Aktivita AČR ve dnech 15. a 16. 5. 2024 v prostoru Pustiměř

 Jedná se o lety UAS.

15. 5. bude probíhat činnost od 0800 do 1600UTC, 16. 5. bude činnost probíhat od 0400 do 1400UTC. 

 

PUSTIMĚŘ:

Horizontální hranice: PSN 491916,39N0165845,28E (2NM W PUSTIMER), RADIUS 0,5KM

Vertikální hranice: GND – 1000ft AGL

 

Kontaktní osoba AČR: mob. 725 042 600

Prostor PUSTIMĚŘ bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.