Kalendář národních akrobatických akcí a významných mezinárodních soutěží s účastí českých reprezentantů je uveden ve sportovním kalendáři AeČR.

Letecká akrobacie má v ČR dlouhou a věhlasnou tradici. Mezinárodní organizace CIVA (akrobatická komise FAI) byla založena v roce 1960 při historicky prvním mistrovství světa v Bratislavě (Československo) a na prvních místech se samozřejmě umístili téměř výhradně českoslovenští akrobaté. ČR byla od počátků akrobatickou velmocí s několika mistry světa, produkcí kvalitních akrobatických speciálů a obecně způsobem tréninku a výcviku. Specifický přístup a způsob přípravy nám vždy zajišťoval obdiv a uznání doma i ve světě. Tato situace, i přes celkovou změnu způsobu financování akrobatického sportu po roce 1989, stále přetrvává.

AeČR zaštiťuje sportovní leteckou akrobacii v celé ČR. Národní i mezinárodní soutěže jsou vždy pořádány členskou organizací ve spolupráci s AeČR, který je zřizovatelem Odborné sportovní komise pro leteckou akrobacii. Tato OSK je odpovědna za kvalitativní úroveň soutěží, vzdělávání rozhodčích, dohled na dodržování pravidel, správu akrobatické techniky v majetku AeČR, výběr pořadatele vrcholových národních soutěží (mistrovství ČR) a reprezentaci ČR v mezinárodní organizaci CIVA. CIVA je součástí mezinárodní letecké federace FAI a v jejích pravomocích jsou činnosti spojené s leteckou akrobacií. OSK pro leteckou akrobacii je dále odpovědná za organizaci českého národního reprezentačního týmu v letecké akrobacii.

Sportovní akrobacie se rozděluje na kategorie Sportsman, Intermediate, Advanced a Unlimited. První dvě se létají pouze na národní úrovni a poslední dvě jmenované i na úrovni mezinárodní. Sportovci jsou připravováni v akrobatických střediscích, která se nachází v Karlových Varech, Benešově a Moravské Třebové. AeČR vlastní několik kusů letecké techniky, která slouží pro výcvik a soutěžní přípravu. Technika je dislokovaná v těchto střediscích. AeČR (OSK akro) zajišťuje organizaci jejich provozu spolu s jednotlivými provozovateli, jež jsou právě uvedená střediska.

Ne jen příprava sportovců je silnou stránkou akrobacie v ČR. Naši rozhodčí také patří mezi světovou špičku a účastní se všech mezinárodních mistrovství, kde jsou považováni za normál kvality hodnocení.

Akrobacie v ČR se sportovně létá v motorové třídě i na kluzácích. V LAC Karlovy Vary je soustředěna příprava akrobatů v základních kategoriích Intermediate a Sportsman. V základních kategoriích na kluzácích jsou akrobaté připravováni v GAC Benešov. Reprezentační tým a středisko vrcholové akrobacie se nachází v LAC ČR ve Starém Městě u Moravské Třebové. Sportovní akrobacie se samozřejmé provádí i na dalších českých letištích, ale právě soustředění techniky a organizované přípravy nám dává možnost vytvářet optimální podmínky pro sportovce i údržbu techniky. V české akrobacii je samozřejmě i několik soukromých letadel, ale samotná příprava stále probíhá pod dohledem zkušených trenéru ve střediscích.

Česká republika patří mezi špičku také v oblasti organizace mezinárodních mistrovství a akrobatických show. Zahraniční organizátoři často díky bezprecedentní kvalitě zajišťujícího personálu, zkušenostem a technického vybavení nás pravidelně zvou a potřebují k pořádání soutěží po celém světě.

Trenéři

Jméno
Příjmení
Kategorie
Jiří
Duras
SPO, INT
Stanislav
Bajzík
ADV, UNL, ADG, UNG
Jan
Rozlivka
SPO, INT, SPG, ING
Marek
Hyka
ADV, UNL

Bezmotorová akrobacie

Jméno
Příjmení
Kategorie
Profil
David
Beneš
Advanced
http://www.benesdavid.cz/
Tomáš
Bartoň
Advanced
Josef
Rejent
Advanced
Jan
Sobotka
Advanced
Aleš
Ferra
Unlimited
Miroslav
Černý
Unlimited
Lucie
Pešková
Unlimited
Miroslav
Červenka
Unlimited
Ivo
Červinka
Unlimited
Vladimír
Machula
Unlimited

Motorová akrobacie

Jméno
Příjmení
Kategorie
Profil
Jan
Tvrdík
Advanced
http://www.jan-tvrdik.cz/
Adam
Ondrejka
Advanced
Miroslav
Černý
Advanced
Jaromír
Čihák
Advanced
Vladimír
Machula
Advanced
Martin
Šonka
Unlimited
http://www.martin-sonka.cz/
Marek
Hyka
Unlimited
http://www.marekhyka.cz/
Petr
Kouřil
Unlimited
http://www.funair.cz/web/letani/profil