předletové přípravy budou publikovány na informačních tabulích.

 

C.10             ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

                     Soutěž se bude řídit platnými Pravidly a propozicemi FAI pro  přesné létání – vydání 2023.

 

C.11             SOUTĚŽNÍ MAPY

                     Pro plánování tratí a soutěže budou použity letecké mapy 1:200 000 .

 

C.11             DOPINGOVÁ KONTROLA

                     Může být uskutečněna podle pravidel WADA a FAI.

 

C.13             KORESPONDENCE A KOMUNIKACE

                     fiala@ftvs.cuni.cz

 

C.14             DALŠÍ INFORMACE

 

C.14.1          ČASOVÝ PLÁN

  1. května 2024  Přílety do 18.00 LT
  2. května 2024   Etapa č. 1 a č. 2 trénink přistání
  3. května 2024   Etapa č. 3 + odlety

 

                     Všechny časy v těchto místních propozicích jsou uvedeny v místním čase (Středoevropský letní čas = UTC + 2 hodiny)

 

C.14.2          UBYTOVÁNÍ

                     Ubytování bude umožněno na letišti Most

 

C.14.3           STRAVA

                      Celodenní stravování bude zajištěno na letišti Most

 

C.14.4         MÍSTNÍ DOPRAVA

 

C.14.5           PALIVO

                      AVGAS  pro začínající piloty zdarma

 

C.14.6           PLATBY

                      Veškeré platby se provádějí hotově.

 

PRIHLÁŠKA KE STAŽENÍ: MOST – 2024 (PL-prihlaska).doc

PROPOZICE KE STAŽENÍ: MOST – 2024 (2).doc