Akrobatický výcvik a sportovní příprava bezmotorových akrobatů Aeroklubu České republiky se odehrává ve sportovních centrech a střediscích, kde je dislokována vhodná technika a jsou pro tento náročný sport vytvořeny odpovídající podmínky. Za každé středisko odpovídá osoba, která je jmenována OSK Akro a výcvik provádí pověření instruktoři.

Akrobatičtí žáci a piloti z aeroklubů, kde nepůsobí schválení instruktoři a kde akrobacii provozují pouze jednotlivci, budou mít akro GLD létání zajištěné přímo ve střediscích dle zájmu a osobních preferencí i mimo svou regionální příslušnost (zatím AK Slaný, AK Hosín, AK Chotěboř, AK Chomutov). OSK Akro se bude snažit zapojit do systému akro kempů (včetně metodické a organizační výpomoci) i ty aerokluby, které mají svoje cvičné akro kluzáky a zatím výcviky ani trénink s OSK Akro nekoordinují (AK Plasy, AK Vyškov atd.)

Akrobati nejsou vázání na účast v akro kempech pouze u svých aeroklubů nebo u svých regionálně příslušných středisek, mohou se dle možností zúčastňovat všech akrobatických výcvikových i tréninkových kempů v kterémkoliv jiném středisku.

Zájemci o zajištění techniky pro akrobatické kempy a pohárové soutěže si s ohledem na stávající kalendář využití techniky koordinují své termíny s odpovědnými osobami dle regionálního rozdělení. Nebude-li možné pokrýt požadavek u místně příslušného střediska, bude požadavek řešen centrálně u OSK Akro, aby bylo možné vyhovět co největšímu počtu žadatelů.

Vedoucí střediska odpovídá za výběr a pověření osoby odpovědné za výcvik a jeho organizaci, pokud tuto činnost nebude provádět sám. 

Proti minulým rokům je zásadní změnou řízení, dozor a kontrola akro provozů i při akro kempech v aeroklubech vždy prostřednictvím příslušného regionálního střediska. Tam budete také kluzáky přebírat a zpět protokolárně předávat s výjimkou postupu, kdy odpovědná osoba akrobatického střediska bude u předání a převzetí osobně přítomna třeba i na jiném, než domácím letišti – a zkontroluje stav ASK-21 po akro kempu.

Seznam instruktorů schválených a pověřených OSK Akro k poskytování výcviku na akro kluzácích AeČR je součástí těchto pravidel včetně sportovních kategorií, jejichž přípravou jsou díky své akrobatické způsobilosti pověřeni (na stránce níž).

 

Akrobatická střediska

A) Akrobatické středisko a Sportovní centrum mládeže GAC Benešov

 • odpovědný trenér Miloš Ramert (milos.ramert@aecr.cz)
 • spádové aerokluby:
  1) GAC Benešov
  2) AK Plzeň-Letkov
  3) VAP Podhořany
  4) AK Zbraslavice
  5) AK Jindřichův Hradec
  6) AK Vlašim
  7) AK Prachatice
  a případně další aerokluby, zajišťující akro kempy pod dozorem střediska

 

B) Akrobatické středisko AK Brno-Medlánky

 • odpovědný trenér Jan Rolinek (jan.rolinek@aecr.cz)+ 2. odpovědná osoba Pavel Schoř
 • spádové aerokluby: 
  1) AK Brno-Medlánky
  2) AK Kyjov
  3) AK Prostějov
  4)AK Frýdlant n.O.
  5) AK Žamberk
  6) AK Letňany (Havlíčkův Brod)
  7) AK Moravská Třebová
  a případně další aerokluby, zajišťující akro kempy pod dozorem střediska

 

C ) Akrobatické středisko AK Mladá Boleslav

 • odpovědný trenér Jan Sobotka (jan.sobotka@aecr.cz)
 • spádové aerokluby:
  1) AK Mladá Boleslav
  2) AK Kolín
  3) AK Jičín
  4) AK Hodkovice
  5) AK Jaroměř
  6) AK Toužim
  7) AK Most
  a případně další aerokluby, zajišťující akro kempy pod dozorem střediska

 

Pověření instruktoři

Instruktoři, pověření OSK akro AeČR organizací a prováděním výcviku a tréninku v akrobacii na kluzácích mimo přípravy reprezentace. Trenéry a instruktory pro reprezentaci nebo pro létání na reprezentační technice (zatím 1x MDM-1 Fox a 2x S-1 Swift) určuje OSK akro zvlášť mimo níže uvedená kritéria.

                                             

 A ) Regionální trenéři – instruktoři : 

 Miloš Ramert, Jan Rolinek, Jan Sobotka

 

B ) Pověření, samostatně fungující instruktoři : 

Miroslav Černý, Přemysl Vávra, Jan Rozlivka, Aleš Ferra mladší, Petr Barták, Roman Šlapáček, Jiří Procházka, Radim Jordán, Josef Rejent, Pavel Schoř, David Trnečka, Miroslav Mančík, Jiří Krtička, Jan Adam, Miroslav Červenka, Tomáš Michálek, Marek Veselý

 

C) Instruktoři, vykonávající činnost pod přímým dozorem instruktorů kategorie B nebo A:

Lucie Pešková, Václav Sehnal, Antonín Kuba, Libor Kovařík, Martin Chovan, Vilém Říha, Václav Polívka

 

Po úspěšném absolvování soutěžní přípravy a úspěšném absolvování alespoň regionální akrobatické soutěže kategorie Sportsman nebo Intermediate mohou C) instruktorům regionální trenéři zvýšit úroveň pověření na B).

Pokud pod vaším vedením vykonávají praktickou činnost ještě v tomto seznamu neuvedení instruktoři, navrhněte jejich zařazení pod pověření C).

 

Trenéry a instruktory pro reprezentaci nebo pro létání na reprezentační technice a nominované piloty (zatím 1x MDM-1 Fox a 2x S-1 Swift) určuje OSK Akro zvlášť. Pověření instruktoři na reprezentační technice: Adam J., Černý M., Červenka M., Ramert M., Rejent J., Rolinek J., Rozlivka J., Sobotka J., Vávra P., Veselý M.