Výsledky Plachtařského mistrovství ČR, Toužim 2024

Ve dnech 8. – 22. 6. 2024 uspořádal Aeroklub Toužim z pověření AeČR otevřené plachtařské mistrovství ČR. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 59 soutěžících což je téměř dvakrát tolik než u předchozích ročníků. Zúčastnili se i soutěžící z Velké Británie, Francie, Polska a Slovenska. Mistrovství se konalo ve třech kategoriích – klub (27 soutěžících), 15m mixed (11 soutěžících) a open mixed (21 soutěžících).

 

Počasí letos nebylo zcela příznivé, přesto se podařilo odlétat 6 kvalitních disciplín ve všech třídách. Celkem se uletělo 8 tisícibodových disciplín (klub 3, 15m mixed 3 a open mixed 2).

 

TŘÍDA KLUB

Ve třídě klub zvítězil Pavel Trybenekr. Na druhém místě se umístil Jaroslav Tomaňa a na třetím Ivan Harašta. Z žen byla nejlepší Tereza Koubková na celkovém 6. místě a stala se tak mistryní ČR ve třídě klub.

 

TŘÍDA 15M MIXED

Ve třídě 15 m mixed zvítězil Jan Pavlík, na druhém místě se umístil Victor Mallick (GB) a na třetím místě se umístil Miloslav Cink. Třetím čechem celkově na 4. místě se umístil Karel Novák. Z žen byla nejlepší Barbora Moravcová na celkovém pátém místě a stala se tak mistryní ČR ve třídě 15m mixed

 

TŘÍDA OPEN

Ve třídě open mixed zvítězil Jiří Kusbach, na druhém místě se umístil Radek Krejčiřík a na třetím místě Michaela Rendlová, která se tak zároveň stala mistryní ČR

 

Celá výsledková listina:  Soaring Spot :: Czech Gliding Championship 2024

Průběh soutěže je popsán na stránkách soutěže: www.pmcr.cz

 

 

CPSKA 2023

Součástí závěrečného ceremoniálu bylo tradičně předání diplomů vítězům Celostátní plachtařské soutěže za rok 2023. Vítězi se v kategoriích Internetional a CZ stali Radek Krejčiřík a Petr Tichý. Kompletní výsledky Celostátní plachtařské soutěže je možno prostudovat na stránce soutěže: https://www.cpska.cz/public/index3.php?lpg=cps

 

PODĚKOVÁNÍ

Na závěr je potřeba poděkovat všem, co se na mistrovství podíleli, za profesionální, bezproblémovou a příjemnou soutěž a atmosféru. Velké díky patří Aeroklubu Toužim a všem jeho členům za to, že se na poslední chvíli zhostili pořádání PMČR a umožnili na svém krásném letišti pořádat vrcholnou plachtařskou soutěž.

Neméně velké díky patří všem organizátorům, pomocníkům, vlekařům a všem dalším, kteří po čtrnáct dní zajišťovali chod soutěže a starali se o blaho závodníků i všech ostatních.Za všechny je také potřeba poděkovat sponzorům soutěže, bez kterých by se takhle velká soutěž vůbec nemohla konat a kterým jsme moc vděční za štědrou finanční pomoc. 

Za speciální zmínku a poděkování stojí také spolupráce s Řízením letového provozu při koordinaci využití prostorů TRA GA. Jen díky tomu jsme mohli mistrovství pořádat i na letišti, které se kompletně nachází pod řízeným vzdušným prostorem. A nakonec je potřeba poděkovat i všem závodníkům za skvělé výkony, férovou soutěž a příjemnou atmosféru, která nás provázela celým šampionátem.

Tak tedy díky všem a někdy zase na viděnou v Toužimi!