Otevřené mistrovství české republiky v klasických disciplínách parašutismu 2024

 

Termín:  15. 8. – 18. 8. 2024

 

CÍL SOUTĚŽE

 • Určit vítěze v disciplíně IA (individuální akrobacie) –  muži, ženy
 • Určit vítěze v disciplíně PP (přesnost přistání) – družstva, muži, ženy
 • Určit vítěze v CP (celkovém pořadí) – muži, ženy
 • Porovnat úroveň zahraničních sportovců s českými
 • Propagovat parašutistický sport na veřejnosti

 

Mistrovství české republiky v klasických disciplínách parašutismu

Výsledky budou převzaty z Otevřeného mistrovství ČR

 

CÍL SOUTĚŽE

 • Určit vítěze v disciplíně IA (individuální akrobacie) – muži, ženy
 • Určit vítěze v disciplíně PP (přesnost přistání) – družstva, muži, ženy, junioři-juniorky
 • Určit vítěze CP (celkové pořadí) – muži, ženy
 • Určit mistra AeČR v KD (IA+PP) – muži, ženy

 

TERMÍN KONÁNÍ

 • a) neoficiální trénink 14. 8. 2024
 • b) soutěž 15. 8. – 18. 8. 2024

 

MÍSTO KONÁNÍ

 

PROGRAM

 • Prezentace účastníků v IA bude ve středu 14. 8. 2024 do 20:00 hodin, 21:00 hodin losování disciplíny IA – letiště Jihlava – budova Air Jihlava-service.
 • Prezentace účastníků v PP bude ve čtvrtek 15. 8. 2024 do 20:00 hodin, 21:00 hodin losování disciplíny PP – letiště Jihlava – budova Air Jihlava-service.
 • Losování soutěžících provede sbor rozhodčích.

 

Čtvrtek 15. 8. 2024 – individuální akrobacie /IA/

 • 09:00 – 10:00                     zahájení a technická konference rozhodčích k IA
 • 10:00 – 19:00                     soutěžní seskoky IA
 • 20:00 – 22:00                     vyhlášení výsledků IA

 

Pátek 16. 8. 2024 – náhradní termín IA a přesnost přistání /PP/

 • 08:00 – 08:30                     oficiální zahájení otevřeného MČR KD
 • 09:00 – 19:00                     náhradní termín IA, soutěžní seskoky PP
 • 20:00 – 22:00                     vyhlášení výsledků IA (náhradní termín)

 

Sobota 17. 8. 2024 – náhradní termín IA, přesnost přistání a vyhlášení výsledků

 • 08:00 – 18:00                     náhradní termín IA, soutěžní seskoky PP
 • 18:00 – 20:00                     volno, prostor pro zpracování výsledků, případné protesty
 • 20:00 – 21:00                     vyhlášení výsledků
 • od 21:00                             společenský večer

 

Neděle 18. 8. 2024 – náhradní den do 15:00

 • 08:00 – 12:30                     náhradní termín IA, náhradní termín PP
 • 14:00                                  náhradní termín pro vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií a disciplín, v případě dřívějšího ukončení soutěže bude termín vyhlášení stanoven ředitelem soutěže

V případě nepředvídatelných událostí se program soutěže bude řídit dle rozhodnutí ředitele soutěže.

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 • Soutěž bude probíhat dle Sportovního řádu FAI, Soutěžního řádu AeČR, směrnice
  V-PARA-1 a těchto propozic,
 • Soutěžní seskoky PP budou prováděny do síly větru 7m/sec,
 • Seskoky budou prováděny z letounů AN-2,
 • Povoleny jsou padáky, které mají platnou certifikaci zkušebny AeČR, případně zahraničních zkušeben uznávaných AeČR,
 • Minimální kvalifikace pro registraci do soutěže je kategorie „A“, (je nutné mít přítomného instruktora),
 • Přesnost přistání bude měřena pomocí elektronického disku do 16 cm se středem o průměru 2 cm uloženém na molitanovém doskočišti s metrovou nulovací plachtou,
 • Výsledky pro hodnocení MČR, jsou převzaty z výsledků soutěže otevřeného MČR.

 

PRAVIDLA

a) přesnost přistání – družstva:

Seskoky čtyřčlenných družstev z výšky 800 – 1000 m AGL, pořadí družstev se určí losem.

Počet kol: 8 kol pro všechny soutěžící, minimálně však 5 kol.

Výsledky pro hodnocení družstev MČR, jsou výsledky ze soutěže přesnost přistání družstev otevřeného MČR. Hodnocení v souladu se Soutěžními pravidly pro KD.

 

b) přesnost přistání – jednotlivci:

Počet kol:  8 kol pro všechny soutěžící, minimálně však 5 kol. Bodové hodnocení s osmi prvních kol je to, které se získá v disciplíně – přesnost přistání družstev otevřeného MČR. Minimální počet kol potřebný k uzavření disciplíny je 5 kol. Semifinálové a finálové seskoky budou provedeny jako seskoky jednotlivců po dvojicích, v pořadí od nejhoršího k nejlepšímu výsledku.

Semifinále: 12 nejlepších mužů včetně juniorů a 12 nejlepších žen včetně juniorek pokračuje do dalšího kola.

Finále: 6 nejlepších mužů včetně juniorů a 6 nejlepších žen včetně juniorek.

Hodnocení bude v souladu se Soutěžními pravidly pro KD, minimální počet kol potřebný k uzavření disciplíny je 5 kol. Pokud to vyžadují nepříznivé povětrnostní podmínky a není dostatek času na dokončení všech kol (po dokončení minimálního počtu), může ředitel soutěže po konzultaci s hlavním rozhodčím v zájmu akce rozhodnout, že se přesune rovnou do finálového kola s nejlepšími soutěžícími 16 mužů/8 žen (včetně juniorů a juniorek).

 

c) individuální akrobacie:

Počet kol: 4 kolaminimálně však 1 kolo pro soutěžící v KD. Bodovým hodnocením je čas v sekundách a setinách sekund, potřebný k provedení komplexu plus trestné časy, udělené za nesprávně provedené obraty. Hodnocení v souladu se Soutěžními pravidly pro KD.

 

e) požadavky na výkon:

Pro určení konečného umístění družstev nebo jednotlivců bude použit celkový součet bodů ze všech kol. Pro určení umístění jednotlivců a stanovení vítěze v každé jednotlivé disciplíně musí být ukončen minimální počet kol specifikovaný v těchto propozicích.

 

f) protest:

Jury nebude ustanovena, protest musí být doručen řediteli soutěže do 30 min. od vzniku sporné události písemně s odvoláním se na článek sportovního řádu s poplatkem 1000,- CZK. V případě uznání protestu bude poplatek vrácen.

 

g) výsledkové listiny:

V průběhu soutěže budou výsledky publikovány v elektronické podobě na https://comp.skydivehorovice.cz a po ukončení soutěže budou výsledky vyvěšené na tabuli, i v elektronické podobě na uvedené stránce v elektronické podobě.

 

STANOVENÍ VÍTĚZŮ

 • Absolutní mistr ČR v KD jednotlivců,
 • Kategorie budou hodnoceny pouze v případě, pokud v nich budou přihlášení minimálně 3 sportovci nebo minimálně 3 družstva,
 • V případě shody výsledků v jednotlivých disciplínách budou uplatněna Soutěžní pravidla v KD,
 • V případě shody výsledků v absolutním pořadí bude pořadí stanoveno dle Soutěžních pravidel v KD.

 

PŘIHLÁŠKY

Závazné přihlášky k účasti na Otevřené mistrovství České republiky musí být doručeny nejpozději do 31. 07. 2024. V pozdějším termínu po dohodě s organizátorem.

 

Poštou:           Aeroklub Jihlava z.s.

                        Henčov 61

                        586 01 Jihlava

E-mailem:       mcr.para.2024@akji.cz

 

CENY

 1. a) startovné IA 700,- CZK
 2. b) startovné PP 700,- CZK
 3. c) startovné IA+PP 1400,- CZK

Startovné je nutno uhradit do 31. 7. 2024 na konto Aeroklubu Jihlava 1465256369/0800, variabilní symbol 15180824 do poznámky se uvede jméno a příjmení soutěžícího.

 1. d) seskoky IA 1200,- CZK/seskok
 2. e) seskoky PP 650,-CZK/seskok

Částky budou hrazeny na závěr dle skutečně provedených seskoků a to včetně opakovacích seskoků, za které není zodpovědný pořadatel. Platba bude v hotovosti případně na základě faktury po předchozí dohodě k datu podání přihlášky. Vyúčtování bude provedeno po ukončení soutěže.

 

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, OSTATNÍ

a) ubytování na letišti:

 • po telefonickém dohovoru je možnost umístit stan nebo karavan na předem vyhrazeném místě včetně připojení na elektřinu dle platného ceníku Aeroklubu a Air Jihlava-service,
 • Aeroklub tel.: +420 775 304 703
 • AJS camp : +420 567 221 922

 

b) ubytování mimo letiště:

 • zájemce si zajistí individuálně
 • možnosti ubytování naleznete zde na těchto internetových adresách:

Ubytování Jihlava – 12 tipů na ubytování (ubytovani-jihlava.info)

 

c) stravování:

 • soutěžící si zajistí individuálně nebo ve stánku „U čmeláka“ tel.: +420 567 230 004 na vlastní náklady.
 • současně při prezentaci bude kontrolována platnost průkazu parašutisty a dokladů od padáků včetně pojištění,
 • každý závodník, musí svůj příchod směřovat k času zahájení nástupu ke své disciplíně,
 • vedoucí družstev jsou zodpovědní za kompletní výstroj a chování členů svých družstev v průběhu soutěže,
 • pořadatel nezajišťuje náhradní díly ani pomůcky k balení.

 

HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI

 • Ředitel soutěže:                       Šneider Dušan
 • Hlavní rozhodčí:                       Hartmannová Irena
 • Výpočetní středisko:                 Majer Jan
 • Starší disciplíny IA:                  Matějkinová Janka
 • Starší disciplíny PP:                 Kopřiva Roman
 • Rozhodčí:                                 budou představeni při zahájení soutěže

 

 

 

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA

Šneider Dušan   tel.: +420 606 712 030, e-mail: mcr.para.2024@akji.cz

Šturc Jan           tel.: +420 604 820 491, e-mail: jsturc@gmail.com

 

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky na soutěž a trénink (od-do) zasílejte volnou formou, kde uveďte:

 • Jméno, příjmení, datum narození
 • Státní příslušnost
 • Účast v soutěži IA nebo PP
 • Členství v AeČR – ANO/NE
 • Ubytování ve stanech nebo v jiné formě
 • Platba hotově/fakturou
 • Kontaktní údaje (tel., e-mail)