Kalendář národních akrobatických akcí a významných mezinárodních soutěží s účastí českých reprezentantů je uveden ve sportovním kalendáři AeČR.

 

Letecká akrobacie má v ČR dlouhou a věhlasnou tradici. Mezinárodní organizace CIVA (akrobatická komise FAI) byla založena v roce 1960 při historicky prvním mistrovství světa v Bratislavě (Československo) a na prvních místech se samozřejmě umístili téměř výhradně českoslovenští akrobaté. ČR byla od počátků akrobatickou velmocí s několika mistry světa, produkcí kvalitních akrobatických speciálů a obecně způsobem tréninku a výcviku. Specifický přístup a způsob přípravy nám vždy zajišťoval obdiv a uznání doma i ve světě. Tato situace, i přes celkovou změnu způsobu financování akrobatického sportu po roce 1989, stále přetrvává – ale díku nedostatku finančních prostředků, které stát investuje do tohoto náročného sportu, hlavně díky nadšení fanoušků a osobním obětem samotných sportovců.

AeČR zaštiťuje sportovní leteckou akrobacii v celé ČR. Je zřizovatelem Odborné sportovní komise pro leteckou akrobacii. Tato OSK je odpovědna za kvalitativní úroveň soutěží, vzdělávání rozhodčích, dohled na dodržování pravidel, správu akrobatické techniky v majetku AeČR, výběr pořadatele vrcholových národních soutěží (mistrovství ČR) a reprezentaci ČR v mezinárodní organizaci CIVA. CIVA je součástí mezinárodní letecké federace FAI a v jejích pravomocích jsou činnosti spojené s leteckou akrobacií. OSK pro leteckou akrobacii je dále odpovědná za organizaci českého národního reprezentačního týmu v letecké akrobacii a nominuje reprezentanty ČR na mistrovské soutěže. Národní i mezinárodní mistrovské soutěže jsou vždy pořádány Aeroklubem České republiky ve spolupráci s členskou organizací AeČR. V ČR je úspěšná a dlouhodobá historie pohárových soutěží s mezinárodním ohlasem, ale také vznikají nové malé pohárové soutěže, které si svoji slávu musí nejprve vysloužit. Všechny tyto soutěže se musí řídit platnými Sportovními řády FAI a také Soutěžním řádem ČR a nařízeními OSK Akro. 

Sportovní akrobacie se rozděluje na kategorie Sportsman, Intermediate, Advanced a Unlimited. První dvě se létají pouze na národní úrovni a poslední dvě jmenované i na úrovni mezinárodní. Sportovci jsou připravováni v akrobatických střediscích, která se nachází např. v Karlových Varech, Benešově, Moravské Třebové a dalších. AeČR vlastní několik kusů letecké techniky, která slouží pro výcvik a soutěžní přípravu. Technika je dislokovaná v těchto střediscích. AeČR (OSK akro) zajišťuje organizaci jejich provozu spolu s jednotlivými středisky.

Nejen příprava sportovců je silnou stránkou akrobacie v ČR. Naši rozhodčí také patří mezi světovou špičku a účastní se mezinárodních mistrovství, kde jsou považováni za normál kvality hodnocení.

 

Trenéři

Jméno
Příjmení
Kategorie
Jiří
Duras
SPO, INT
Stanislav
Bajzík
ADV, UNL, ADG, UNG
Jan
Rozlivka
SPO, INT, SPG, ING
Marek
Hyka
ADV, UNL

Bezmotorová akrobacie

Jméno
Příjmení
Kategorie
Profil
David
Beneš
Advanced
http://www.benesdavid.cz/
Tomáš
Bartoň
Advanced
 
Josef
Rejent
Advanced
 
Jan
Sobotka
Advanced
 
Aleš
Ferra
Unlimited
 
Miroslav
Černý
Unlimited
 
Lucie
Pešková
Unlimited
 
Miroslav
Červenka
Unlimited
 
Ivo
Červinka
Unlimited
 
Vladimír
Machula
Unlimited
 

Motorová akrobacie

Jméno
Příjmení
Kategorie
Profil
Jan
Tvrdík
Advanced
http://www.jan-tvrdik.cz/
Adam
Ondrejka
Advanced
 
Miroslav
Černý
Advanced
 
Jaromír
Čihák
Advanced
 
Vladimír
Machula
Advanced
 
Martin
Šonka
Unlimited
http://www.martin-sonka.cz/
Marek
Hyka
Unlimited
http://www.marekhyka.cz/
Petr
Kouřil
Unlimited
http://www.funair.cz/web/letani/profil