Aeroklub ČR jako člen FAI je součástí anti-dopingového systému mezinárodní organizace WADA (World Anti-Doping Agency).

Informace o mezinárodním anti-dopingovém programu a organizaci WADA:

Mezinárodní anti-dopingový program je zaměřen na zneužívání substancí a léků sportovci. AeČR se k tomuto programu aktivně připojuje, protože toto zneužívání je v rozporu se sportovním řádem AeČR, mezinárodní federace FAI, principy fair-play a v případě leteckých sportů značně ohrožuje bezpečnost provedení letu.

Seznam zakázaných látek a metod dopingu lze získat v dokumentu:
https://www.antidoping.cz/cs/zakazane-leky a https://www.antidoping.cz/sites/default/files/pdffiles/Seznam_2022_FINAL.pdf