Aktivita AČR dne 7. 5. 2024 v prostoru Prachovice

Dovolte abych vás seznámil s aktivitou AČR dne 7. 5. 2024 od 0700 do 1300UTC v prostoru Prachovice. Jedná se o lety UAS.

 

PRACHOVICE:

Horizontální hranice: PSN 495304,66N0153825,18E (0.7 NM SE PRACHOVICE) – PSN 495257,93N0155507,32E (HORKA) – PSN 494838,93N0155502,41E (1.1 NM N HOLETIN) – PSN 494845,64N0153821,76E (HOJESIN) – PSN 495304,66N0153825,18E (0.7 NM SE PRACHOVICE)

Vertikální hranice: GND – 3000ft AMSL

 

Kontaktní osoba AČR: mob. 607 671 919

Prostor PRACHOVICE bude publikován zprávou NOTAM jako dočasně omezený prostor pro leteckou činnost.