Školení G1 – Odborná příprava bezpečnostních manažerů letišť – Praha

Bezpečnost malých letišť - foto: František Brablc

Provozovatelé letišť pozor!

Osoby odpovědné za bezpečnost na letišti, na kterém lze uplatnit ustanovení § 86e zákona o civilním letectví a spadají do kategorie dle nařízení Komise (EU) č. 1254/2009, musí absolvovat odbornou přípravu G1, kterou je třeba 1x za 2 roky opakovat.

 

V neděli 16. června 2024 se od 9 hodin v prostorách Aeroklubu České republiky z.s. uskuteční výše uvedené školení.

V případě zájmu je nutno se předem přihlásit minimálně 1 den předem na email našeho školitele Davida Krečmana  – david.krecman@aecr.cz

Podmínkou účasti je platný Doklad o spolehlivosti (Důkladnější – platnost 1 rok), případně doklad, že spadáte pod § 85e (2) Zákona č. 49/1997 Sb.