Kalendář národních akrobatických akcí a významných mezinárodních soutěží s účastí českých reprezentantů je uveden ve sportovním kalendáři AeČR.

Letecká akrobacie má v ČR dlouhou a věhlasnou tradici. Mezinárodní organizace CIVA (akrobatická komise FAI) byla založena v roce 1960 při historicky prvním mistrovství světa v Bratislavě (Československo) a na prvních místech se samozřejmě umístili téměř výhradně českoslovenští akrobaté. ČR byla od počátků akrobatickou velmocí s několika mistry světa, produkcí kvalitních akrobatických speciálů a obecně způsobem tréninku a výcviku. Specifický přístup a způsob přípravy nám vždy zajišťoval obdiv a uznání doma i ve světě. Tato situace, i přes celkovou změnu způsobu financování akrobatického sportu po roce 1989, stále přetrvává.

AeČR zaštiťuje sportovní leteckou akrobacii v celé ČR. Národní i mezinárodní soutěže jsou vždy pořádány členskou organizací ve spolupráci s AeČR, který je zřizovatelem Odborné sportovní komise pro leteckou akrobacii. Tato OSK je odpovědna za kvalitativní úroveň soutěží, vzdělávání rozhodčích, dohled na dodržování pravidel, správu akrobatické techniky v majetku AeČR, výběr pořadatele vrcholových národních soutěží (mistrovství ČR) a reprezentaci ČR v mezinárodní organizaci CIVA. CIVA je součástí mezinárodní letecké federace FAI a v jejích pravomocích jsou činnosti spojené s leteckou akrobacií. OSK pro leteckou akrobacii je dále odpovědná za organizaci českého národního reprezentačního týmu v letecké akrobacii.

Sportovní akrobacie se rozděluje na kategorie Sportsman, Intermediate, Advanced a Unlimited. První dvě se létají pouze na národní úrovni a poslední dvě jmenované i na úrovni mezinárodní. Sportovci jsou připravováni v akrobatických střediscích, která se nachází v Karlových Varech, Benešově a Moravské Třebové. AeČR vlastní několik kusů letecké techniky, která slouží pro výcvik a soutěžní přípravu. Technika je dislokovaná v těchto střediscích. AeČR (OSK akro) zajišťuje organizaci jejich provozu spolu s jednotlivými provozovateli, jež jsou právě uvedená střediska.

Ne jen příprava sportovců je silnou stránkou akrobacie v ČR. Naši rozhodčí také patří mezi světovou špičku a účastní se všech mezinárodních mistrovství, kde jsou považováni za normál kvality hodnocení.

Akrobacie v ČR se sportovně létá v motorové třídě i na kluzácích. V LAC Karlovy Vary je soustředěna příprava akrobatů v základních kategoriích Intermediate a Sportsman. V základních kategoriích na kluzácích jsou akrobaté připravováni v GAC Benešov. Reprezentační tým a středisko vrcholové akrobacie se nachází v LAC ČR ve Starém Městě u Moravské Třebové. Sportovní akrobacie se samozřejmé provádí i na dalších českých letištích, ale právě soustředění techniky a organizované přípravy nám dává možnost vytvářet optimální podmínky pro sportovce i údržbu techniky. V české akrobacii je samozřejmě i několik soukromých letadel, ale samotná příprava stále probíhá pod dohledem zkušených trenéru ve střediscích.

Česká republika patří mezi špičku také v oblasti organizace mezinárodních mistrovství a akrobatických show. Zahraniční organizátoři často díky bezprecedentní kvalitě zajišťujícího personálu, zkušenostem a technického vybavení nás pravidelně zvou a potřebují k pořádání soutěží po celém světě.

Trenéři

Jméno Příjmení Kategorie
Jiří Duras SPO, INT
Stanislav Bajzík ADV, UNL, ADG, UNG
Jan Rozlivka SPO, INT, SPG, ING
Marek Hyka ADV, UNL

Bezmotorová akrobacie

Jméno Příjmení Kategorie Profil
David Beneš Advanced http://www.benesdavid.cz/
Tomáš Bartoň Advanced
Josef Rejent Advanced
Jan Sobotka Advanced
Aleš Ferra Unlimited
Miroslav Černý Unlimited
Lucie Pešková Unlimited
Miroslav Červenka Unlimited
Ivo Červinka Unlimited
Vladimír Machula Unlimited

Motorová akrobacie

Jméno Příjmení Kategorie Profil
Jan Tvrdík Advanced http://www.jan-tvrdik.cz/
Adam Ondrejka Advanced
Miroslav Černý Advanced
Jaromír Čihák Advanced
Vladimír Machula Advanced
Martin Šonka Unlimited http://www.martin-sonka.cz/
Marek Hyka Unlimited http://www.marekhyka.cz/
Petr Kouřil Unlimited http://www.funair.cz/web/letani/profil